Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Regulacje dyscyplinarne w polskiej piłce ręcznej

15.01.2018

W poprzednich kilku odcinkach omawiałem regulacje dyscyplinarne w polskiej siatkówce. Dziś pora na przepisy dyscyplinarne obowiązujące w piłce ręcznej. Podobnie jak wcześniej w przypadku koszykówki i piłki siatkowej skoncentruję się na zakresach odpowiedzialności, definicji wykroczenia dyscyplinarnego i rodzajach wykroczeń czyli części szczególnej regulacji dyscyplinarnych. Nie będę szczegółowo omawiać postępowania dyscyplinarnego, bowiem to bardzo szerokie zagadnienie, na osobne publikacje i artykuły.

W polskiej piłce ręcznej, regulacje dyscyplinarne zawarte zostały w Regulaminie Dyscyplinarnym Związku Piłki Ręcznej w Polsce, którego tekst jednolity został przyjęty uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów ZPRP w dniu 17 czerwca 2017 roku.

Zakres przedmiotowy Regulaminu Dyscyplinarnego został uregulowany w § 1 ust. 1 Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP. Zgodnie z tym przepisem, Regulamin Dyscyplinarny ZPRP określa w szczególności:

- zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej,

- kary dyscyplinarne i kary dodatkowe oraz zasady ich wymiaru,

- wykroczenia dyscyplinarne oraz wymiar kar za ich popełnienie,

- organy dyscyplinarne ZPRP i ich kompetencje,

- tryb postępowania dyscyplinarnego, w sprawach członkowskich oraz arbitrażowego,

- zasady wznawiania postępowania dyscyplinarnego, zawieszania wykonania kar dyscyplinarnych oraz zacierania ukarania.

Z kolei z przepisu § 1 ust. 2 wynika, że regulamin nie określa zasad odpowiedzialności za popełnienie wykroczeń porządkowych ani postępowania w tych sprawach, a zasady te zostały unormowane w szczególności w przepisach dotyczących: organizacji poszczególnych kategorii rozgrywek seniorów i młodzieżowych; wykonywania funkcji sędziego; wykonywania funkcji delegata ZPRP; zmiany barw klubowych w ZPRP oraz organizacji centralnych akcji szkoleniowych kadr narodowych.

Zgodnie z § 1 ust. 2a, przepisów Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP nie stosuje się do spraw dyscyplinarnych dotyczących dopingu w piłce ręcznej, a normy w tych sprawach ustanawia i realizuje Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie (teraz: Polska Agencja Antydopingowa POLADA – przyp. M.Ż.). W § 1, w ust. 3 jest też przepis odnoszący się np. do piłki ręcznej plażowej: „Ilekroć w Regulaminie jest mowa o piłce ręcznej bez bliższego określenia, to rozumie się każdą formę piłki ręcznej”, czyli nie tylko do tej sztandarowej halowej, odmiany siedmio-osobowej, którą niemal wszyscy rozumieją pod pojęciem „piłki ręcznej” i z tym pojęciem utożsamiają.

Kto podlega odpowiedzialności dyscyplinarnego wg Regulaminu Dyscyplinarnego Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Zakres podmiotowy określony został w § 2 Regulaminu. Zgodnie z nim odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają:

1) osoby prawne będące członkami zwyczajnymi Związku Piłki Ręcznej w Polsce, w szczególności kluby piłki ręcznej i wojewódzkie związki piłki ręcznej (WZPR),

2) osoby fizyczne działające w imieniu członków zwyczajnych ZPRP, w szczególności prezesi i inni reprezentanci klubów i WZPR;

3) osoby fizyczne biorące udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez ZPRP lub z jego upoważnienia przez inne podmioty, w szczególności zawodnicy, trenerzy i członkowie ekip szkoleniowych, sędziowie oraz delegaci i przedstawiciele ZPRP,

4) agenci piłki ręcznej, bez względu na formę organizacyjną, w jakiej działają,

jeżeli popełniły wykroczenie dyscyplinarne.

Definicję wykroczenia znajdujemy w § 3 ust. 1 RD ZPRP. Wykroczeniami dyscyplinarnymi są „czyny zabronione w Regulaminie pod groźbą kar”. Z kolei w § 4, uregulowane zostały istotne elementy wykroczenia. I tak, za wykroczenie dyscyplinarne odpowiada osoba, która ukończyła 16 lat, popełniła je z winy umyślnej oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast przepis szczególny Regulaminu może określać odpowiedzialność za wykroczenie popełnione także z winy nieumyślnej lub w trakcie zgrupowań i zawodów przeprowadzanych poza granicami Polski.

Ważną kwestią jest też udział w popełnieniu wykroczenia. Regulacje w tej materii zawarte zostały w § 5 Regulaminu i zgodnie z nimi udział w popełnieniu wykroczenia, odpowiedzialność za usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo zachodzi tylko wtedy, gdy czyny są zabronione w Regulaminie pod groźbą kar. Zgodnie z § 5 ust. 2, pojęcia usiłowania, podżegania i pomocnictwa są stosowane w Regulaminie w rozumieniu przepisów prawa karnego. Mamy zatem odwołanie do przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności do Kodeksu Karnego.

Na koniec pierwszego odcinka o regulacjach dyscyplinarnych w piłce ręcznej, przedstawię rodzaje kar. Zostały one uregulowane § 6 RD. Karami dyscyplinarnymi w rozumieniu Regulaminu są:

- ostrzeżenie,

- nagana,

- grzywna w kwocie powyżej 3000 złotych,

- nakaz rozegrania zawodów bez udziału publiczności,

- nakaz rozegrania zawodów poza miejscowością będącą siedzibą klubu,

- wykluczenie z rozgrywek,

- przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywek,

- zakaz dokonywania transferów,

- pozbawienie miejsca zajętego w rozgrywkach ligowych, w tym tytułu Mistrza Polski, lub pozbawienie miejsca zajętego w rozgrywkach o Puchar Polski, w tym tytułu zdobywcy Pucharu Polski,

- skreślenie z listy członków kadry narodowej i reprezentantów kraju,

- odsunięcie zawodnika od udziału w zawodach mistrzowskich na okres od 3 miesięcy,

- odsunięcie od wykonywania funkcji sędziego na okres powyżej 3 miesięcy,

- odsunięcie od wykonywania funkcji delegata ZPRP na okres powyżej 3 miesięcy,

- odsunięcie od wykonywania funkcji agenta piłki ręcznej na okres powyżej 3 miesięcy,

- odsunięcie trenera od prowadzenia drużyny klubowej lub narodowej albo od udziału w ekipie szkoleniowej tych drużyn na okres od 3 miesięcy,

- odsunięcie przedstawicieli klubu lub Związku od reprezentowania tych podmiotów podczas zawodów klubowych i narodowych na okres od 3 miesięcy,

- dożywotni zakaz wykonywania funkcji sędziego, trenera, agenta piłki ręcznej, delegata ZPRP albo przedstawiciela klubu lub Związku w zawodach klubowych i narodowych,

- dożywotni zakaz udziału zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ZPRP lub z jego upoważnienia przez inne podmioty,

- dożywotni zakaz wstępu na imprezy sportowe organizowane przez ZPRP lub z jego upoważnienia przez inne podmioty,

- zawieszenie w prawach członka zwyczajnego ZPRP,

- wykluczenie członka zwyczajnego z ZPRP.

Jak można zauważyć, kary zostały wymienione w porządku od tych najbardziej łagodnych (ostrzeżenie, nagana), po najsurowsze, z których najbardziej dotkliwą jest "wykluczenie członka zwyczajnego ze Związku Piłki Ręcznej w Polsce".

O tym jakimi karami zagrożone są poszczególne wykroczenia w polskiej piłce ręcznej napiszę w kolejnym odcinku.

(wybrane zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.