Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Zmiany w rozgrywkach piłkarskiego Pucharu Polski

09.04.2018

Zakończyliśmy już omawianie przewinień dyscyplinarnych sędziów piłkarskich, obserwatorów i delegatów, a od dziś przyglądać będziemy się nowym regulacjom dotyczącym rozgrywek piłkarskiego Pucharu Polski.

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął 21 marca tego roku Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2018/2019. Zasadnicza zmiana dotyczy udziału drużyn z Ekstraklasy już od I rundy.

Podtrzymany został natomiast obowiązujący już w tym sezonie format rozgrywek polegający na przeprowadzaniu losowania po każdej rundzie rozgrywek. Nie mamy już zatem do czynienia z losowaniem drabinki aż do finału czy półfinału, jak ma to miejsce np. we Włoszech, gdzie drabinka składa się z dwóch połówek i zwycięzcy każdej z nich spotykają się w finale.

Warto przypomnieć, że Puchar Polski tak naprawdę rozgrywany jest w cyklu dwuletnim, czy jak kto woli nazwać dwusezonowym, bo mamy jednocześnie rozgrywki na szczeblu wojewódzkich związków piłki nożnej i na szczeblu centralnym. Drużyny walczące w sezonie 2017/2018 na szczeblu wojewódzkim, w przypadku zwycięstwa zagrają na szczeblu centralnym w sezonie 2018/2019, ale też wystartują na szczeblu wojewódzkim w sezonie 2018/2019, by o walczyć o przepustkę do rozgrywek szczebla centralnego w sezonie 2019/2020.

Zgodnie z przepisami art. 1 Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2018/2019:

1.1. Cykl rozgrywek na szczeblu związku piłki nożnej na sezon 2018/2019 kończy się do 30 czerwca 2018 roku i ma wyłonić 16 drużyn, które wezmą udział w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2018/2019.

1.2. Cykl rozgrywek na szczeblu centralnym w sezonie 2018/2019 rozpoczyna się 1 lipca 2018 roku a kończy nie później niż 1 czerwca 2019 roku.

Kto może uczestniczyć w rozgrywkach? Zgodnie z art. 2.1. Uchwały, w rozgrywkach o Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny Ekstraklasy, I, II, III i IV ligi oraz do klasy okręgowej włącznie. Klub klasy A może wystąpić do wojewódzkiego związku piłki nożnej o zwolnienie z udziału w rozgrywkach, natomiast pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie dobrowolności. Z kolei, wedle art. 2.2., warunkiem udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym jest posiadanie przez klub licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach mistrzowskich w sezonie 2018/2019.

Uchwała przewiduje sankcje dla drużyn, które zrezygnują z udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym. Zgodnie z art. 2.3., zespoły, które zrezygnują z udziału w rozgrywkach tego szczebla w sezonie 2018/2019 nie będą uprawnione do udziału w rozgrywkach o Puchar Polski w dwóch kolejnych cyklach rozgrywek. Niezależnie od tego, Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć także inne kary, przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. Do udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym – zgodnie z art. 2.4. Uchwały - uprawnieni są wszyscy zawodnicy danej drużyny klubu, którzy zostali uprawnieni w systemie Extranet, do gry w rozgrywkach mistrzowskich z jej udziałem w sezonie 2018/2019. Jedyne zastrzeżenie zawarte jest w art. 2.5. Uchwały, na mocy którego, do każdego klubu może być potwierdzona i uprawniona do gry dowolna liczba zawodników - cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w każdym meczu na szczeblu centralnym może występować równocześnie na boisku 2 zawodników danego klubu - cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych.

Dochodzimy teraz do art. 3 Uchwały czyli do etapów rozgrywek. Etap I, kończący się do 30 czerwca 2018 r., na szczeblu związku piłki nożnej, w którym uczestniczą drużyny: III, IV ligi i klasy okręgowej włącznie oraz na zasadzie dobrowolności wszystkie inne zgłoszone do rozgrywek. W II etapie uczestniczy natomiast: 16 drużyn – zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związków piłki nożnej w sezonie 2017/2018; 14 drużyn II ligi w sezonie 2018/2019, które w sezonie 2017/2018 uczestniczyły w rozgrywkach I lub II ligi; 4 drużyny, które w sezonie 2017/2018 zajęły miejsca 15-18 w rozgrywkach II ligi; 18 drużyn I ligi w sezonie 2018/2019 oraz 16 drużyn Ekstraklasy w sezonie 2018/2019.

Zgodnie z art. 4 Uchwały, pierwszy etap rozgrywek, kończący się do 30 czerwca 2018 r., przeprowadzają związki piłki nożnej (wojewódzkie i okręgowe) na podstawie opracowanych przez siebie regulaminów. Orzecznictwo dyscyplinarne wobec zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu związków piłki nożnej (wojewódzkich i okręgowych) należy do właściwości organów dyscyplinarnych związków piłki nożnej, chyba, że ze względu na właściwość przedmiotową sprawa zastrzeżona jest do rozpoznania przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. Wszystkie związki piłki nożnej obowiązane są w terminie do 2 lipca 2018 r. zgłosić pisemnie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN drużyny, które zakwalifikowały się do rozgrywek na szczeblu centralnym. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie spowoduje odmowę dopuszczenia drużyny do rozgrywek na szczeblu centralnym.

