Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Bezpieczeństwo kibiców

23.01.2017

Temat kibiców, ich zachowań podczas meczów, to temat rzeka. Coś dla siebie znajdzie tutaj socjolog, prawnik i specjalista od spraw bezpieczeństwa. Dzisiaj w skrócie o dwóch istotnych w tym zakresie międzynarodowych dokumentach oraz o przykładowych programach, które mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na stadionach.

W listopadzie ubiegłego roku miały miejsce dwa wydarzenia związane z bezpieczeństwem w czasie imprez sportowych w tym przede wszystkim meczów piłki nożnej. I tak, Polska podpisała konwencję Rady Europy w sprawie bezpieczeństwa imprez sportowych. Nowa konwencja ma zastąpić dotychczasową  Europejską Konwencję w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej  z roku 1985, i ratyfikowaną przez Polskę w 1995 r. Nowa Konwencja w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych wprowadza m.in. następujące zmiany:

 • koncepcję zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem zamiast separacji ról podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
 • odejście od postrzegania incydentów na stadionach jako przejawu szerszego problemu społeczno-ekonomicznego na rzecz uznania, że przemoc jest spontaniczną reakcją na bieżące wydarzenia,
 • podkreślenie wagi właściwej obsługi widza jako czynnika przeciwdziałającego agresji,
 • zaakcentowanie działań, które mają na celu szacowanie ryzyka i podejmowanie środków prewencyjnych zamiast bezpośredniej interwencji na stadionie, która może powodować eskalację przemocy,
 • podkreślenie znaczenia udziału w imprezie sportowej odpowiednio wyszkolonej służby porządkowej i informacyjnej,
 • podkreślenie znaczenie dialogu i współpracy z kibicami,
 • podkreślenie roli, jaką sport może odgrywać w promowaniu podstawowych wartości Rady Europy, takich jak spójność społeczna, tolerancja czy walka z dyskryminacją.

Do wejścia w życie Konwencji w stosunku do Polski wymagana jest jej ratyfikacja za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

Ponadto, Rada Unii Europejskiej uchwaliła Rezolucję w sprawie zaktualizowanego podręcznika z zaleceniami w zakresie międzynarodowej współpracy policyjnej oraz w zakresie działań prewencyjnych i kontrolnych związanych z aktami przemocy i zakłóceniami porządku podczas międzynarodowych meczów piłki nożnej, które dotyczą co najmniej jednego państwa członkowskiego („podręcznik UE w sprawie meczów piłki nożnej”). Zastąpiła ona rezolucję Rady z dnia 3 czerwca 2010 r.

Niniejszy dokument ma służyć zwiększeniu ochrony i bezpieczeństwa podczas międzynarodowych meczów piłki nożnej, a w szczególności zmaksymalizowaniu skuteczności międzynarodowej współpracy policyjnej. Koncentruje się on głównie na międzynarodowej współpracy policyjnej. Ze względu jednak na fakt, że obsługa meczów piłki nożnej to współpraca kilku podmiotów, znalazły się w nim odwołania do współpracy policji z organizatorami imprez oraz kibicami.

Dokument składa się z 3 części dotyczących: zarządzania przez policję informacjami i wymiany informacji, wytycznych dotyczących roli i zadań punktów NFIP (narodowy punkt informacyjny dla piłki nożnej ) na arenie krajowej, współpracy państwa organizującego imprezę i oddziałów policji oddelegowanych z państwa kibiców przyjezdnych oraz pięciu Dodatków.

Skoro wpis dotyczy przede wszystkim kibiców, to zwróćmy uwagę na Dodatek nr 5 do dokumentu. Wprowadza on definicje oraz kategorie kibiców. Mamy zatem  kibica ,,stwarzającego ryzyko”, tj. osobę, znaną lub nieznaną, która w pewnych okolicznościach może stwarzać zagrożenie dla porządku publicznego lub przejawiać zachowanie antyspołeczne – planowane lub spontaniczne – podczas imprezy piłkarskiej lub w związku z taką imprezą oraz kibica ,,niestwarzającego ryzyka””, czyli osobę znaną lub nieznaną, o której można sądzić, że zwykle stwarza niewielkie ryzyko lub nie stwarza ryzyka polegającego na planowanym lub spontanicznym stosowaniu przemocy lub zakłócaniu porządku lub udziału w takich działaniach podczas imprezy piłkarskiej lub w związku z taką imprezą.

