Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Co zmieniło się w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN cz. 1 ?

09.03.2016

Nie tak dawno, bo w październiku ubiegłego roku w artykułach p.t. „Zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN cz. 1” oraz „Zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN cz. 2” opisywałem zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym przeprowadzone na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN w 9 czerwca 2015 roku, dziś pora na kolejne zmiany.

Zostały one wprowadzone 23 lutego tego roku, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów, które opisywane było w prasie przede wszystkim od strony różnicy zdań między władzami PZPN, a spółką Ekstraklasa S.A. o klubami, ale nie o tejże zdań różnicy, ale o Regulaminie Dyscyplinarnym i jego nowelizacji będzie poniżej.

Jak wynika ze Statutu PZPN, zmiany w RD mogą być dokonywane tylko na „Walnym”. Przypomnijmy, w zeszłym roku zmiany dotyczyły między innymi wprowadzenia przepisów o „match-fixingu” i nowelizacji przepisów dotyczących dopingu, wysokości kaucji czy też dostosowania Regulaminu do przepisów dotyczących pośredników transakcyjnych, którzy jak pamiętamy zastąpili w regulacjach piłkarskich - zarówno międzynarodowych, jak i polskich – menedżerów – agentów FIFA.

W tym roku, „na tapetę” trafiły przepisy dotyczące:

- wykluczenia w wyniku otrzymania samoistnej czerwonej kartki,

- usunięcie z ławki rezerwowych,

- publikacji i uzasadnienia decyzji organu dyscyplinarnego,

- zmian w uprawnieniach Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego w kwestii terminu wniesienia odwołania,

- możliwości zmiany kwalifikacji czynu przez organ dyscyplinarny II instancji,

- sporządzania uzasadnień wydanych orzeczeń w następstwie rozpoznania odwołania lub skargi kasacyjnej przez Najwyższą Komisję Odwoławczą,

- wznowienia postępowania,

- oraz zatarcia ukarania.

Zaczynamy od zmiany przepisu art. 61 § 4 Regulaminu Dyscyplinarnego. Otrzymał on brzmienie: „Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach, w których został wykluczony, a w przypadku o którym mowa w § 2 również w innych rozgrywkach.  Spieszę wyjaśnić, że przepis z art. 61 § 2,  stosuje się jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na: naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu lub innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim, z które po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.

Dotychczasowe brzmienie art. 61 §4 było takie: „Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach, w których został wykluczony”. Na przykład zawodnik klubu otrzymał samoistną czerwoną kartkę za wysoce niesportowe zachowanie w meczu Ekstraklasy w barwach pierwszego zespołu swojego klubu i do 23 lutego mógł zagrać np. w trzecioligowych rezerwach w terminie pauzy w Ekstraklasie. Od tej daty, taki przypadek jest niemożliwy, bowiem przepis rozszerza automatycznie zawieszenie zawodnika z rozgrywek, w których doszło do przewinienia na wszystkie rozgrywki.

Kolejna zmiana dotyczy artykułu art. 62 czyli „Usunięcia z ławki rezerwowych”.  Poprzednio przepis brzmiał tak: „Jeżeli osoba, uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego, to stosuje się wobec niej odpowiednio przepisy dotyczące wykluczenia zawodnika w wyniku samoistnej czerwonej kartki, w tym art. 48 Regulaminu Dyscyplinarnego”. 

Teraz przepisy art. 62 otrzymały następujące brzmienie:

„Art. 62

§ 1. Jeżeli osoba, uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego, to z zastrzeżeniem §§ 2 - 4 niniejszego artykułu, wymierza się automatycznie karę jednego meczu dyskwalifikacji. Do osób tych stosuje się odpowiednio art. 48 Regulaminu Dyscyplinarnego,

§ 2. Jeżeli przewinienie, za które osoba, o której mowa w §1 została usunięta z ławki rezerwowych polegało na uporczywym kwestionowaniu decyzji lub niewykonywaniu poleceń sędziego, mimo zwrócenia tej osobie uwagi przez sędziego, to z zastrzeżeniem § 3-4 niniejszego artykułu, po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 2 mecze.

§ 3. Jeżeli przewinienie, za które osoba, o której mowa w §1 została usunięta z ławki rezerwowych polegało na:

1) naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,

2) innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim,

- po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze.

§ 4. Wymierzając karę dyskwalifikacji organ dyscyplinarny może nałożyć na osobę, o której mowa w § 1, karę pieniężną w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nie większej niż 5000 zł

Zatem poprzednio, jeżeli osoba, uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów, została z niej usunięta przez sędziego, to podobnie jak zawodnik ukarany czerwoną kartką musiała pauzować 2 mecze. Teraz ta kara wyniesie 1 mecz, chyba, że było to uporczywe krytykowanie orzeczeń sędziego, niewykonywanie jego poleceń to po przeprowadzeniu postępowania będą to 2 mecze, a z kolei, w przypadku wysoce niesportowego zachowania - również po przeprowadzeniu postępowania – może to być dyskwalifikacja na nie mniej niż 3 mecze.

W obu przypadkach (przed i po nowelizacji) następuje (następowało) odesłanie do dyspozycji przepisu art. 48 RD czyli instytucji „Odstąpienia od wymierzenia kary dyscyplinarnej z automatu”. Poniżej cytat z tego przepisu:

Art. 48:

§1. Organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej właściwej za dane przewinienie związane z grą (automat), jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zebrano dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie, że przy udzieleniu ostrzeżenia (żółta kartka) lub wykluczeniu z gry (czerwona kartka) w sposób rażący naruszono przepisy gry w piłkę nożną. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia udzielił ostrzeżenia (żółta kartka) lub wykluczył z gry (czerwona kartka) niewłaściwego zawodnika.

§2. W razie odstąpienia od wymierzenia właściwej kary dyscyplinarnej (z automatu) na zasadach określonych w § 1, organ dyscyplinarny wymierza karę zawodnikowi, który dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego, adekwatną do stopnia naruszenia.”

Tyle o zmianach w przepisach „materialnych” Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, a w następnym odcinku przejdziemy do zmian w przepisach proceduralnych. Zapraszam do lektury!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności