Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Przepisy licencyjne dla klubów III ligi piłkarskiej na sezon 2022/23

29.04.2022

III liga piłkarska to jak powszechnie wiadomo 4-ty poziom rozgrywkowy w piłce nożnej w Polsce. Najwyżej, z racji rywalizacji tytuł Mistrza Polski umiejscowiona jest Ekstraklasa, której rozgrywki prowadzi spółka Ekstraklasa S.A.. Niżej, ale na szczeblu centralnym – również – są: I Liga i II Liga. Natomiast poniżej III Ligi mamy rozgrywki najwyższej klasy dla poszczególnych wojewódzkich związków piłki nożnej czyli IV Lig i idąc niżej, i tak dalej i tak dalej, ale co właściwie z III Ligą?

To taki prawdziwy pomost. Rozgrywki prowadzone od obecnego, dobiegającego końca sezonu przez PZPN. Decyzje dyscyplinarne wydaje Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej. Odwołanie od nich przysługuje do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, co wynika oczywiście z przepisów Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Zresztą jak rozgrywki III Ligi prowadziły wojewódzkie związki piłki nożnej odwołanie również przysługiwało do NKO PZPN. Czyli już wówczas mieliśmy taki - patrząc i próbując klasyfikować - od strony jurysdykcji byt mieszany. I instancja – wojewódzki związek, II – PZPN. Teraz całkowicie PZPN się tym zajmuje.

PZPN także prowadzi rozgrywki. Jest jeden regulamin rozgrywek. Natomiast w kwestiach licencyjnych pozostał jeszcze taki dualizm. Postaram się to opisać. Mając na myśli dualizm i rozdział zadań i kompetencji między PZPN, a związkami wojewódzkimi to warto podkreślić, że w procesie licencyjnym mamy akcent położony wyraźnie na wojewódzki związek piłki nożnej.

Uchwała nr V/59 z dnia 19 kwietnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia „Przepisów Licencyjnych dla klubów III ligi na sezon 2022/2023”, dalej: Uchwała, która określa cele procesu licencyjnego w swoim art. 1.1, to określa też, które wojewódzkie związki za co odpowiadają. Mamy tu rotację, podobną do rotacji, gdy całe rozgrywki prowadziły wojewódzkie związki. Wówczas co 4 lata dany związek prowadził rozgrywki. Nota bene każdy związek uchwalał przed rozgrywkami regulamin, a dokładnie czynił to Zarząd związku prowadzącego rozgrywki i każda grupa miała „swój” regulamin. Teraz jest jeden.

Nie zmienił się podział na grupy w ujęciu podziału na drużyny z poszczególnych związków i grę przez nie w poszczególnych grupach, i tak nadal w grupie I grają zespoły z: Łódzkiego, Mazowieckiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Grupę II stanowią drużyny z: Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. W grupie III rywalizują drużyny z: Dolnośląskiego, Lubuskiego, Opolskiego i Śląskiego Związku Piłki Nożnej, a grupie IV z Lubelskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.

System licencyjny obejmujący przyznawanie licencji klubom sportowym uprawniającej do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej o mistrzostwo III ligi, ma następujące cele:

1) dalsze propagowanie i stałą poprawę standardów we wszelkich aspektach funkcjonowania piłki nożnej;

2) adaptację infrastruktury sportowej klubów umożliwiającą udostępnienie zawodnikom oraz widzom bezpiecznych i estetycznych obiektów;

3) zapewnienie, że klub posiada odpowiedni poziom zarządzania i organizacji;

4) poprawę ekonomicznych i finansowych możliwości klubów, zwiększenie przejrzystości finansów oraz wiarygodności klubów;

5) podkreślenie znaczenia kwestii ochrony wierzycieli klubów przez zapewnienie, że klub na bieżąco realizuje zobowiązania wobec zawodników, pracowników, instytucji podatkowych i ubezpieczeń społecznych oraz innych członków PZPN i Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, jak również innych struktur działających w ramach Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej;

6) zabezpieczenie ciągłości rozgrywek klubowych o mistrzostwo III ligi w trakcie sezonu;

7) umożliwienie rozwoju systemów porównawczej oceny klubów według kryteriów: prawnych, sportowych, infrastrukturalnych, dotyczących personelu oraz spraw finansowych.

