Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Zakaz wstępu na masową imprezę sportową jako środek karny

26.05.2022

Tytułowy zakaz wstępu na imprezę masową w przestrzeni publicznej jest zdecydowanie szerzej znany jako tzw. zakaz stadionowy. Jego istota opierająca się na prewencyjno-represyjnym charakterze służy przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa masowych imprez sportowych. Z tych względów polski ustawodawca zdecydował się na umieszczenie tego zakazu w katalogu środków karnych.

Podstawa prawna

Aktualne regulacje prawne dotyczące zakazu stadionowego jako środka karnego i podstaw jego stosowania znajdujemy w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r., poz. 2345), dalej: „Kodeks karny” oraz w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2171), dalej: „ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych”. Jako środek karny w najprostszym ujęciu należy rozumieć dodatkową dolegliwość, która może zostać nałożona na sprawcę przestępstwa lub wykroczenia oprócz kary lub obok niej. Mając na uwadze konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa masowych imprez sportowych ustawodawca zdecydował się wyeliminować określone osoby z kręgu potencjalnych uczestników imprezy tego rodzaju właśnie za pomocą środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową.

Aktualnie obowiązujące przepisy dokonują przy tym rozróżnienia podstaw stosowania zakazu wstępu na imprezy masowe w przypadku skazania za przestępstwo i odrębnie w przypadku ukarania za wykroczenie.

Sprawcy przestępstw

Zgodnie z art. 41b § 1 Kodeksu karnego sąd może orzec zakaz wstępu na imprezę masową, jeżeli przestępstwo zostało popełnione w związku z taką imprezą lub w razie skazania za występek o charakterze chuligańskim, a udział sprawcy w imprezach masowych zagraża dobrom chronionym prawem. Poprzez użycie w powyższym przepisie słowa „może” należy podkreślić, że w tym wypadku orzeczenie tego środka karnego jest jedynie fakultatywne. Obligatoryjne nałożenie zakazu stadionowego nastąpi natomiast w przypadku ponownego skazania sprawcy za przestępstwo popełnione w związku z imprezą masową. Obligatoryjne orzeczenie zakazu wstępu na imprezę masową następuje również wobec sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstw, o których mowa w art. 222-224 Kodeksu karnego popełnionych w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej lub o których mowa w art. 59-61 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Należy przy tym zaznaczyć, że zakaz wstępu na imprezę masową obejmuje wszelkie imprezy masowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mecze piłki nożnej rozgrywane przez polską kadrę narodową lub polski klub sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 41b § 2 Kodeksu karnego).

Co również istotne, orzekając zakaz wstępu na imprezę masową za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową, sąd może orzec obowiązek przebywania skazanego w czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego. W takim wypadku sąd określa imprezy masowe, w czasie trwania których obowiązek ten ma być wykonywany, wskazując w szczególności nazwy dyscyplin sportowych, nazwy klubów sportowych oraz zakres terytorialny imprez, których obowiązek dotyczy (art. 41b § 8 Kodeksu karnego).

Zakaz wstępu na imprezę masową sąd orzeka w latach, od lat 2 do 6 (art. 43 § 1 Kodeksu karnego).

Sprawcy wykroczeń

Również w odniesieniu do sprawców wykroczeń w niektórych przypadkach sąd orzeka fakultatywnie o orzeczeniu środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową, w innych zaś orzeka obligatoryjnie.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych sąd jedynie może (a więc fakultatywnie) orzec zakaz wstępu na imprezę masową w razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 50, art. 50a, art. 51, art. 52a, art. 124 lub art. 143 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 2008) lub o którym mowa w art. 54-56 ustawy bezpieczeństwie imprez masowych, popełnione w związku z imprezą masową artystyczno-rozrywkową. W przypadku jednak, gdy ukaranie za wykroczenie, o którym mowa w art. 50, art. 50a, art. 51, art. 52a, art. 124 lub art. 143 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, lub o którym mowa w art. 54-56 i art. 57a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych popełnione zostało w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, to wówczas sąd obligatoryjnie orzeka środek karny zakazu wstępu na imprezę masową. We wszystkich tych przypadkach orzeczenie zakazu wstępu na imprezę masową może nastąpić na okres od lat 2 do 6.

Zakaz stadionowy, a tzw. zakaz klubowy

W praktyce, zakaz stadionowy może być mylony z tzw. zakazem klubowym. W rzeczywistości jednak jest to zupełnie odmienna instytucja prawna. Zakaz stadionowy jest środkiem karnym w rozumieniu prawa karnego i może być stosowany wyłącznie przez sądy. Zakaz klubowy jest natomiast szczególną instytucją prawną wprowadzoną przez ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych organizator meczu piłki nożnej może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez organizatora meczu piłki nożnej, nakładany przez tego organizatora na osobę, która dopuściła się naruszenia regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej. Podstawowym więc rozróżnieniem między zakazem stadionowym a zakazem klubowym jest okoliczność, że nałożenie zakazu klubowego nie wymaga warunku uprzedniego ukarania za przestępstwo lub wykroczenie popełnione w związku z imprezą masową. Wystarczy „tylko” naruszenie regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej. Dodatkowo, zakaz klubowy nakłada nie sąd, ale organizator meczu piłki nożnej. Krótszy jest również okres obowiązywania takiego zakazu w stosunku do zakazu stadionowego. Nie może być on bowiem dłuższy niż 2 lata od jego wydania.

Ciekawy z prawnego punktu widzenia jest również sam status zakazu klubowego. Nie jest on na pewno środkiem karnym. Zdecydowanie bliżej jest mu ku sankcji o charakterze quasi-administracyjnym. Jedynie quasi-administracyjnym, ponieważ decyzję o jego zastosowaniu podejmuje nie organ administracji publicznej, ale organizator meczu.

Swoista odrębność zakazu stadionowego i zakazu klubowego w praktyce powoduje, że brak jest przeszkód do jednoczesnego nałożenia zarówno jednego i drugiego środka. Ten sam czyn może wypełniać znamiona przestępstwa lub wykroczenia i w konsekwencji skutkować orzeczeniem środka karnego, a jednocześnie ten sam czyn może stanowić naruszenie regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej i skutkować nałożeniem zakazu klubowego przez organizatora meczu.

Z pewnością ani zakaz stadionowy ani zakaz klubowy nie rozwiązują problemów związanych z chuligaństwem czy przestępczością na sportowych imprezach masowych. Stanowią jednak jakąś cegiełkę, która w powiązaniu z innymi rozwiązaniami może w dalszym ciągu przyczyniać się do zwiększania wysiłków w budowie bezpieczeństwa na stadionach. Statystyki Krajowego Punktu Informacyjnego ds. Imprez Sportowych pokazują, że instytucja zakazu stadionowego w pewnym zakresie działa w praktyce. W ostatnich latach spadła jednak liczba kierowanych przez Policję wniosków o orzeczenie środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową i w konsekwencji orzekanych przez sądy środkach karnych (w 2021 roku sądy wydały 2 zakazy wstępu na imprezy masowe w sprawach o wykroczenia, dla porównania w 2016 roku były to aż 92 zakazy wstępu na imprezy masowe w sprawach o wykroczenia[1]).

 

[1] https://kpk.policja.gov.pl/kpk/statystyki/11,Dane-statystyczne.html (dostęp z dnia 26.05.2022 roku)

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.