Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Chat GPT w Obliczu Prawa: Istota Prawnych Regulacji Chatów Sztucznej Inteligencji

04.04.2023

Wcześniej traktowany jako narzędzie do zabawy, teraz pełni coraz to ważniejszą rolę w życiu prywatnym, jak i w obszarze obrotu gospodarczego, czyli jak sztuczna inteligencja (AI) rozwija się w zawrotnym tempie, a jej zastosowanie w różnych dziedzinach przyciąga uwagę zarówno naukowców, jak i prawników. 

Coraz to więcej osób zastanawia się, jak prawo powinno regulować nowe technologie, aby chronić prawa jednostek i przy tym nie stanowić blokady dla ich dalszej innowacji. Artykuł ten ma na celu przedstawienie istoty prawnych regulacji dotyczących chatów sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT.

Na samym wstępie w celu lepszego zrozumienia treści artykułu, warto wiedzieć czym jest ChatGPT i jakie ma zastosowania. Jest to narzędzie oparte na rozwiązaniach sztucznej inteligencji (AI), będące oprogramowaniem służącym do prowadzenia konwersacji w sposób naturalny, czyli odwzorowującym komunikację międzyludzką. Aplikacja korzysta z zaawansowanego modelu uczenia maszynowego, który generuje tekst na podstawie wprowadzonych danych.  GPT (Generative Pre-Trained Transformer), bo właśnie tak nazywa się model językowy, wykorzystuje tzw. ’’głębokie’’ uczenie maszynowe (deep learning), które mają udoskonalić rozpoznanie i przetwarzanie mowy na tekst, czy też funkcje, które zostały wprowadzone już w GPT4, takie jak rozpoznawanie obiektów na obrazach.  Dzięki swojej zdolności do generowania spójnych i zrozumiałych odpowiedzi, ChatGPT sprawdził się nie tylko jako narzędzie służące do wykonywania wyznaczonych przez nas zadań, lecz także jako wszechstronne instrumentarium w edukacji czy biznesie.

Warto zwrócić uwagę na istotę danych wprowadzanych przez użytkownika do systemu, spółka OpenAI L.L.C zastrzega sobie prawa do wykorzystania ich. Zgodnie z warunkami korzystania z produktów i usług dostawcy (,,Service Terms i ,,Terms of Use), dostawca, czyli właśnie amerykańska spółka ma prawo do wykorzystywania treści, które są przetwarzane w ramach udostępnionych usług. Uzasadnieniem, z którego korzysta spółka jest potrzeba rozwijania i ulepszenia swoich technologii. Przetwarzane dane nie będą dotyczyły tylko treści, które użytkownik wprowadził, lecz także uzyskanego rezultatu odpowiedzi. Na podstawie warunków korzystania, spółka OpenAI L.L.C nie podejmuje wobec użytkowników konkretnych zobowiązań do zachowania poufności wprowadzonych informacji, jedynie pozostawia możliwość usunięcia treści już wprowadzonych. Po zapoznaniu się z warunkami korzystania, należy stwierdzić, że czerpiąc korzyści z ChatGPT w celach biznesowych, nie powinno się udzielać poufnych danych, gdyż mogą one zostać wykorzystane i ujawnione.

Kluczową kwestią w zakresie przetwarzania danych jest ochrona danych osobowych. W tym aspekcie nie ulega wątpliwości fakt, że treści wprowadzone będą wprost podlegały regulacjom RODO, a zatem powinny być dokonywane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach. Jednakże, treść polityki prywatności spółki, wskazuje na to, że pozyskiwane informacje przez dostawcę wychodzą poza obszar EOG. Zatem użytkownik, którego dane osobowe będą przetwarzane, podlega obowiązkom RODO oraz powinien zawrzeć umowę przetwarzania danych z dostawcą aplikacji.  Odnośnie problematyki związanej z przetwarzaniem danych, w ciągu ostatnich kilku dni włoski organ ochrony danych osobowych powołujący się na przepisy RODO nakazał ze skutkiem natychmiastowym zaprzestania przetwarzania danych obywateli Włoskich. Zakaz ukierunkowany jest obawą bezprawnego gromadzenia informacji o ludziach i braku systemu nadzoru ograniczającego dostęp nieletnim. Ogłoszono również wszczęcie dochodzenia w tej sprawie, a spółce amerykańskiej 20 dni na ustosunkowanie się do zakazu, który został podparty surowymi karami.

