Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na obiekcie piłkarskim

09.01.2017

Trwa przerwa zimowa w rozgrywkach piłkarskich w Polsce. To dobry czas na refleksje nad bezpieczeństwem na obiektach sportowych. Kwestie organizacji meczów piłkarskich po stronie prawa powszechnie obowiązującego reguluje Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Również Polski Związek Piłki Nożnej, a w szczególności działająca w jego ramach Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN opracowują przepisy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na piłkarskich stadionach i boiskach.

W swoich artykułach pisałem już sporo o roli delegata meczowego, kierownika ds. bezpieczeństwa i spikera czy też sędziego zawodów piłkarskich w tym, by mecz piłkarski został przeprowadzony bezpiecznie i dawał kibicom satysfakcję z jego oglądania. Na tę satysfakcję składa się nie tylko poziom sportowy, ale i komfort kibiców (wystarczająca liczba punktów gastronomicznych, toalet, punktów depozytowych, czy odpowiednia liczba miejsce parkingowych).

A co jeśli bezpieczeństwa i porządku w związku z meczem piłkarskim nie uda się utrzymać? Klubom, i to nie tylko organizatorowi, ale także klubowi przyjezdnemu grożą sankcje dyscyplinarne na podstawie przepisów Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Do nakładania kar za naruszenia statutów, regulaminów i wytycznych FIFA, UEFA i PZPN uprawnione są - na mocy art. 43 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej – organy jurysdykcyjne związku. Mają one prawo stosowania sankcji regulaminowych i nakładania kar dyscyplinarnych. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów mogą je nakładać – w świetle art. 44 Statutu PZPN – na członków PZPN, zawodników, trenerów, instruktorów (pojęcie instruktora funkcjonuje jeszcze w statucie związku, choć w wyniku przeprowadzonej w Polsce ustawowo deregulacji taki zawód już nie istnieje – przyp. M.Ż.), sędziów, członków sztabu medycznego, menedżerów ds. piłkarzy (w Statucie jest to jeszcze menedżer ds. piłkarzy, chociaż z innych przepisów FIFA i PZPN wynika, że tę rolę pełnią już pośrednicy transakcyjni), licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich dopuszczających się naruszeń określonych przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłki nożnej, a także nie stosujących się do orzeczeń organów jurysdykcyjnych PZPN.

Organami jurysdykcyjnymi, a jednocześnie dyscyplinarnymi PZPN są na mocy art. 45 §3 Statutu: Komisja Dyscyplinarna i Najwyższa Komisja Odwoławcza.

Odpowiedzialność klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach reguluje art. 64 §1 i 2 Regulaminu Dyscyplinarnego. Jest w nim mowa o „należytym bezpieczeństwie i porządku”. To oznacza, że brak „należytego” porządku i bezpieczeństwa jest podstawą do nałożenia kary przez organ dyscyplinarny. Odpowiedzialność ponosi klub, a katalog kar jest bardzo szeroki i obejmuje:

1) karę pieniężną,

2) weryfikację zawodów jako walkower,

3) rozgrywanie meczu bez udziału publiczności,

4) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą klubu,

5) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,

6) rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie,

7) zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie,

8) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,

9) zawieszenie lub pozbawienie licencji.

Organ dyscyplinarny może oczywiście zastosować jedną z tych kar lub kilka z uwzględnieniem przepisów art. 13, 14 i 17 Regulaminu Dyscyplinarnego, tj. o karach zasadniczych i dodatkowych oraz o karach pieniężnych.

Kary, o których wspomniałem powyżej, z wyjątkiem weryfikacji zawodów jako walkower, mogą być również nałożone na klub za niewykonywanie obowiązków, określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, nawet jeżeli przed, w czasie lub po zawodach nie doszło do naruszeń porządku lub bezpieczeństwa. Zatem odpowiedzialność klubu jest uregulowana szeroko, bo nie obejmuje jedynie naruszeń bezpieczeństwa lub porządku, ale również nienależytą staranność w działaniach klubu i niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów.

Od odpowiedzialności za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach należy odróżnić odpowiedzialność za zachowanie kibiców poza stadionem. Dotyczy ona – w świetle przepisów art. 64 ¹ - niedopełnienia obowiązku zabezpieczenia wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców. I tak, za brak porządku lub bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na mecz piłkarski wymierza się klubowi drużyny przyjezdnej karę zakazu wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie.

Jeszcze czym innym jest odpowiedzialność wynikająca z przepisów art. 65 §1 i 2 za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przez odpowiedzialne osoby fizyczne. Mowa tu zwłaszcza o kierowniku ds. bezpieczeństwa i innych osobach odpowiedzialnych. Kary w tym przypadku to:

- upomnienie,

- nagana,

- kara pieniężna od 500 zł,

- dyskwalifikacja czasowa od 1 miesiąca do 2 lat.

W §2 mamy uregulowaną kwalifikowaną formę tego przewinienia, czyli już nie samo niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach, ale czyn polegający na poważnych naruszeniach porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach w wyniku niedopełnienia tegoż obowiązku. Kary są w tym przypadku surowsze, a są to:

- kara pieniężna nie niższa niż 5.000 zł

- dyskwalifikacja na czas nie krótszy niż 3 miesiące,

- zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.

Odpowiedzialność kibiców wynika z art. 66 §1 i 2 Regulaminu Dyscyplinarnego.  I tak za rażące naruszenie regulaminu obiektu sportowego lub regulaminu imprezy masowej przed, w trakcie lub bezpośrednio po meczu piłki nożnej, właściwy organ dyscyplinarny może orzec karę zakazu wstępu na stadion. Taka sama kara może zostać orzeczona przez organ dyscyplinarny za naruszenie bezpieczeństwa lub porządku w trakcie wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na mecz piłkarski.

Karom, o których mowa powyżej towarzyszą szczególne zasady ich stosowania. I tak, zgodnie z przepisem art. 68 §1 wszystkie kary za brak należytego zabezpieczenia porządku na stadionie, z wyjątkiem walkoweru i kar finansowych, są natychmiast wykonalne, chyba że organ dyscyplinarny postanowi inaczej. Dodatkowo, w świetle przepisu §2, w przypadku, jeżeli naruszenie opisane w niniejszym rozdziale jest wynikiem zachowania osób fizycznych, za które odpowiedzialność ponosi klub przyjezdny, karom podlega klub przyjezdny. W art. 68 §3 zawiera domniemanie, że  że kibice zajmujący sektor stadionu lub inne wydzielone miejsce, przeznaczone dla kibiców klubu przyjezdnego, są kibicami tego klubu. Z kolei, na mocy §4, w przypadku niemożności zidentyfikowania kibiców, dopuszczających się przewinień opisanych w niniejszym rozdziale, karze podlega klub, będący gospodarzem meczu.

Warto też zaznaczyć, że zgodnie z przepisem art. 68 §5, za przewinienia określone w art. 64, 65 i 67 czyli brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie; niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców; niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przez odpowiedzialne osoby fizyczne oraz zachowania pogardliwe lub dyskryminacyjne organ dyscyplinarny może wymierzyć jednorazowo więcej niż jedną karę zasadniczą.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.