Rozgrywki Pucharu Polski przewidują również uczestnictwo więcej niż jednej drużyny klubowej w jednym cyklu rozgrywek. Zgodnie z przepisami art. 5 Uchwały, wystawienie przez klub więcej niż jednej drużyny, w jednym cyklu rozgrywek, zobowiązuje do stosowania następujących zasad:

 1. Zawodnicy, którzy brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej drużynie tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej,
 2. Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, najwyżej 3 zawodników tej drużyny może występować w meczach z udziałem drużyny swego klubu, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek,
 3. Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w których one aktualnie występują - I drużynę reprezentuje zespół występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej, itd.

Drugi etap uregulowany został w art. art. 6-12 Uchwały. Zgodnie z art. 6.1. w rundzie wstępnej Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz, a biorą w niej udział 4 drużyny II Ligi, które w sezonie 2017/2018 zajęły miejsca 11-14 w tabeli rozgrywek II ligi  i 4 drużyny, które w sezonie 2017/2018 zajęły miejsca 15-18 w tabeli rozgrywek II ligi,  a zgodnie z art. 6.2., mecze zostaną rozegrane wg. schematu: 11*-18*, 12*-17*, 13*-16* i 14*-15*, przy czym * oznacza miejsce w tabeli rozgrywek II ligi w sezonie 2017/2018. Zwycięzcy meczów uzyskają awans do rundy pierwszej – 1/32 Pucharu Polski.

Największa zmiana dotyczy pierwszej rundy - 1/32 finału Pucharu Polski. Zgodnie z art. 7.1. Uchwały,  w rundzie pierwszej – 1/32 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz, a w tej rundzie udział biorą:

 1. zwycięzcy meczów Rundy Wstępnej;
 2. zdobywcy Pucharu Polski na szczeblu związków piłki nożnej w sezonie 2017/2018;
 3. drużyny II ligi, w sezonie 2018/2019 z wyłączeniem uczestników Rundy Wstępnej i drużyn, które w sezonie 2017/2018 uczestniczyły w rozgrywkach III ligi;
 4. drużyny I ligi w sezonie 2018/2019;
 5. drużyny Ekstraklasy w sezonie 2018/2019.

Zgodnie z art. 7.2.Uchwały, gospodarzami meczów 1/32 Finału Pucharu Polski są drużyny występujące w niższej klasie rozgrywkowej. W przypadku drużyn występujących w tej samej klasie rozgrywkowej, gospodarzami są drużyny, które podczas losowania danej pary zostały wylosowane jako pierwsze. Natomiast, w sytuacji, gdy jedną parę utworzą drużyny Ekstraklasy, z których jedna uczestniczy w rozgrywkach Ligi Mistrzów lub Ligi Europy, gospodarzem meczu będzie drużyna uczestnicząca w tych rozgrywkach. Zwycięzcy meczów uzyskają oczywiście awans do rundy drugiej – 1/16 finału Pucharu Polski.

Poprzednia regulacja z Uchwały nr IV/64 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2017/2018 brzmiała tak:

Pierwsza runda - 1/32 finału Pucharu Polski

7.1 W rundzie pierwszej Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W tej rundzie udział bierze:

a) 20 zespołów – zwycięzców meczów z Rundy Wstępnej,

b) 12 zespołów I Ligi w sezonie 2016/2017, które zajęły miejsca 1-12 w tabeli rozgrywek.

7.2 Gospodarzami meczów 1/32 Finału Pucharu Polski są zdobywcy Pucharu Polski na szczeblu ZPN. W przypadku meczów z udziałem pozostałych drużyn, gospodarzami są zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2017/2018. W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2017/2018 w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarza wyłoni losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów Rundy Wstępnej.

7.3 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt 7.1, uzyskają awans do rundy drugiej – 1/16 finału Pucharu Polski.”

Jak zatem widać pierwsza runda była tylko z nazwy 1/32 finału, ponieważ brały w niej udział nie 64, a 32 zespoły, co jest właściwe dla 1/16 finału.

O innych najważniejszych regulacjach rozgrywek piłkarskiego Pucharu Polski w sezonie 2018/2019 w kolejnym odcinku.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Darmowy ebook

Sport a pandemia koronawirusa SARS-CoV-2

Portal prawosportowe.pl wraz z ekspertami z Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN przygotował dla Państwa publikację dotyczącą prawnych aspektów funkcjonowania środowisk sportowych podczas i po zakończeniu epidemii koronawirusa w Polsce. Zapraszamy do pobierania.

Pobierz ebooka
Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.