Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Analiza przepisów PZPN w sprawie potencjalnych naruszeń pośrednika transakcyjnego Grzegorza Rasiaka

14.02.2019

W ostatnich dniach środowisko polskiej piłki nożnej obiegła informacja o możliwych nadużyciach, których przy negocjacjach warunków kontraktu niepełnoletniego zawodnika miał dopuścić się pośrednik transakcyjny, a przed laty piłkarz reprezentacji Polski, Grzegorz Rasiak. Jak tę kwestię regulują przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: PZPN)? Odpowiedzi postaram się udzielić w niniejszym wpisie.

Na początku, w celu wprowadzenia w omawianą problematykę, konieczne jest przywołanie dwóch definicji. Zgodnie z art. 1 ust. 13 Uchwały nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi (dalej: Uchwała) zawodnikiem niepełnoletnim jest zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia. Z kolei w ust. 5 przywołany artykuł Uchwały wskazuje definicję Pośrednika transakcyjnego: „Pośrednikiem transakcyjnym” (dalej: Pośrednik) jest osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, zarejestrowana w PZPN zgodnie z postanowieniami nin. Uchwały, która nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem reprezentuje Klub lub zawodnika przy negocjacjach i zawieraniu umowy transferowej względnie Kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej (w tym umowy zlecenia lub agencyjnej), pośrednictwa pracy lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego.

Największą wątpliwość klubu oraz mediów wzbudził zapis, na mocy którego w dniu osiągnięcia przez piłkarza pełnoletności, agent miałby otrzymać premię w wysokości 30 000 zł. Władze kieleckiej Korony stwierdziły, iż „działania pośrednika prowadzą do zahamowania rozwoju zawodnika i mają na celu przede wszystkim osiągnięcie nieuprawnionych korzyści finansowych.” Z całą pewnością są to bardzo poważne zarzuty, które jednak częściowo mogą znaleźć odzwierciedlenie w przepisach PZPN. Okazuje się, iż na mocy art. 7 ust. 12 Uchwały kategorycznie wykluczone jest uiszczanie jakichkolwiek opłat na rzecz Pośrednika transakcyjnego w związku z zawarciem Kontraktu lub umowy transferowej niepełnoletniego zawodnika:

Art. 7.12. Uchwały

Zabrania się uiszczania przez Zawodnika niepełnoletniego lub Klub jakichkolwiek opłat na rzecz Pośrednika w związku z zawarciem Kontraktu lub umowy transferowej Zawodnika niepełnoletniego lub zaciągania zobowiązań dotyczących uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz Pośrednika w związku z zawarciem takiego Kontraktu lub Umowy transferowej w przyszłości. Naruszenie niniejszego postanowienia skutkować będzie odpowiedzialnością dyscyplinarną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

W ostatnim zdaniu przywołanego artykułu wskazano, iż „naruszenie niniejszego postanowienia skutkować będzie odpowiedzialnością dyscyplinarną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN”. Analizując postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: Regulamin), stwierdzić można, iż potencjalne zakwalifikowanie czynu menedżera jako naruszenie konkretnego przepisu Regulaminu może być dość problematyczne. Lektura Regulaminu prowadzi do wyselekcjonowania trzech artykułów, które mogą znaleźć zastosowanie w omawianej sprawie:

Art. 99 Regulaminu dotyczy nadużywania uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez pośrednika transakcyjnego:

Art. 99.Pośrednik transakcyjny, który nadużywa przyznane mu uprawnienie, określone w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej lub FIFA lub nie dopełnia obowiązków określonych w tych przepisach w zakresie podejmowania, wykonywania lub zaprzestania wykonywania czynności pośrednika transakcyjnego podlega karze:

a) nagany,

b) karze pieniężnej, w wysokości nie niższej niż 5.000 zł,

c) czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną. 

Art. 106 Regulaminu traktuje o popełnieniu czynów mających na celu bezprawne osiągnięcie korzyści:

Art. 106. Za czynienie przygotowań, usiłowanie lub dokonanie czynów mających na celu bezprawne osiągnięcie korzyści materialnych lub osobistych w związku z działalnością sportową wymierza się kary:

2) osobom fizycznym:

a) kara pieniężna,

b)dyskwalifikacja powyżej jednego roku,

c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,

d) wykluczenie z PZPN;

 Art 110 Regulaminu stanowi o innych rażących naruszeniach przepisów prawa związkowego lub norm etyczno-moralnych, obowiązujących w piłce nożnej:

§ 1. Za niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie obowiązków określonych w Statucie Polskiego Związku Piłki Nożnej, uchwałach, decyzjach lub wytycznych organów Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub innych podmiotów, pozostających w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej, naruszenie norm moralno – etycznych obowiązujących w piłce nożnej, a także niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie rozstrzygnięć organów administracji publicznej dotyczących sportu piłki nożnej, wymierza się kary:

...

2) zawodnikom, trenerom, instruktorom, pośrednikom transakcyjnym, członkom sztabu medycznego, licencjonowanym organizatorom imprez piłkarskich, sędziom, delegatom i obserwatorom oraz działaczom piłkarskim:

a) karę pieniężną nie niższą niż 1.000 zł,

b) dyskwalifikacji,

c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,

d) wykluczenie z PZPN.

§ 2. Karom za przewinienie wskazane w §1 podlegają podmioty tylko wtedy, gdy naruszenie jest rażące i nie jest możliwe przypisanie odpowiedzialności na podstawie innego przepisu, opisującego naruszenie zabronione pod groźbą kary dyscyplinarnej.

Zgodnie z medialnymi doniesieniami, zaistniała sytuacja znajdzie kontynuację przed właściwym organem dyscyplinarnym PZPN, który po wysłuchaniu Grzegorza Rasiaka podejmie kluczowe dla sprawy decyzje. Najbardziej poszkodowany był jednak siedemnastoletni piłkarz, który na prośbę trenera Gino Lettieriego nie pojechał na turniej towarzyski reprezentacji U-18, gdyż miał wziąć udział w ligowym meczu z Arką Gdynia, co jednak nie nastąpiło wskutek przedłużających się negocjacji kontraktowych i zaistniałych niejasności. Wczoraj jednak media poinformowały, iż piłkarz, już bez udziału menedżera, podpisał kontrakt z kieleckim klubem i może skupić się na dalszym rozwoju sportowym. Wszystkim kibicom pozostaje mieć nadzieję, iż Oskar Sewerzyński zapewni w przyszłości wiele pozytywnych emocji nie tylko w piłce klubowej, ale również grając w białej koszulce z orłem na piersi.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności