Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Igrzyska XXXI Olimpiady - Rio de Janeiro 2016

05.08.2016

Choć językoznawcy dopuszczają już używanie słowa „Olimpiada” synonimicznie do słowa „Igrzyska”, to z dbałości o język polski dalej uciekam się od takiego zamiennego stosowania i drażni mnie np. zdanie: „Dziś zaczyna się Olimpiada”. Po prostu… zaczynają się Igrzyska. Jakie one będą?

Już od razu można stwierdzić, że inne od poprzednich, choćby ze względu na wielką liczbę sportowców wykluczonych z Igrzysk ze względu na stosowanie dopingu. „Pełne ręce roboty” – jak ostatnio pisał na naszych łamach Mec. Łukasz Klimczyk – mają Wydziały Ad Hoc Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu – CAS. Efekty ich pracy – rozpatrywania spraw, w większości dotyczących rosyjskich sportowców zawieszonych przez międzynarodowe federacje w swoich macierzystych sportach – można poznać i śledzić na bieżąco na stronie Trybunału.

Historia Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich rozpoczęła się 120 lat temu, Igrzyskami w 1896 roku w Atenach. Wówczas, w stolicy Grecji rywalizowano o 43 komplety medali w 9 dyscyplinach. W rozpoczynających się dzisiaj Igrzyskach w Rio rozdanych zostanie 306 kompletów medali w 28 dyscyplinach. Najwięcej dyscyplin znalazło się w programie Igrzysk w Barcelonie – 32, ale medale rozdano w 286 konkurencjach, czyli w dwudziestu mniej niż planowane jest to w tym roku.

Na tych samych Igrzyskach w Barcelonie – jak pamiętają Ci starsi kibice i Ci w średnim wieku – srebrny medal zdobyli polscy piłkarze. Wówczas po raz pierwszy w reprezentacji olimpijskiej mogli zagrać w turnieju piłkarskim tylko zawodnicy, którzy w roku Igrzysk kończą 23 lata. Wówczas jeszcze przepisy FIFA nie przewidywały dla poszczególnych reprezentacji młodzieżowych możliwości startu zawodników urodzonych w całym danym roku, a o grze w poszczególnym roczniku decydowała graniczna data urodzenia ustalona na 31 lipca. Podobnie było z młodzieżowymi i juniorskimi turniejami rangi Mistrzostw Świata czy mistrzostw kontynentalnych. Zatem najstarszymi zawodnikami w danej reprezentacji spośród urodzonych po 31 lipca, byli Ci którzy przyszli na świat 1 sierpnia. Wówczas w naszej reprezentacji grał Tomasz Łapiński, który, gdyby urodził się choćby dzień wcześniej czyli 31lipca 1969 r. nie zdobyłby w Barcelonie medalu.

Podczas Igrzysk w Atlancie w 1996 roku po raz pierwszy – i tak jest do dziś – wprowadzono przepis, że w piłkarskiej reprezentacji olimpijskiej może zagrać trójka zawodników, którzy te 23 lata ukończyli. Jeszcze w latach osiemdziesiątych minionego stulecia, w Igrzyskach z zasady brali udział sportowcy-amatorzy. Zatem wiele zawodniczek i zawodników ze Stanów Zjednoczonych czy Europy Zachodniej mogło pomarzyć o olimpijskim występie. Za to z krajów „Zza żelaznej kurtyny” startowali wszyscy, bo przecież mieli status amatora.

Igrzyska w Rio dają po raz pierwszy możliwość startu zawodowym bokserom. Wcześniej w letnich Igrzyskach prawo startu dostali zawodowi kolarze czy tenisiści (tenisistki), koszykarze i przedstawiciele wielu innych sportów. I tu znów pamiętamy Igrzyska w Barcelonie i wspaniały koszykarski Dream Team czyli reprezentację USA z Michaelem Jordanem, Larrym Birdem czy Magic`iem Johnsonem, choć nie wymienię pozostałych ze względu na brak miejsca, a im się to należy. Zatem zapamiętaliśmy reprezentację, którą trudno będzie „dogonić” pod wieloma względami, choć koszykówka jako gra i jej przepisy już się zmieniły.

Wiele narodowych komitetów olimpijskich przewiduje nagrody za medale i miejsca punktowane. Również Polski Komitet Olimpijski przygotował nagrody. I tak zawodniczka/zawodnik startujący w konkurencji indywidualnej może otrzymać za złoty medal do 120 tys. zł, za srebrny medal – 80 tys., a za brązowy – 50 tysięcy.

W konkurencjach drużynowych (osady, sztafety, deble, miksty, załogi) każdy zawodnik otrzyma do 90 tys. zł za I miejsce, do 60 tys. zł – za II oraz i 37.500 zł za III lokatę. Wyjątek od tej zasady stanowią medale ósemki wioślarskiej i siatkarzy plażowych. Za złoty medal - każdy uczestnik wioślarskiej „8” otrzyma do 60 tys. zł, za srebrny – 40, a za brązowy – 25 tys. zł, a duetowi siatkarzy plażowych przypadnie 90 tys. zł zwycięstwo, 60 tys. zł za srebrny medal i 37.500 zł – za brązowy, oczywiście do podziału na dwa.

I wreszcie na koniec, pora na zasady premiowania siatkarzy i piłkarzy ręcznych. Siatkarska reprezentacja liczy 12 zawodników, a nasza narodowa drużyna piłkarzy ręcznych – 14 zawodników plus 1 rezerwowy. Mogą one liczyć na wynagrodzenie do 720 tys. zł za złoty medal do podziału przez liczbę zawodników. Za srebrny medal będzie to maksymalnie 480 tys. zł, a za brązowy – 300 tys. zł.

Trenerzy również otrzymają premie. Zgodnie z ustaleniami PKOl z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej i Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce będzie to: do 60 tys. zł za złoty krążek, do 40 tys. zł za srebrny i do 25 tys. zł za brązowy medal. Inni trenerzy polskich olimpijczyków - wszyscy szkoleniowcy, których zawodnicy staną na podium mogą liczyć na takie same nagrody czyli 60, 40 lub 25 tys. zł.

Zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich Rio de Janeiro 2016 - podobnie jak na poprzednich, wszystkich Igrzyskach Olimpijskich oraz w innych przypadkach przewidzianych w art. 36 ust. 1 Ustawy o Sporcie takich jak zawody „Przyjaźń`84”, Igrzyska Paraolimpijskie, zawody sportowe osób niepełnosprawnych odbywające się przed 1992 r., będące odpowiednikiem Igrzysk Paraolimpijskich oraz igrzyska głuchych lub zawody sportowe odbywające się przed 2001 r., będące odpowiednikiem igrzysk głuchych – wiążę się uprawnieniami do świadczenia pieniężnego ze środków budżetu państwa, zwanego też potocznie „emeryturą olimpijską”.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 UOS, świadczenie przysługuje osobie, która zdobyła co najmniej jeden medal na zawodach sportowych, wspomnianych przeze mnie powyżej; ukończyła 40. rok życia; nie uczestniczy już we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy; ma obywatelstwo polskie; ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wszystkie te przesłanki muszą zostać spełnione łącznie.

Świadczenie przysługujące w danym roku budżetowym ustala się na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, przy uwzględnieniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,4. Do 1 stycznia 2016 r. było to 1,3255 kwoty bazowej.

Świadczenie przyznaje minister właściwy do spraw kultury fizycznej (Obecnie Minister Sportu I Turystyki – przyp. M.Ż.), w drodze decyzji, na wniosek osoby zainteresowanej. Do wniosku trzeba dołączyć komplet dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek z art. 36 ust. 2 UOS. Jeżeli co najmniej jedna przesłanka nie zostanie spełniona, Minister odmawia, w drodze decyzji, przyznania świadczenia.

Na mocy art. 36 ust. 7 UOS, świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, począwszy od miesiąca, w którym świadczenie zostało przyznane. Osoba, która otrzymuje świadczenie, jest również zobowiązana w świetle art. 36 ust. 8 do niezwłocznego powiadomienia ministra właściwego do spraw kultury fizycznej o ustaniu co najmniej jednego z warunków przyznania świadczenia i na tej podstawie, Minister pozbawia, w drodze decyzji, świadczenia, począwszy od miesiąca, w którym ustał co najmniej jeden z tych warunków. Jeżeli dana osoba jest uprawniona do otrzymania więcej niż jednego świadczenia (zdobyła np. 2 medale lub więcej), otrzymuje tylko jedno świadczenie, w oparciu o podstawę przez nią wybraną.

Warto też dodać, że w Ustawie zawarta została delegacja na podstawie której 17 stycznia, Minister Sportu i Turystyki wydał Rozporządzenie w sprawie wykazu zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, oraz wykazu zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych.

Polskim sportowcom życzymy medali w RIO, a kibicom wiele satysfakcji ze startów Biało-Czerwonych i wiele sportowych emocji! Do Igrzysk XXXI Olimpiady będziemy oczywiście powracać na naszych łamach.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Darmowy ebook

Sport a pandemia koronawirusa SARS-CoV-2

Portal prawosportowe.pl wraz z ekspertami z Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN przygotował dla Państwa publikację dotyczącą prawnych aspektów funkcjonowania środowisk sportowych podczas i po zakończeniu epidemii koronawirusa w Polsce. Zapraszamy do pobierania.

Pobierz ebooka
Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.