Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Sankcje prawne za naruszenie stabilności kontraktowej w piłce nożnej

23.02.2017

O stabilności kontraktowej pisałem w moim poprzednim wpisie na blogu prawosportowe.pl. W artykule p.t. „Stabilność kontraktowa w piłce nożnej” omówiłem pojęcie „stabilności kontraktowej” i przedstawiłem możliwości jednostronnego rozwiązania kontraktu przez zawodnika i przez klub. Są one niewątpliwie ograniczone, ale właśnie takie ograniczenia wpływają na stabilność umów, bezpieczeństwo w obrocie i chronią interes zarówno zawodnika, jak i klubu.

Przypomnę, że regulacje dotyczące tych zagadnień zawarte są w Uchwale nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, zwanej dalej Uchwałą. Tam też, a dokładnie w przepisach w art. 9 i 10 zawarte są regulacje dotyczące sankcji prawnych za nieuzasadnione naruszenie stabilności kontraktowej przez zawodnika (art. 9 Uchwały) i przez klub (art. 10 Uchwały).

Jeżeli okaże się że rozwiązanie kontraktu podpisanego przed ukończeniem przez zawodnika 28 roku życia nastąpi z winy zawodnika w ciągu pierwszych trzech lat jego obowiązywania, to wobec zawodnika zostaną wobec zastosowane sankcje sportowe, a zawodnik będzie ponadto do zapłaty odszkodowania zobowiązany. To samo dotyczy sytuacji rozwiązania kontraktu przez zawodnika, który ukończył 28 rok życia, z jego winy, ale czas obowiązywania umowy został skrócony z trzech do dwóch lat. Zatem rozwiązanie w takiej sytuacji musiałoby nastąpić w okresie pierwszych dwóch lat obowiązywania kontaktu. Wówczas także stosowane są sankcje sportowe, a zawodnik będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.

Jeżeli zaś kontrakt zostanie rozwiązany z winy zawodnika w innych terminach niż wskazane powyżej, to sankcje sportowe nie mają zastosowania.

Z kolei, w przypadku złożenia przez zawodnika bezpodstawnego oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu z winy klubu, gdy fakt ten zostanie stwierdzony orzeczeniem Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, zwana Izbą, na wniosek klubu, zostaną wobec zawodnika zastosowane sankcje sportowe, a zawodnik zobowiązany będzie ponadto do zapłaty odszkodowania.

O sankcjach sportowych w powyższych przypadkach oraz o ustaleniu obowiązku zapłaty odszkodowania orzeka Izba.

Uwzględniając w szczególności skalę naruszenia przepisów, stosunek zawodnika do naruszenia przepisów, wysokość osiąganych dochodów z profesjonalnego uprawiania piłki nożnej, właściwości i warunki osobiste zawodnika oraz sposób jego postępowania po naruszeniu przepisów, Izba może orzec wobec zawodnika następujące sankcje sportowe:

- karę pieniężną od kwoty 100 zł. do kwoty 100.000 zł,

- dyskwalifikację w okresie od 3 do 12 miesięcy.

Wykonanie sankcji sportowej wobec zawodnika może zostać zawieszone na okres próby nieprzekraczający trzech lat, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy. Wykonanie co najmniej 1/3 kary dyskwalifikacji może spowodować jej darowanie lub złagodzenie, na skutek zmiany okoliczności.

Warto też podkreślić, że wysokość odszkodowania jest określana przy uwzględnieniu okresu obowiązywania kontraktu, stopnia jego wykonania, kosztów i wydatków związanych z pozyskaniem zawodnika obejmujących kwotę transferową i wynagrodzenie wypłacone pośrednikowi transakcyjnemu działającemu w imieniu zawodnika, które nie zostały zamortyzowane przez okres obowiązywania kontraktu. Odszkodowanie może zostać obniżone, jeżeli przemawia za tym niewielki stopień naruszenia obowiązków przez zawodnika lub jego sytuacja osobista lub majątkowa.

Teraz o sankcjach prawnych za nieuzasadnione naruszenie stabilności kontraktowej przez klub. Jeżeli  rozwiązanie kontraktu nastąpi z winy klubu, Izba - uwzględniając w szczególności sposób naruszenia przepisów, stosunek klubu do naruszenia przepisów oraz sposób postępowania po naruszeniu przepisów - może nałożyć na klub następujące sankcje sportowe:

- karę pieniężną od kwoty 1.000 zł. do 500.000 zł.,

- zakaz transferów do klubu na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy;

- ograniczenie możliwości uprawniania nowych zawodników na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Jeżeli zaś klub złoży bezpodstawne oświadczenie o jednostronnym rozwiązaniu Kontraktu i fakt ten zostanie stwierdzony orzeczeniem Izby, na wniosek zawodnika, zostaną wobec klubu zastosowane sankcje sportowe wymienione w powyższym akapicie czyli kara finansowa lub zakaz transferów lub ograniczenie uprawniania zawodników. Klubowi ponadto nie przysługuje prawo do ekwiwalentu za wyszkolenie i rozwój za zawodnika, z którym kontrakt został rozwiązany, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Wykonanie sankcji sportowej wobec Klubu może zostać zawieszone na okres próby nieprzekraczający trzech lat, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy. Wykonanie co najmniej 1/3 kary innej niż pieniężna może spowodować jej darowanie lub złagodzenie, na skutek zmiany okoliczności.

Klub jest zobowiązany także do zapłaty zawodnikowi odszkodowania w wysokości utraconego przez niego wynagrodzenia należnego za okres, na który został zawarty kontrakt, pomniejszonego o dochody uzyskane z uprawiania piłki nożnej w innym klubie.

I na koniec o świadczeniach dla zawodnika w czasie niezdolności do gry. Zostały one uregulowane w art. 11 Uchwały. Występuje to zasadnicze rozróżnienie na kontuzję lub chorobę, która uniemożliwia występowanie zawodnikowi w rozgrywkach w okresie krótszym niż 180 dni oraz okresie dłuższym niż 180 dni. W przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie zawodnikowi w rozgrywkach przez okres krótszy niż łącznie 180 dni w roku kalendarzowym lub w sezonie rozgrywkowym, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, zawodnikowi kontuzjowanemu lub choremu przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości określonej w Kontrakcie.

Z kolei, w przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie zawodnikowi w rozgrywkach przez okres dłuższy niż łącznie 180 dni w roku kalendarzowym lub w Sezonie rozgrywkowym, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, jeżeli klub nie zamierza skorzystać z prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu, przysługuje mu prawo do ograniczenia wypłaty wynagrodzenia przysługującego zawodnikowi do kwoty 50% wynagrodzenia indywidualnego należnego z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej na rzecz klubu, nie później niż do dnia uzyskania przez zawodnika zdolności do gry.

Niezdolność do gry nie musi wynikać wyłącznie z choroby lub kontuzji. Może być spowodowana także orzeczeniami organów dyscyplinarnych. W przypadku ukarania zawodnika karą dyskwalifikacji nie krótszą niż 3 miesiące lub stosowania wobec zawodnika środka zapobiegawczego w postaci zakazu uczestnictwa w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych przez okres dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli klub nie zamierza skorzystać z prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu, przysługuje mu prawo do ograniczenia wypłaty wynagrodzenia przysługującego zawodnikowi do kwoty 50% wynagrodzenia indywidualnego należnego z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej na rzecz klubu, nie później niż do chwili ustania przyczyny uniemożliwiającej Zawodnikowi występowanie w rozgrywkach.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.