Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Pro Junior System

28.07.2016

Wiosną, Polski Związek Piłki Nożnej zaprezentował „Narodowy Model Gry” oraz program „Pro Junior System”.  Narodowy Model Gry PZPN to publikacja pełna niezbędnych informacji, która będzie inspiracją do dalszej pracy trenerów oraz przyczyni się do poszerzenia ich wiedzy z zakresu szkolenia, a co za tym idzie – podniesienia poziomu piłki nożnej w Polsce – można wyczytać w oficjalnych materiałach związku. Natomiast dziś skoncentrujemy się na programie Pro Junior System.

Ma to związek z Uchwałą nr V/94 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia regulaminu programu Pro Junior System na sezon 2016/2017 i następne. W tym samym dniu, Zarząd PZPN przyjął Uchwałę nr V/95 w sprawie przyjęcia systemu Unifikacji organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej. W art. 1 regulaminu programu Pro Junior System na sezon 2016/2017 i następne, zdefiniowane zostały cele i założenia Programu. Celem Programu jest promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach Ekstraklasy, I ligi i II ligi poprzez premiowanie występów młodzieżowców, a w szczególności wychowanków, w pierwszej drużynie swojego klubu. Ma to wpłynąć na rozwijanie piłkarskich talentów i nie sięganie przez kluby masowo po piłkarzy z zagranicy, tylko dlatego, że ich oczekiwania finansowe mieszczą się w budżetach klubów, ale czy dawało to odpowiedni poziom sportowy, to już odrębna kwestia. Pamiętamy przecież sezony, w których w pierwszych jedenastkach 16 klubów Ekstraklasy grało nawet ponad 100 obcokrajowców w kolejce. Te czasy mijają, sprzyja temu tez ograniczenie do dwóch liczby piłkarzy – obcokrajowców spoza Unii Europejskiej, którzy będą mogli być jednocześnie na boisku w drużynie klubu Lotto Ekstraklasy. Grze młodych zawodników ma sprzyjać też program Pro Junior System, który w rozumieniu art. 1 ust. 2 Uchwały nr V/94, polega na przyznawaniu punktów klubom za rozegrane minuty zawodników kwalifikujących się do Programu w oficjalnych meczach rozgrywek mistrzowskich oraz rozgrywek reprezentacyjnych. Na zakończenie ligowych rozgrywek mistrzowskich danego sezonu oraz turniejów reprezentacyjnych, kluby z największą liczbą punktów zostaną nagrodzone finansowo. W programie uczestniczą kluby Ekstraklasy, I i II ligi czyli szczebla centralnego. Sporo uwagi warto poświęcić definicjom legalnym zawartym w Uchwale, bo dzięki poznaniu pojęć definiowanych w art. 2 Uchwały, łatwo będzie zrozumieć kryteria oceny i metodykę przyznawania klubom punktów oraz zasady klasyfikowania i nagradzania klubów. A zatem pora na przedstawienie definicji pojęć i przykłady, które znajdujemy w Uchwale nr V/94. Pierwsza drużyna to – w rozumieniu Uchwały - drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca klub w oficjalnych rozgrywkach mistrzowskich organizowanych przez PZPN, w najwyższej możliwej, dla danego klubu, klasie rozgrywkowej. Przez drugą drużynę – należy rozumieć - drużynę sportowa piłki nożnej, reprezentująca klub w oficjalnych rozgrywkach mistrzowskich organizowanych przez PZPN, w niższej klasie rozgrywkowej niż pierwsza drużyna, a przez akademię klubową - ośrodek szkoleniowy klubu lub ośrodek szkoleniowy zależny od klubu, w którym prowadzone są zajęcia doskonalące grę w piłkę nożną dla juniorów klubu.  Zespół młodzieżowy to drużyna juniorska piłki nożnej, reprezentująca klub w rozgrywkach juniorskich organizowanych przez PZPN lub WZPN (Wojewódzki Związek Piłki Nożnej – przyp. M.Ż.). Natomiast przez „kluby zdegradowane” – rozumiemy - kluby zdegradowane do niższych klas rozgrywkowych ze względu na: zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego lub decyzję podjętą przez Komisję Dyscyplinarną lub niespełnienie wymagań licencyjnych. Kluczowe znaczenie ma pojęcie młodzieżowca. W rozumieniu Uchwały jest to zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21 rok życia oraz zawodnik młodszy. Przykład: w sezonie 2016/2017 za młodzieżowca może być uważany zawodnik urodzony w 1996 roku lub później - w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego (2017), ukończył on nie więcej niż 21 lat. Drugi przykład: w sezonie 2016/2017 za młodzieżowca nie może być uważany zawodnik urodzony 20 grudnia 1995 roku - w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego (2017), zawodnik ukończy 22 lata (pomimo tego, że zawodnik osiągnie ten wiek już po zakończeniu sezonu rozgrywkowego 2016/2017). Z pojęciem młodzieżowca wiąże się też okres szkolenia w klubie czyli okres, w którym zawodnik jest zarejestrowany w akademii klubowej lub w jednej z następujących drużyn klubu: - zespoły młodzieżowe (w kategorii: młodzików młodszych, młodzików, trampkarzy młodszych, trampkarzy, juniorów młodszych, juniorów), - drugiej drużynie, - pierwszej drużynie. Inne pojęcie powiązane z pojęciem młodzieżowca to wychowanek. W świetle Uchwały jest to młodzieżowiec zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12 rokiem życia (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12 rok życia) i 21 rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21 rok życia). Przykład: za spełniającego definicję