8) doprowadzanie do spójności systemu i jednolitości w stosowaniu przepisów o ochronie danych podmiotom którym nadano Licencję, ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w szczególności zapewnienie bezpiecznego prawa do ochrony danych i uregulowanie zasad swobodnego przepływu danych osobowych w UE w taki sposób, by ochrona praw jednostki nie stała temu na przeszkodzie.

Kryteria licencjonowania klubów, opisane w załączniku do Uchwały, podzielono na trzy odrębne kategorie wymagalności.

Poszczególne kategorie zdefiniowano w sposób następujący:

– „A” – kryteria „OBOWIĄZKOWE”. Jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z kryteriów o wymagalności „A”, wówczas licencja uprawniająca do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi nie zostaje przyznana.

– „B” – kryteria „OBOWIĄZKOWE”. Jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z kryteriów o wymagalności „B”, wówczas podlega sankcjom wymienionym w niniejszych przepisach, lecz nadal ma prawo otrzymać licencję do udziału w rozgrywkach klubowych o mistrzostwo III ligi.

– „C” – kryteria „NAJWŁAŚCIWSZA PRAKTYKA POSTĘPOWANIA”. Kryteria o wymagalności „C” mają charakter rekomendacji w zakresie najlepszych praktyk w systemie licencyjnym. Niespełnienie którekolwiek z kryteriów „C” nie skutkuje nałożeniem sankcji ani odmową wydania licencji.

Pora skoncentrować się na organach licencyjnych: komisjach ds. licencji klubowych i komisjach odwoławczych do spraw licencji klubowych. Uchwała dzieli kompetencje między komisje poszczególnych wojewódzkich związków piłki nożnej. Zgodnie z art. 2.1.1. Uchwały - Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki III ligi, a procedurę licencyjną na sezon 2022/2023 dla klubów III ligi powierza Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej odpowiednio dla:

a) grupy I – Mazowiecki Związek Piłki Nożnej

b) grupy II – Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej

c) grupy III – Dolnośląski Związek Piłki Nożnej

d) grupy IV – Małopolski Związek Piłki Nożnej.

Zgodnie z art. 2.1.2. Uchwały, procedura licencyjna odwoławcza na sezon 2022/2023 dla klubów III ligi została powierzona następującym Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej:

a) grupy I – Warmińsko – Mazurski Związek Piłki Nożnej

b) grupy II - Wielkopolski Związek Piłki Nożnej

c) grupy III – Śląski Związek Piłki Nożnej

d) grupy IV – Lubelski Związek Piłki Nożnej.

Organami właściwymi w sprawach licencji są: Komisja ds. Licencji Klubowych danej grupy III ligi - pełniąca obowiązki organu pierwszej instancji i Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych danej grupy III ligi - pełniąca obowiązki organu odwoławczego (organu drugiej instancji). Organy licencyjne są od siebie niezależne.

Komisja ds. Licencji Klubowych składa się z 9 członków w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący Komisji reprezentuje Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, który w sezonie 2022/2023 będzie realizował procedurę licencyjną. Pozostali członkowie reprezentują Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej wchodzące w skład danej grupy rozgrywkowej III ligi - po dwóch członków z każdego WZPN.

Natomiast Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych składa z 5 członków w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący Komisji reprezentuje Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, który w sezonie 2022/2023 będzie realizował procedurę licencyjną odwoławczą. Pozostali członkowie reprezentują Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej wchodzące w skład danej grupy rozgrywkowej III ligi - po jednym członku z każdego WZPN. Zgodnie z przepisami Uchwały, członkowie organów licencyjnych muszą działać w sposób bezstronny podczas realizacji swoich obowiązków i muszą wstrzymać się od głosu, jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co do jego niezależności względem Wnioskodawcy lub Licencjobiorcy.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.