Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Zmiany w przepisach gry w piłkę nożną cz. 2

01.09.2016

Od sezonu 2016/17 obowiązują znacznie znowelizowane „Przepisy Gry w Piłkę Nożną. O tym, kto decyduje o zmianach i w jakim trybie są one wprowadzane pisałem już w artykule p.t.  Zmiany w przepisach gry w piłkę nożną . Była tam również mowa zmianach w Art. 01 Przepisów dotyczącym „Pola Gry”. Dzisiaj, kolejne zagadnienia. Zapraszam do czytania!

Zanim omówimy poszczególne przepisy, słów kilka o modyfikacjach, które mogą wprowadzać organizatorzy rozgrywek. „Dopuszczalna jest modyfikacja Przepisów Gry przez związki narodowe dla meczów: zawodników w wieku poniżej 16 lat, kobiet, oldbojów (powyżej 35 lat) oraz zawodników niepełnosprawnych, przy założeniu, że pryncypia niniejszych Przepisów zostaną zachowane”.

Na czym miałyby one polegać? Jak czytamy w Przepisach: „Zezwala się na modyfikacje każdego z, lub wszystkich, poniższych elementów:

- wymiarów pola gry,

- wielkości i wagi piłki oraz materiału, z jakiego jest wykonana,

- odległości pomiędzy słupkami bramkowymi oraz wysokości poprzeczki od podłoża,

- czasu trwania okresów gry,

- wymian zawodników.

Natomiast „dalsze modyfikacje są dozwolone jedynie za zgodą IFAB”.

Kilka zdań warto poświęcić też tzw. „oficjalnym językom”. IFAB publikuje Przepisy Gry w czterech językach: angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. W przypadku rozbieżności w użytym słownictwie obowiązującym jest tekst angielski. Przepisy „polskie” są tłumaczeniem angielskiej wersji językowej. Polski nie jest zatem oficjalnym językiem IFAB i Przepisów.

Po tym wprowadzeniu, pora na zmiany w dwóch artykułach: Art. Art. 03 i 04. Art. 03 otrzymał nowy tytuł „Zawodnicy”, a Art. 04 dotyczy „Ubioru Zawodników”.

Najważniejsze założenia zmian w Art. 03:

- Zawody nie mogą być rozpoczęte lub kontynuowane, jeśli choć jedna z drużyn ma w swoim składzie mniej niż siedmiu zawodników. Dawniej minimalna liczba, choć także nie mniejsza niż siedmiu zawodników mogła być ustalana przez narodowy związek, np. na nie mniej niż ośmiu lub dziewięciu zawodników. Teraz bezwzględnie obowiązuje liczba nie mniej niż siedmiu zawodników niezbędna do rozpoczęcia lub kontynuowania zawodów i związki narodowe (dawniej zwane krajowymi) nie mają już uznaniowości w tej kwestii.

- Zawodnik rezerwowy może wznowić grę w każdy przewidziany przez Przepisy Gry sposób, ale musi wcześniej wejść na pole gry. Bardzo ważna zmiana przepisów. Do tej pory Zawodnik rezerwowy, który podczas wymiany nie wszedł jeszcze na pole gry, nie mógł wykonać wrzutu, względnie rzutu z rogu, ponieważ procedura wymiany nie została zachowana.

- 03.5 Dodatkowe osoby na polu gry – status zawodników wykluczonych. W poprzednim brzmieniu,  każda osoba niewpisana w protokole jako zawodnik, zawodnik rezerwowy lub osoba oficjalnie towarzysząca drużynie była traktowana jako osoba niepożądana – podobnie jak zawodnik wykluczony z gry. Teraz: każda osoba niewpisana w protokole jako zawodnik, zawodnik rezerwowy lub osoba funkcyjna, jest osobą niepożądaną. W wyjaśnieniu czytamy, że: bardziej logicznym jest to, żeby zawodnika wykluczonego z zawodów traktować jak zawodnika rezerwowego. Tym samym zawodnik, który powraca na pole gry (po uprzednim wykluczeniu) zostaje ukarany rzutem wolnym.

- 03.6 Naruszenie Przepisów przez zawodników rezerwowych i osoby funkcyjne. Wg „starego tekstu”, Jeżeli zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony wszedł na pole gry bez zezwolenia sędziego... (...) a gra została przerwana, sędzia wznawiał ją rzutem wolnym pośrednim..., a jeżeli osoba oficjalnie towarzysząca drużynie weszła na pole gry (...) a sędzia z tego powodu przerwał grę, była ona wznawiana rzutem sędziowskim... Teraz: jeżeli gra została przerwana, a osobą która wpływała na przebieg gry była: osoba funkcyjna, zawodnik rezerwowy, wymieniony lub wykluczony – sędzia wznowi grę rzutem wolnym bezpośrednim lub rzutem karnym, jeśli akcja toczyła się na pou karnym. W wyjaśnieniu czytamy, że narasta problem zawodników rezerwowych/osób funkcyjnych wkraczających na pole gry w celu przeszkodzenia w prowadzeniu akcji przeciwnikowi, np. pozbawianie przeciwnika bramki. To zachowanie ewidentnie nie fair i stosowniejszą karą za to jest rzut wolny bezpośredni (względnie rzut karny).