wychowanka w sezonie 2016/2017 może być uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie bez przerw od rozpoczęcia sezonu 2013/2014 do zakończenia sezonu 2015/2016, i jednocześnie spełnia kryterium wiekowe. Drugi przykład: za spełniającego definicję wychowanka w sezonie 2016/2017 może być uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie w sezonie 2012/2013, następnie nie był szkolony w żadnym klubie lub był szkolony w innym klubie (na zasadzie transferu lub wypożyczenia), po czym był ponownie szkolony w tym samym klubie od sezonu 2014/2015, i jednocześnie spełnia kryterium wiekowe. Trzeci przykład: za niespełniającego definicji wychowanka w sezonie 2016/2017 może być uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie bez przerw od początku sezonu 2014/2015 do końca sezonu 2015/2016. Czwarty przykład: za niespełniającego definicji wychowanka w sezonie 2016/2017 może być uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie w sezonie 2013/2014, następnie nie był szkolony w żadnym klubie lub był szkolony w innym klubie (na zasadzie transferu lub wypożyczenia), po czym był ponownie szkolony w tym samym klubie w sezonie 2015/2016. W określeniu pojęcia wychowanka ważne znaczenie miało pojęcie „przerwy”. Przerwa jest to okres, w którym zawodnik nie był zarejestrowany w żadnym klubie lub był szkolony w innym klubie na zasadzie transferu lub wypożyczenia. Przez oficjalny mecz – rozumiemy - mecz rozegrany w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich organizowanych przez PZPN w ramach następujących klas rozgrywkowych: Ekstraklasy lub I ligi lub II ligi, a przez oficjalny mecz reprezentacji – mecz rozegrany przez Reprezentację A w ramach oficjalnych rozgrywek międzynarodowych organizowanych przez UEFA lub FIFA, w ramach: Eliminacji do mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Europy lub Eliminacji do mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Świata. Z kolei oficjalnym meczem reprezentacji U-21 jest mecz rozegrany przez Reprezentację U-21 w ramach oficjalnych rozgrywek międzynarodowych organizowanych przez UEFA, w ramach Eliminacji do mistrzostw Europy U-21 oraz Mistrzostw Europy U-21, zaś oficjalnym meczem reprezentacji młodzieżowej - mecz rozegrany przez Reprezentację młodzieżową w ramach oficjalnych rozgrywek międzynarodowych organizowanych przez UEFA lub FIFA, w ramach: Młodzieżowych Mistrzostw Europy U-17, U-19 lub Młodzieżowych Mistrzostw Świata U-17 oraz U-20. W meczach wyróżniamy regulaminowy czas gry. Tenże – wg definicji z Uchwały – to dwa równe 45-minutowe okresy gry, w trakcie których rozgrywany jest Oficjalny mecz. Rozegrane minuty meczu w regulaminowym czasie gry to liczba minut rozegranych w Regulaminowym czasie gry Oficjalnego meczu przez zawodnika spełniającego kryteria Programu, które zostały wpisane do protokołu pomeczowego, oraz zostały zapisane w postaci elektronicznej w bazie danych PZPN.  Przez dodatkowy czas gry – należy rozumieć - doliczone przez Sędziego dodatkowe minuty do Regulaminowego czasu gry. Będzie miało to znaczenie dla klasyfikacji, a przez rozegrane minuty meczu w dodatkowym czasie gry – liczbę minut rozegranych w Dodatkowym czasie gry Oficjalnego meczu przez zawodnika spełniającego kryteria Programu, które zostały wpisane do protokołu pomeczowego, oraz zostały zapisane w postaci elektronicznej w bazie danych PZPN. Przy okazji oficjalnych meczów przewijały się nazwy reprezentacji. Pora więc wyjaśniać co w rozumieniu Uchwały oznaczają poszczególne reprezentacje i jakie są ich definicje. Przez reprezentację – rozumiemy – drużynę sportowa piłki nożnej, reprezentującą Rzeczpospolitą Polską w oficjalnych meczach reprezentacji A, powoływaną przez selekcjonera reprezentacji A, w której mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie. Reprezentacja młodzieżowa to drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca Rzeczpospolitą Polską w oficjalnych meczach młodzieżowych reprezentacji Polski powoływana przez selekcjonera, w której mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie. W Programie rozpatrywane będą Oficjalne mecze następujących reprezentacji młodzieżowych: U-20, U-19 oraz U-17. Z kolei reprezentacja U-21 to drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca Rzeczpospolitą Polską w oficjalnych meczach reprezentacji U-21, powoływana przez selekcjonera reprezentacji U-21, w której mogą występować wyłącznie zawodnicy do 21 roku życia oraz posiadający obywatelstwo polskie; I na koniec pojęcia dotyczące klasyfikowania w Programie Pro Junior System. Przez klasyfikację należy rozumieć tabelę z punktacją klubów uczestniczących w Programie, a przez Program – Program Promowania i Wspierania Jakości Szkolenia w Klubach. Z kolei punktacja końcowa to finalna punktacja dla klubów uczestniczących w Programie, na podstawie której przyznawane są nagrody finansowe dla uczestników. Skoro znamy już te wszystkie pojęcia, pora na zasady funkcjonowania programu Pro Junior System. O tym napiszę przy najbliższej okazji. ( Fot: Prezes PZPN Zbigniew Boniek, podczas oficjalnej prezentacji systemu )

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.