Oprócz kwestii związanych z ochroną danych osobowych, ChatGPT może generować treści, które mogą być chronione prawem autorskim. W Polsce dzieło, które zostało wyłącznie stworzone przez sztuczną inteligencję, będzie wyłączone spod tej ochrony. Na gruncie prawa polskiego jednym z niezbędnych kryteriów uznania danej twórczości jako utworu jest stworzenie go przez człowieka. W związku z tym elementy stworzone przez ChatGPT, które będą posiadały cechy identyczne jak stworzone przez człowieka, nadal nie będą objęte ochroną praw autorskich. Jednakże, w doktrynie pojawiają się liczne poglądy o możliwości uznania treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Kluczowym warunkiem jest zaistnienie cechy twórczości autorskiej, którą można przypisać człowiekowi, w tym przypadku autorowi programu lub innej osobie.  Własność dzieł stworzonych przez AI nie jest tylko problemem w Polsce. Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji powoduje liczne problemy na tle prawnym na cały świecie. Kierując się ku przyszłości, jeżeli wygenerowana treść przez ChatGPT może być uznana za utwór objęty prawami autorskimi należy zadać pytanie : Kto będzie wówczas autorem?  Odpowiedz możemy znaleźć w ww. warunkach używania produktów i usług OpenAI. W zakresie prawnie dozwolonym amerykańska spółka przenosi na użytkownika wszelkie prawa do wygenerowanych treści przez dostępne narzędzia, a więc również przez te stworzone przez ChatGPT.

Komisja Europejska z pewnością nie ma łatwego zadania z prawnym uregulowaniem sztucznej inteligencji (AI). W 2019 r. opublikowała wytyczne dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji (trustworthy AI). Etyka - jak twierdzą twórcy jest jednym z trzech filarów, która znajduje się obok solidności oraz zgodności z prawem.  Zasady etyczne leżące u podstaw unijnej koncepcji godnej zaufania AI wywiedziono z praw podstawowych.

Same wytyczne nie obejmują szczegółowych kwestii prawnych, które to przedstawia szerzej opublikowany w 2021 r. projekt rozporządzenia dotyczącego sztucznej inteligencji- Artifical Intelligence Act.  Za główne kryterium oceny systemów sztucznej inteligencji przyjęto trzy stopnie ryzyka:

 • systemy o niedopuszczalnym ryzyku - zakazane używanie AI
 • Systemy o wysokim ryzyku - regulowane stosowanie AI
 • Systemy o innym stopniu ryzyka

Weryfikacji, czy systemy sztucznej inteligencji (AI) je spełniają, mają służyć zewnętrzne bądź wewnętrzne kontrolę. Projekt przewiduje również wydawanie certyfikatów zgodności dla firm, które przejdą pozytywnie szczególną kontrolę.

W miarę jak sztuczna inteligencja (AI), jak omawiany Chat GPT, stają się coraz bardziej globalne, istnieje potrzeba ujednolicenia regulacji na szczeblu międzynarodowym. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie regulacji AI może przyczynić się do tworzenia wspólnych standardów, które będą chronić prawa jednostek, promować innowacje i wspierać rozwój technologii na całym świecie. W rezultacie, istota prawnych regulacji chatów sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT, obejmuje ochronę danych osobowych, prawa autorskie, odpowiedzialność za treści generowane przez AI oraz etyczne i społeczne aspekty. Dążenie do wypracowania równowagi między tymi wymogami oraz rozwój technologii stanowi kluczowe wyzwanie dla prawników, decydentów i społeczeństw. Jednocześnie, AI stwarza możliwości dla nowych rozwiązań prawnych, które mogą przyczynić się do bardziej efektywnego i sprawiedliwego systemu prawnego na szczeblu globalnym.

Źródła;

https://openai.com/policies/usage-policies

The Artificial Intelligence Act

 

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.