Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Przewinienia dotyczące działalności agentów piłkarskich

06.12.2023

W poprzednim wpisie na blogu prawosportowe.pl pisaliśmy o przewinieniach sędziów piłkarskich, obserwatorów i delegatów i odpowiedzialności dyscyplinarnej tych osób w polskiej piłce nożnej. Dziś pora na agentów piłkarskich i ich odpowiedzialność za niektóre kategorie czynów w świetle Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: RD PZPN).

Zaczynamy od art. 97 RD PZPN, który podobnie jak wszystkie omawiane dziś przepisy został zmieniony nowelizacją Regulaminu Dyscyplinarnego, która weszła w życie 1 października br. Przypomnijmy, że w tym samym dniu weszły w życie nowe przepisy dotyczące agentów piłkarskich. Agenci powrócili do obrotu w miejsce funkcjonujących przez kilka ostatnich lat pośredników transakcyjnych. Podstawowa różnica – w skrócie – pośrednikiem można było zostać spełniając kilka warunków i nie mając dodatkowych uprawnień. Była więc deregulacja. Agent to osoba, która albo funkcjonowała jako agent przed 2015 rokiem albo zdała nowy egzamin na agenta piłkarskiego FIFA.

Żeby nie przedłużać, przejdźmy do uregulowanego  w art. 97 nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez agenta piłkarskiego. Tutaj mamy czyn polegający na nadużyciu uprawnień czyli przekroczeniu przez agenta uprawnień  określonych w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej lub FIFA lub polegający niedopełnieniu obowiązków określonych w tych przepisach w zakresie podejmowania, wykonywania lub zaprzestania wykonywania działalności agenta piłkarskiego, w sprawach o wymiarze krajowym. W art. 97 § 1 została uregulowana zwyczajna forma tego czynu, bowiem są jeszcze trzy kwalifikowane, uregulowane w § 2,  § 3 oraz w §  4.

Sankcje przewidziane w § 1  to kara nagany, kara pieniężna, w wysokości nie niższej niż 5.000 zł, kara czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną na terytorium Polski, na okres do dwóch lat, za każde naruszenie. Tu pojawia się pewną wątpliwość interpretacyjna czy to „każde naruszenie” powoduje kumulację wszystkich tych kar czy tylko kary czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną na terytorium Polski? Zmierzą się z nią zapewne organy dyscyplinarne PZPN, więc wykształci się praktyka orzecznicza.

Zgodnie z § 2, w sytuacji gdy, nadużycie przyznanych uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, o których mowa w § 1 dotyczy reprezentacji nieletnich, agent piłkarski, podlega: karze pieniężnej, w wysokości nie niższej niż 10.000 zł lub karze czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną na terytorium Polski, na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat, za każde naruszenie. I tu nie mamy już kary nagany jak przy tej zwyczajnej postaci czynu. Minimalny wymiar kary pieniężnej jest wyższy, bo wynosi 10.000 zł, a nie 5.000 zł, a czasowy zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną na terytorium Polski ma również minimalny próg, który w tym przypadku wynosi 6 miesięcy.

Druga kwalifikowana postać, czyli ta z § 3, która dotyczy rażącego naruszenia przez agenta piłkarskiego, w wymiarze krajowym, konfliktu interesów, o których mowa w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej lub FIFA. Trzeba więc sięgnąć do przepisów szczególnych regulujących konflikt interesów i jeśli agent dopuścił się działania w warunkach takiego konfliktu to podlega on karze pieniężnej, w wysokości nie niższej niż 20.000 zł lub karze czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, na terytorium Polski, na okres od sześciu miesięcy do trzech lat, za każde naruszenie.

I wreszcie, trzecia postać kwalifikowana, czyli art. 97 § 4 RD PZPN. W przypadku, dopuszczenia się w wymiarze krajowym, nieuczciwej praktyki, polegającej na dokonaniu uzgodnień z zawodnikiem, związanym umową o reprezentowanie z innym agentem piłkarskim, w celu nakłonienia go do wcześniejszego rozwiązania umowy lub naruszenia zobowiązań z niej wynikających, agent piłkarski podlega: karze pieniężnej, w wysokości nie niższej niż 10.000 zł lub karze czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, na terytorium Polski, od sześciu miesięcy do trzech lat, za każde naruszenie.

Teraz czas na art. 98 i prowadzenie działalności o wymiarze krajowym przez osobę nie posiadającą uprawnień agenta piłkarskiego. Zgodnie z § 1, kto niezgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej lub FIFA prowadzi na terytorium Polski działalność agenta piłkarskiego bez posiadania uprawnień, w szczególności nie spełnia wymogów licencyjnych FIFA, podlega: a) karze pieniężnej, w wysokości nie niższej niż 20.000 zł, b) karze czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną. A w świetle § 2, w przypadku, gdy osoba dopuszczająca się przewinienia określonego w § 1 jest pracownikiem, współpracownikiem lub przedstawicielem Agencji, za jej działania pozostaje w pełni odpowiedzialny agent piłkarski, a w przypadku gdy w ramach Agencji działa więcej niż jeden agent – wszyscy Agenci. Czyli w tym przypadku to agenci lub agenci działający wspólnie w jednej agencji ponoszą odpowiedzialność za prowadzenie działalności o wymiarze krajowym przez działającą w imieniu tej agencji, osobę nie posiadającą uprawnień agenta piłkarskiego.

Przepisom o nadużyciu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez agenta towarzyszą też przepis art. 99 i 100, regulujące nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez zawodnika oraz przez klub. A zatem, zgodnie z art. 99 RD PZPN, zawodnik, który nie dopełnia obowiązku, określonego w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej lub FIFA, dotyczącego zasad lub sposobu współpracy z agentami piłkarskimi podlega: karze nagany, karze pieniężnej, karze dyskwalifikacji.

Natomiast, zgodnie z art. 100, regulującym nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez klub, klub, który nie dopełnia obowiązku, określonego w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej lub FIFA, dotyczącego zasad lub sposobu współpracy z agentami piłkarskimi podlega: karze pieniężnej, karze zakazu dokonywania transferów krajowych do klubów.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.