Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Adekwatność kar dyscyplinarnych na przykładzie orzeczeń PLK

03.06.2014

Sezon rozgrywkowy w męskiej koszykówce powoli dobiega końca. W finale emocjonujemy się rywalizacją pomiędzy Stelmetem Zielona Góra oraz PGE Turowem Zgorzelec. Jak się okazuje emocję mamy nie tylko sportowe ale również i „dyscyplinarne”.

Jak się bowiem okazuje w meczach półfinałowych Sędziowie Dyscyplinarni Polskiej Ligi Koszykówki mieli „pełne ręce roboty”. W dzisiejszym swoim artykule chciałbym przyjrzeć się postanowieniom Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Koszykówki (zwany dalej „Regulaminem”), na podstawie którego w ostatnich tygodniach zapadły dwa ciekawe orzeczenia.

Pierwsza sytuacja to zachowanie zawodnika Rosy Radom Jakuba Dłoniaka, który w meczu półfinałowym z PGE Turowem Zgorzelec umyślnie podstawił nogę biegnącemu do kontrataku zawodnikowi Turowa, powodując tym samym upadek zawodnika Turowa. Na szczęście obyło się bez większych obrażeń czy też kontuzji. Poniżej film obrazujący całe zdarzenie (od 3:15 minuty).

W konsekwencji zachowanie zawodnika Rosy Radom zakwalifikowane zostało jako naruszające §22 ust. 1 pkt 7 Regulaminu tj. „wybitnie niesportowe zagranie podczas gry”, które sankcjonowane jest karą pieniężną do 10.000 zł, karą dyskwalifikacji na okres od 1 do 3 meczów. Zawodnik zdaniem Sędziego dyscyplinarnego zasługiwał na karą finansową w wysokości 1.000 zł.

Niedługo po całym zdarzeniu kibice basketu w Polsce mieli okazję oglądać inne niesportowe zachowanie. Mianowicie podczas meczu Stelmetu Zielona Góra z Teflem Sopot Vladimir Dragacevic po faulu „rzucił” piłką w zawodnika drużyny przeciwnej.

W konsekwencji zachowanie zawodnika Stelmetu zakwalifikowane zostało jako naruszające §22 ust. 1 pkt 2 Regulaminu tj. „niesportowe zachowanie przed, w czasie lub po zawodach, związane z naruszeniem nietykalności cielesnej bądź innym czynnym znieważeniem fizycznym innej osoby”, które zagrożone jest karą pieniężną do 15.000 zł i karą dyskwalifikacji na okres od 1 do 8 meczów. Sędzia dyscyplinarny natomiast nałożył na Dragacevica karę finansową w wysokości 5.000 zł i karę dyskwalifikacji na jeden mecz. Przypomnijmy, że wówczas stan rywalizacji był 2:2 i zawieszenie dotyczyło meczu decydującego o awansie do finału.

Świadomie pogrubiłem dla Państwa wymiar kar przewidzianych za naruszenie odpowiednich przepisów Regulaminu. W jednym z nich znajduje się spójnik „i”, co powoduje że Sędzia dyscyplinarny wymierzając karę nie ma możliwości nałożenia wyłącznie kary pieniężnej jak to było w przypadku Jakuba Dłoniaka i jest zobowiązany do wymierzenia kary pieniężnej i dyskwalifikacji.

Problematyczna w obu przypadkach jest dla mnie zarówno kwalifikacja czynów jak również adekwatność wymierzanych kar względem popełnionych czynów. Jak bowiem wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego „podstawienie nogi” to również naruszenie nietykalności cielesnej, tak samo jak rzucenie przedmiotem w drugą osobę. Dlatego też nie jasne jest dla mnie dlaczego zachowanie zawodnika Rosy Radom po pierwsze zostało zwakwalifiikowane jako wybitnie niesportowe, a po drugie dlaczego mając możliwość nałożenia kary do 10.000 zł Sędzia dyscyplinarny za tego rodzaju zachowanie nakłada najniższą karę z możliwych. Niemal w tym samym czasie ten sam Sędzia dyscyplinarny kwalifikuje zachowanie zawodnika Stelmetu jako naruszenie nietykalności cielesnej (na marginesie wskazać należy, że popełnienie tego rodzaju przewinienia jest dyskusyjne ze względu na konieczność wystąpienia formy umyślności zachowania sprawcy) i nakłada na niego karę 5.000 zł i zawieszenie na jeden mecz. Gdzie tutaj adekwatność wymiaru kary?

Na bazie powyższych dwóch przykładów zastanawiam się czy przewinienie dyscyplinarne w postaci rzucenia z małą prędkością piłką w drugiego zawodnika przy małej odległości obu graczy, a więc cechujące się statycznością całej sytuacji powinno być zagrożone wyższą karalnością, a co za tym idzie przejawiać się wyższym stopniem „szkodliwości społecznej” niż przewinienie dyscyplinarne cechujące się umyślnym podstawieniem nogi zawodnikowi w sytuacji dynamicznej tj. wybiegnięcia przez niego do kontry. Jednakże jak widać moje zdanie stoi w opozycji do zdania Sędziego dyscyplinarnego.

Jaki z tego morał? Albo należy dokonać zmiany przepisów Regulaminu, czego może dokonać w obliczu art. 9 ust. 4 ustawy o sporcie Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Koszykówki, albo kwalifikacja i wymierzanie kar zgodnie z zasadą wyrażoną w §3 ust. 5 Regulaminu, którą na zakończenie przytoczę: „Organy orzekające w sprawach dyscyplinarnych przestrzegają zasady, że kara dyscyplinarna powinna być adekwatna do wagi naruszenia przepisów, za które jest wymierzana oraz do stopnia zawinienia osoby lub osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów.”

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.