Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Czy klubom sportowym opłaca się prowadzić działalność gospodarczą?

07.03.2023

Odpowiedź na to pytanie z pozoru mogłaby wydawać się dosyć oczywista. Jednakże, drugie dno i mocny argument w kwestii podjęcia decyzji o jej prowadzeniu przez klub sportowy od samego początku jego funkcjonowania uwidoczniła konstrukcja tzw. ulgi sponsoringowej funkcjonującej w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2022 roku. I o tym szerzej w dzisiejszym wpisie.

Pytanie postawione w tytule dzisiejszego wpisu jest jednym z podstawowych pytań, które zadają sobie założyciele nowo powstającego klubu sportowego. Nie ulega wątpliwości, że jest to ważna decyzja, z którą trzeba zmierzyć się już na samym początku planowania przyszłego kształtu i wizji klubu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie w razie podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej, aby jej faktyczne rozpoczęcie odłożyć nieco w czasie. Częstą praktyką jest bowiem rejestracja klubu sportowego jako podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej, a dopiero późniejsze jej rozpoczęcie w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców jako naturalny efekt rozwoju klubu.

Zatem, odpowiadając z perspektywy klubu sportowego czy warto prowadzić działalność gospodarczą należałoby stwierdzić, że co do zasady jak najbardziej tak. Oczywiście mając jednak na względzie indywidualną sytuację, potrzeby i pomysł na funkcjonowanie każdego klubu sportowego. Oczywistym argumentem jest jednak możliwość zdobycia przez klub dodatkowych środków finansowych na realizację celów statutowych. Jest to dodatkowe źródło finansowania, które może zapewnić dalszy i płynny rozwój klubu sportowego. W miarę bowiem rozbudowy swojego potencjału może okazać się, że standardowe źródła finansowania jak składki członkowskie, dotacje, darowizny, zapisy czy spadki nie są już wystarczające i decyzja o rozpoczęciu prowadzeniu działalności gospodarczej przez klub jest niezbędna, aby klub zrobił kolejny krok na drodze swojego rozwoju.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że klub sportowy prowadzący działalność gospodarczą może być postrzegany w obrocie prawnym przynajmniej potencjalnie jako podmiot bardziej profesjonalny i wyspecjalizowany, będący równorzędnym partnerem w relacjach z osobami trzecimi, w tym z osobami prawnymi.

Dodatkowy argument dla klubów sportowych wahających się w kwestii rozpoczęcia prowadzenia działalności dostarczyła tzw. ulga sponsoringowa funkcjonująca w polskim porządku prawnym już od ponad roku. Przypomnijmy tylko, że jej istota sprowadza się do możliwości odliczenia przez przedsiębiorców od podstawy opodatkowania 50% kosztów poniesionych na działalność sportową (w tym poprzez wsparcie klubów sportowych na cele określone w ustawie o sporcie).

Jak zatem ma się kwestia działalności gospodarczej prowadzonej przez kluby sportowe do możliwości korzystania przez przedsiębiorców wspierających działalność sportową z ulgi sponsoringowej? W praktyce odpowiedź  sprowadza się do stwierdzenia, że kluby sportowe prowadzące działalność gospodarczą są daleko bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców – sponsorów niż kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej, ponieważ tylko poprzez wsparcie klubu sportowego prowadzącego działalność gospodarczą możliwe jest skorzystanie przez sponsora z ulgi sponsoringowej. Dlaczego tak się dzieje?

Aby możliwe było skorzystanie przez przedsiębiorcę – sponsora z ulgi sponsoringowej, świadczenie finansowe (ewentualnie rzeczowe), które udziela na rzecz klubu sportowego musi zostać odwzajemnione przez klub przez inne, ekwiwalentne świadczenie. Chodzi tu zwłaszcza o typowe świadczenia o charakterze reklamowym lub promocyjnym (w szczególności rozpowszechnianie informacji o sponsorze np. w postaci logo umieszczanego na strojach sportowych czy promocji przez klub w mediach społecznościowych). Dopiero tak ukształtowana relacja między sponsorem a klubem pozwoli sponsorowi (przedsiębiorcy) uwzględnić w całości koszty poniesione na wsparcie klubu jako swoje koszty uzyskania przychodów. Brak ekwiwalentnego świadczenia ze strony klubu sportowego spowoduje, że świadczenie sponsora można będzie uznać jedynie za darowiznę, a w konsekwencji brak możliwości uwzględnienia tych wydatków w kosztach uzyskania przychodów sponsora. Powyższe potwierdzają organy podatkowe i skarbowe w swoich interpretacjach.

Skąd więc większa atrakcyjność klubów sportowych prowadzących działalność gospodarczą przez klub sportowy w oczach sponsorów - przedsiębiorców? Przede wszystkim stąd, że działalność o charakterze reklamowym lub promocyjnym jest uznawana za działalność gospodarczą i podmiot świadczący usługi tego rodzaju powinien być wpisany do rejestru przedsiębiorców. Już choćby jedna usługa z tytułu działalności reklamowej jest działalnością gospodarczą i stąd właśnie jej prowadzenie lub nie przez kluby sportowe stało się tak istotne po 1 stycznia 2022 roku w kontekście ulgi sponsoringowej.

Jeszcze do niedawna prowadzenie działalności gospodarczej było istotne z punktu widzenia zarobkowania jako nowego źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację celów statutowych. Dzisiaj kwestia ta nabrała nowego znaczenia jako istotny warunek do otwierania się na relacje i współpracę sponsorską z przedsiębiorcami mogącymi z tego tytułu skorzystać z preferencyjnej ulgi podatkowej. Kwestia ta może jedynie dalej przybierać na wadze w miarę dalszego, coraz silniejszego przebijania się dobrodziejstwa ulgi sponsoringowej nie tylko w środowiskach sportowych, ale również środowisku przedsiębiorców.  

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.