Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Regulacje zapewniające równość szans dla zawodników niepełnosprawnych

11.04.2023

Zagwarantowanie równości szans dla zawodników niepełnosprawnych jest poważnym wyzwaniem. Z tego względu w Polsce, podobnie jak w wielu krajach na świecie, istnieją regulacje prawne, których celem jest zapewnienie równości szans dla zawodników niepełnosprawnych.

W Unii Europejskiej kwestia równości w sporcie osób niepełnosprawnych została uregulowana w dyrektywie 2000/78/WE, która porusza kwestie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Zostały w niej zawarte przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji na podstawie niepełnosprawności w odniesieniu do zatrudnienia, szkoleń, awansów zawodowych i dostępu do towarów i usług, w tym również do usług związanych ze sportem. Dzięki tym regulacjom, osoby niepełnosprawne zyskują prawo korzystania z usług sportowych na równi z innymi sportowcami i nie mogą być dyskryminowane na podstawie swojej niepełnosprawności. W praktyce oznacza to, że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do korzystania z dostępnych dla nich sprzętów, instalacji i usług, a organizatorzy imprez sportowych muszą zapewnić odpowiednie udogodnienia, takie jak podjazdy dla wózków inwalidzkich czy toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

W Polsce przepisy regulujące kwestie równości w sporcie dla osób niepełnosprawnych zostały uregulowane w ustawie o sporcie z 2010 r. Zgodnie z nią każdy zawodnik niepełnosprawny ma prawo do startu w zawodach sportowych oraz do uzyskania uprawnień instruktora, trenera lub sędziego sportowego, jeśli spełnia wymagania określone w ustawie. Ponadto ustawodawca nakłada na organizatorów zawodów sportowych obowiązek zapewnienia, że osoby niepełnosprawne będą miały takie same możliwości, jak ich pełnosprawni odpowiednicy. Oznacza to, że organizatorzy muszą zapewnić odpowiednie warunki do treningu i startu, a także umożliwić udział w zawodach osobom z niepełnosprawnościami.

Kolejnym ważnym elementem są regulacje dotyczące kategorii sportowych, w których startują osoby z niepełnosprawnościami. Istnieją różne kategorie sportowe, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, stopnia jej nasilenia oraz zdolności zawodnika. Celem tych kategorii jest zapewnienie, aby zawodnicy mieli równe szanse w rywalizacji, niezależnie od swojego stopnia niepełnosprawności. Zawodnicy startujący w danej kategorii są również poddawani specjalnym testom, które mają na celu określenie ich umiejętności i zdolności, co umożliwia stworzenie równej rywalizacji. System kategorii sportowych jest istotny, ponieważ zapewnia równe szanse dla wszystkich zawodników i pozwala na stworzenie równej rywalizacji. Dzięki niemu osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności mogą konkurować ze sobą w sposób sprawiedliwy i zgodny z zasadami fair play. Przykładowo, w lekkoatletyce osoby z niepełnosprawnościami dzielą się na kategorie według rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Istotnym elementem równości szans w sporcie dla osób z niepełnosprawnościami jest także zagwarantowanie równości w zakresie finansowania i sponsorowania imprez sportowych. Zgodnie z polskim prawem, organizatorzy imprez sportowych powinni zapewnić równy dostęp do finansowania dla wszystkich uczestników, bez względu na ich niepełnosprawność. Również sponsorzy powinni traktować osoby z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi i oferować im takie same warunki umowy sponsorskiej. Jest to ważne, ponieważ sponsorowanie imprez sportowych dla osób z niepełnosprawnościami może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania sportem wśród tej grupy społecznej, a także promować ideę włączenia i integracji osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie.

W ramach realizacji tych przepisów powołano Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” , którego celem jest koordynowanie działań na rzecz sportu osób niepełnosprawnych, organizowanie zawodów sportowych, promowanie sportu niepełnosprawnych oraz reprezentowanie sportowców niepełnosprawnych na arenie międzynarodowej. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” pełni również funkcję reprezentacyjną dla polskich sportowców z niepełnosprawnościami na arenie międzynarodowej. Związek wspiera polskich zawodników w przygotowaniach do imprez międzynarodowych, takich jak mistrzostwa świata, igrzyska paraolimpijskie czy mistrzostwa Europy. Dzięki temu polscy sportowcy z niepełnosprawnościami mogą reprezentować Polskę na najwyższym poziomie sportowym i zdobywać medale na międzynarodowych zawodach.

Podsumowując, prawa i obowiązki zawodników niepełnosprawnych w sporcie oraz regulacje wprowadzające równość szans mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia równej dostępności do sportu dla osób z niepełnosprawnościami. Istotne jest zapewnienie równej dostępności do obiektów sportowych, regulowanie kategorii sportowych, w których startują zawodnicy z niepełnosprawnościami, przestrzeganie zasady fair play oraz zapewnienie równości w zakresie finansowania i sponsorowania imprez sportowych. Ważne jest również edukowanie społeczeństwa na temat sportu osób z niepełnosprawnościami i promowanie ich osiągnięć. Dzięki tym działaniom, możemy zapewnić równe szanse dla wszystkich uczestników sportowych, niezależnie od ich stopnia niepełnosprawności.

 

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.).
 2. Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r.

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.