Zgodnie z przedmiotowym dokumentem, oddziały policji oddelegowane z państwa kibiców przyjezdnych i przedstawiciele kibiców mogą pomóc w dopilnowaniu, by policja państwa organizującego imprezę była świadoma charakteru i kultury kibiców przyjezdnych. Natomiast kibice drużyny gospodarzy, lokalne społeczności i kibice przyjezdni powinni uzyskać potencjalnie istotne informację i gwarancje bezpieczeństwa dotyczące organizowanej imprezy. W osiągnięciu wskazanych celów mogą posłużyć m.in.: skuteczna strategia kontaktów z mediami; wykorzystanie mediów społecznościowych/stron internetowych; ulotki informacyjne; oraz ścisła współpraca z wyznaczonymi koordynatorami ds. współpracy z kibicami, przedstawicielami kibiców oraz inicjatywami na rzecz kibiców. W tym miejscu odsyłam Państwa do zagadnień związanych z SLO (http://prawosportowe.pl/slo.html) .

Bieżąca współpraca i komunikacja między policją a grupami kibiców może posłużyć jako podstawa do stworzenia bezpiecznej i przyjaznej atmosfery dla wszystkich kibiców. W związku z powyższym, Rada domaga się, aby uaktualniony podręcznik, zawierający przykłady zdecydowanie zalecanych metod pracy, został udostępniony organom ścigania zaangażowanym w operacje zabezpieczania międzynarodowych meczów piłki nożnej i by był przez nie stosowany. Wymienione w podręczniku metody działania mogą być wykorzystywane także w przypadku innych międzynarodowych imprez sportowych.

Na pewno rezolucje należy rozpatrywać w pozytywnym aspekcie, który ma niebagatelny wpływ na międzynarodową współpracę policji. Jednak należy wskazać, że podejmowanie przez poszczególne państwa wymienionych w podręczniku rozwiązań jest fakultatywne. Treści w nim zawarte proponują jedynie pewne gotowe rozwiązania, których wykonywanie pozostawione zostało danym państwom (to one decydują w jakie uprawnienia wyposażą podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprezy sportowej) przy zastosowaniu krajowego porządku prawnego. Ponadto, mogą się pojawić pewne trudności praktyczne związane ze stosowaniem rekomendacji przez państwa w zakresie współpracy, np. na płaszczyźnie terminologicznej – brak spójności definicyjnej. Nie możemy także zapomnieć, że podręcznik wskazuje na dzielenie się informacjami, które mają często status poufnych.

Niezależnie od międzynarodowych dokumentów, kluby piłkarskie, jednostki samorządu terytorialnego itp. uruchamiają samodzielnie bądź przy współpracy z innymi podmiotami specjalne programy, których celem jest edukacja kibiców w kontekście zapewnienia.  bezpieczeństwa podczas meczów.

Przykładowo Program Profilaktyczno-Edukacyjny Pn. „KIBIC” opracowany przez Zespół ds. prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii Komendy Stołecznej Policji. Adresowany jest on do uczniów (kibiców, potencjalnych kibiców)  szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych uczestniczących w masowych imprezach sportowych i zawiera treści związane z profilaktyką zachowań prospołecznych oraz mechanizmach rządzących zachowaniem jednostki i grupy. Celem programu jest wypracowanie wśród dzieci i młodzieży bezpiecznych zachowań na terenie ośrodków sportowych, a w szczególności jak nie powodować zagrożeń i nie stać się ich ofiarą, poznanie przepisów regulujących bezpieczeństwo i porządek na terenie obiektów sportowych w tym omówienie konsekwencji prawnych jako wyniku negatywnych zachowań.

Kolejnym, jak dla mnie oryginalnym pomysłem wykazali się kilka lat temu samorządowcy z Krakowa, którzy wymyślili Program  Fair Kibic Extreme  - zawody survivalowe dla kibiców  Cracovii  i  Wisły . Wszystko po to, aby dać upust niepotrzebnej adrenalinie i spożytkować energię w innym miejscu niż stadiony, osiedla czy ulice miasta.

Przypuszczam, że incydentów z udziałem kibiców nie da się całkowicie usunąć z krajobrazu meczów piłki nożnej. W moje ocenie jednak podejmowanie działań w zakresie szkoleń, prelekcji wydaje się być ciekawym rozwiązaniem, szczególnie jeżeli ich adresatami będą najmłodsi. Do szkół często zapraszani są przedstawiciel policji z prelekcjami na temat zagrożeń narkotykowych, cyberprzestępczości, wydaje mi się, że przy wzroście zainteresowania sportem wśród społeczeństwa, większym udziałem w imprezach sportowych warto pomyśleć nad edukacją dla bezpieczeństwa kibica, która obejmowałaby także zagadnienia związane z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.