- 03.7 Zawodnik, który został wykluczony przed lub po zawodach. W tym artykule dodano tekst: „Zawodnik, który został wykluczony:

- przed oddaniem sędziemu protokołu – nie może zostać wpisany do tego protokołu, bez względu na to, jaką funkcję miałby pełnić,

- po oddaniu sędziemu protokołu i przed rozpoczęciem meczu – może zostać zastąpiony w podstawowym składzie przez zgłoszonego zawodnika rezerwowego.

W jego miejsce nie można dopisać nowego zawodnika rezerwowego. Liczba wymian, do której jest uprawniona drużyna, nie zostaje pomniejszona,

- po rozpoczęciu zawodów – nie może zostać zastąpiony”.

W wyjaśnieniu czytamy, że chodziło o uregulowanie kwestii, czy zawodnik wykluczony może zostać zastąpiony.

- 03.8 Wpływ zawodnika rezerwowego/osoby funkcyjnej/osoby niepożądanej, dotykających piłkę zmierzającą do bramki. Dawniej – w sytuacjach wymienionych w pkt 3.6 sędzia musiał przerwać grę, jeżeli „intruz” wpływał na grę lub dotyka piłkę. Jeżeli osoba niepożądana weszła na pole gry sędzia musiał przerwać grę, jednak nie natychmiast, jeżeli osoba niepożądana nie przeszkadzała  w grze. Teraz, jeżeli piłka zmierza w kierunku bramki, a działanie takiej osoby nie ma wpływu na możliwość zagrania piłki przez zawodnika drużyny broniącej, to taka bramka jest uznana, jeżeli piłka wpadnie do bramki (nawet jeżeli piłka została zagrana przez osobę, która weszła na pole gry), chyba że piłka wpadła do bramki drużyny przeciwnej, niż osoba, która weszła na pole gry.

Wyjaśnienie do tej zmiany głosi, iż ta zmiana, zgodnie z duchem „fair play”, oznacza, że jeżeli próba pozbawienia bramki nie powiodła się, sędzia może uznać taką bramkę (patrz pkt. 3.9).

- 03.9 Bramka zdobyta i dodatkowe osoby na polu gry. Poprzednio, jeżeli po zdobyciu bramki sędzia stwierdził, że w chwili jej zdobycia na polu gry znajdowała się dodatkowa osoba, to przed uznaniem bramki i wznowieniem gry powinien był podjąć następujące rozstrzygnięcia: sędzia nie uznawał bramki, gdy dodatkową osobą był osoba niepożądana i przeszkadzała ona w grze lub zawodnik, zawodnik rezerwowy, zawodnik wymieniony, względnie osoba towarzysząca drużynie, która zdobyła bramkę. A teraz, jeżeli po zdobyciu bramki sędzia stwierdzi, że w chwili jej zdobycia na polu gry znajdowała się dodatkowa osoba, a gra nie została wznowiona:

- to sędzia nie uznaje bramki, jeżeli dodatkową osobą był: zawodnik, zawodnik rezerwowy, zawodnik wymieniony, zawodnik wykluczony, względnie osoba funkcyjna drużyny, która zdobyła bramkę luv osoba niepożądana i przeszkadzała ona w grze, chyba że bramka została zdobyta w sposób opisany w sekcji „Dodatkowe osoby na polu gry”.  Gra jest wówczas wznowiona rzutem od bramki, rzutem rożnym lub rzutem sędziowskim.

Jeżeli po zdobyciu bramki i po wznowieniu gry, sędzia stwierdzi, że na polu gry znajdowała się dodatkowa osoba w chwili zdobycia bramki, to bramka taka nie może zostać nieuznana. Jeżeli osoba dodatkowa nadal przebywa na polu gry, sędzia musi:

- przerwać grę,

- nakazać usunięcie dodatkowej osoby,

- grę wznowić rzutem sędziowskim lub rzutem wolnym, stosownie do sytuacji. Sędzia musi zgłosić incydent do odpowiednich władz.

W wyjaśnieniu czytamy, że chodziło wprowadzenie zasad przedstawionych w pkt. 3.8 (powyżej) oraz doprecyzowanie, jak wznowić grę, gdy bramka została zdobyta podczas przebywania na polu gry dodatkowej osoby, a gra nie została wznowiona, a także wskazanie, że jeżeli bramka została zdobyta podczas przebywania na polu gry dodatkowej osoby, a gra została wznowiona, sędzia musi grę kontynuować. Wtedy nie może już bramki nie uznać albo „wymazać” okres czasu między bramką, a zorientowaniem się tym, że na polu gry znajdowała się dodatkowa osoba.

- 03.10 Odniesienie do kapitana drużyny (przeniesione z Artykułu 12). Wprowadzono dodatkowy tekst:  „Kapitan drużyny nie posiada specjalnego statusu i przywilejów, jednak ponosi w pewnym stopniu odpowiedzialność za zachowanie swojego zespołu. W wyjaśnieniu czytamy, że bardziej logicznym jest, aby ten zapis znalazł się w Artykule 3 niż Art. 12.

O ubiorze zawodników i zmianach regulacji w Art. 04 Przepisów, w kolejnym odcinku. Już teraz zapraszam!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.