Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Regulacje dyscyplinarne w polskiej siatkówce cz. 2

04.01.2018

W poprzednim odcinku pisałem o ogólnych zasadach odpowiedzialności dyscyplinarnej w polskiej siatkówce.  Dziś pora na omówienie przepisów Działu III „Część Szczegółowa” Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Katalog wykroczeń dyscyplinarnych w Regulaminie Dyscyplinarnym rozpoczyna się od § 30 RD, regulującego wykroczenie polegające na wypowiedziach lub innych działaniach poniżających. Zatem, podmiot, który wypowiada się lub podejmuje inne działania mogące poniżyć w opinii publicznej, narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania powierzonej funkcji lub prowadzenia działalności sportowej w piłce siatkowej lub znieważające osoby lub podmioty, poprzez podawanie nieprawdziwych informacji lub w oparciu o nieprawdziwe informacje, podlega karze upomnienia albo nagany albo okresowego zawieszenia w prawach na okres do 24 miesięcy. W przypadku, gdy sprawca tego wykroczenia jest związany z Ligą Zawodową, podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości od 5.000 złotych do 25.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 24 miesięcy. Mamy tu zatem do czynienia z kwalifikowaną formą wykroczenia dyscyplinarnego. W przypadku zawodników lub członków sztabu szkoleniowego kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie tego wykroczenia może być orzeczona również na okres od 1 do 6 meczów. Natomiast w przypadku Sędziów kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie tego wykroczenia może być orzeczona również na okres od 1 do 6 kolejek meczów, a nie poszczególnych spotkań jak ma to miejsce w przypadku zawodników.

W § 31 Regulaminu uregulowano wykroczenie korupcyjne. Zatem, kto, udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej sędziemu, zawodnikowi, członkowi sztabu szkoleniowego lub działaczowi sportowemu w związku z pełnieniem tej funkcji podlega karze pieniężnej w wysokości do 100.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres nie krótszy niż 3 miesiące bez możliwości wcześniejszego skrócenia albo karze wykluczenia z PZPS. W przypadku tego wykroczenia dyscyplinarnego również mamy do czynienia z formą kwalifikowaną, związaną z Ligą Zawodową:

2. Kto, udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej Sędziemu, Zawodnikowi, członkowi Sztabu Szkoleniowego lub Działaczowi Sportowemu w związku pełnieniem tej funkcji w ramach Ligi Zawodowej podlega karze pieniężnej w wysokości do 200.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres nie krótszy niż 6 miesięcy bez możliwości wcześniejszego skrócenia albo karze wykluczenia z PZPS”.

Wykroczenie dyscyplinarne popełnia również osoba, która przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę. Taka osoba podlega karze pieniężnej w wysokości do 100.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres nie krótszy niż 3 miesiące bez możliwości wcześniejszego skrócenia albo karze wykluczenia z PZPS. W przypadku osoby działającej w związku z funkcjonowaniem Ligi Zawodowej przyjmującej korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę – wykroczenie zagrożona jest karą pieniężną w wysokości do 200.000 złotych oraz karą okresowego zawieszenia w prawach na okres nie krótszy niż 6 miesięcy bez możliwości wcześniejszego skrócenia albo karą wykluczenia z PZPS.

W świetle § 31 ust. 5 tak samo jak wykroczenie przekupstwa lub sprzedajności traktowana jest udowodniona próba popełnienia tego wykroczenia.

Kolejne wykroczenie uregulowane w RD PZP, to niesportowe zachowanie w czasie lub bezpośrednio przed lub po zawodach lub wydarzeniu towarzyszącym. Definicja wydarzenia towarzyszącego zawarta została w § 1 pkt 13 Regulaminu. Przez „Wydarzenie Towarzyszące” rozumie się wydarzenie związane z zawodami lub rozgrywkami oraz realizacją zobowiązań PZPS, klubów, zarządzającego Ligą Zawodową wobec sponsorów lub partnerów, w szczególności konferencje prasowe, wywiady, i inne podobne wydarzenia, a także zgrupowania kadry narodowej. Takie zachowanie zagrożone jest na mocy § 32 ust. 1 karą upomnienia albo nagany albo karą pieniężną w wysokości do 2.500 złotych lub karą okresowego zawieszenia w prawach na okres do 4 miesięcy. Jeżeli wykroczenie takie dotyczy zawodów lub wydarzenia towarzyszącego Ligi Zawodowej, sprawca podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości do 5.000 złotych lub karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 4 miesięcy.

Jeżeli niesportowe zachowanie w czasie lub bezpośrednio przed lub po zawodach lub wydarzeniu towarzyszącym, spowodowało naruszenie nietykalności cielesnej bądź inne czynne znieważenie zawodnika, członka sztabu szkoleniowego lub działacza sportowego, sprawca podlega karze pieniężnej w wysokości do 5.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 8 miesięcy. Jeżeli ten czyn związany z czynnym znieważeniem  dotyczy Zawodów lub Wydarzenia Towarzyszącego Ligi Zawodowej wówczas kary są wyższe. Wówczas, sprawca podlega karze pieniężnej w wysokości od 10.000 złotych do 15.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 12 miesięcy.

Z kolei taki czyn z czynnym znieważeniem, skierowany przeciwko sędziemu, zagrożony jest karą pieniężną w wysokości od 5.000 złotych do 10.000 złotych oraz karą okresowego zawieszenia w prawach na okres co najmniej 2 kolejek meczów, a w przypadkach gdy dotyczy to zawodów lub wydarzenia towarzyszącego Ligi Zawodowej – karą pieniężnej w wysokości od 5.000 złotych do 25.000 złotych oraz karą okresowego zawieszenia w prawach na okres do 24 miesięcy. W przypadku zawodników lub członków sztabu szkoleniowego kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie wykroczeń może być orzeczona również na okres od 1 do 6 meczów. Natomiast w przypadku sędziów kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie takich wykroczeń może być orzeczona również na okres od 1 do 6 kolejek meczów.

Jeżeli zaś zachowanie sprawcy jest rażące, organ orzekający może nałożyć na klub, z którym sprawca jest związany lub był związany w chwili popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego karę pieniężną w wysokości od 5.000 złotych do 10.000 złotych.

Kolejna kategoria wykroczenia dyscyplinarnego określona została w § 33 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPS, a dotyczy wulgarnego lub obelżywego zachowania oraz innego zachowania niezgodnego z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, innego niż określone w § 32 lub czynnej agresji podczas zawodów lub wydarzenia towarzyszącego. Zawodnik, członek sztabu szkoleniowego, sędzia lub działacz sportowy, który popełni takie wykroczenie podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości od 500 złotych do 5.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 6 miesięcy. Z kwalifikowaną formą mamy do czynienia w przypadku zawodów lub wydarzenia towarzyszącego Ligi Zawodowej. Wówczas, sprawca podlega karze upomnienia albo nagany albo kary pieniężnej w wysokości od 1.000 złotych do 10.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 12 miesięcy. W przypadku Zawodników lub członków Sztabu Szkoleniowego kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie tego wykroczenia może być orzeczona również na okres od 1 do 6 meczów, a w przypadku sędziów - na okres od 1 do 6 kolejek meczów. Z kolei, jeżeli zachowanie sprawcy takiego czynu jest rażące, organ orzekający może nałożyć na klub, z którym sprawca jest związany lub był związany w chwili popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego karę pieniężną w wysokości od 5.000 złotych do 10.000 złotych.

Kolejne wykroczenia omówimy w następnym odcinku.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.