Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Pożar w Gorzowie. Co dalej? Jaki wynik?

06.07.2020

Piątkowy wieczór obfitował w emocje związane z żużlową Ekstraligą, ale nie tylko te sportowe. Otóż w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie rywalizowali żużlowcy Moje Bermudy Stali Gorzów i Eltroxu Włókniarza Częstochowa. Po 10. Biegach, Gorzowianie prowadzili 32:28 i wówczas doszło do poważnej awarii elektrycznej. Zgasło oświetlenie stadionu, nie działał pulpit sędziowski, a z terenu przy stadionie zaczął wydobywać się dym. Okazało się, że w płomieniach stanęła rozdzielnia elektryczna.

Nie działały też dmuchane bandy wkoło toru i sędzia zawodów przerwał mecz. Wobec braku możliwości kontynuowania zawodów decyzję będzie musiała podjąć Komisja Orzekająca Ligi.

Na oficjalnej stronie Speedway Ekstraligi czytamy: „Zgodnie z regulaminem (Art. 732.), Sędzia lub Jury Zawodów może odwołać mecz w dniu meczu lub przerwać rozpoczęty uprzednio mecz, jeśli stwierdzi na miejscu, że istnieją przyczyny lub nadzwyczajne okoliczności, dla których mecz nie może być odpowiednio rozegrany lub kontynuowany”. Analizując sytuację w Gorzowie, stan faktyczny po pożarze rozdzielni, który to pożar uniemożliwił kontynuować zawodów zastosowanie przepisu art. 732 Regulaminu Rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Polski wydaje się jak najbardziej uzasadnione.

Co dalej? Mecz został przerwany po 10 biegach przy stanie 32:28 dla Gospodarzy. Zgodnie z art. 101 Regulaminu Zawodów Motocyklowych na Torach Żużlowych, weryfikację  zawodów  Speedway Ekstraligi w  oparciu  o  regulaminową  dokumentację zawodów (protokół zawodów i sprawozdanie sędziego wraz z załącznikami do nich)oraz inne dostępne dokumenty lub materiały prowadzi Speedway Ekstraliga sp. z o.o., zarządzająca rozgrywkami.

Pierwsza opcja jaka wydaje się możliwa do wynika z art. 56 ust. 1 Regulaminu Zawodów Motocyklowych na Torach Żużlowych, zgodnie z którym, w  przypadku, gdy zawody zostaną przerwane w  przypadku  rozegrania  do  chwili  przerwania  zawodów  co  najmniej  połowy biegów regulaminowych, uznanie, bądź też nie uznanie zawodów za zakończone. To jest określone  jest  w  regulaminach  rozgrywek  w  odniesieniu  do  zawodów o  mistrzostwo  Polski  i  nagrody  PZM  /  SE  lub  w  regulaminie  uzupełniającym w pozostałych zawodach, z zastrzeżeniem przepisów art. 775 ust. 5. Jest to więc pierwsza opcja, a pamiętajmy, że biegów rozegrano 10 czyli więcej niż połowę.

Na zasadach słuszności, jest to opcja chyba najbardziej prawdopodobna, wszak taka awaria energetyczna winna zostać potraktowana podobnie jak np. pogarszający się stan toru wskutek aktualnie padającego deszczu, czy też zapadające ciemności. Starsi kibice na pewno pamiętają mecze kończone np. po 10 lub 13 biegach właśnie z powodu zapadającego zmroku nad stadionem, który nie musiał być wówczas wyposażony w sztuczne oświetlenie.

Wielu kibiców i dziennikarzy wskazuje, że zawody powinny zostać zweryfikowane jako walkower. Ze swojego doświadczenia związanego z orzekaniem w organach jurysdykcyjnych w polskiej piłce nożnej wiem, ale wynika to również z przepisów, że zawody mogą zostać zweryfikowane jako walkower na korzyść drużyny rywala, wyłącznie w przypadkach określonych przepisami, przypadkach wyliczonych enumeratywnie i tylko i wyłącznie w tych przypadkach.

Okazuje się, że podobnie jest również w żużlu, podobnie, bo tu akurat mowa o drużynie przyjezdnej, a nie drużynie rywala.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 Regulaminu Zawodów Motocyklowych na Torach Żużlowych może być orzeczony jedynie w przypadku meczu o mistrzostwo Polski lub nagrodę PZM. Mecz drużyn z Gorzowa i Częstochowy do takich zawodów należał. W ust. 2, podobnie jak w przytaczanych przeze zasadach obowiązujących w rozgrywkach piłkarskich znajdujemy normę prawną nakładającą na sędziego lub jury zawodów, jeśli takie na dane zawody zostało powołane uprawnienie do weryfikacji zawodów jako walkower. I tak, wg tego przepisu: „Sędzia zawodów lub Jury Zawodów, jeśli jest powołane na dane zawody podejmuje decyzję o walkowerze dla drużyny przyjezdnej w następujących przypadkach:

1) jeżeli komisarz toru stwierdził podczas pierwszej inspekcji w dniu zawodów, iż tor nie był przygotowany zgodnie z kwalifikacją meczu, a organizator nie przygotował toru do 30 minut przed godziną rozpoczęcia zawodów,

2) stwierdzenia nieregulaminowego stanu toru w godzinie rozpoczęcia zawodów lub treningu przed zawodami i niedostosowania toru do wymogów regulaminowych w czasie do 1 godziny po godzinie rozpoczęcia zawodów lub Regulamin Zawodów Motocyklowych na Torach Żużlowych treningu przed zawodami, jeżeli powodem powyższego nie były warunki atmosferyczne,

3) stwierdzenia nieregulaminowego stanu toru w czasie rozgrywania zawodów, gdy łączny czas przerw w zawodach na prace torowe mające na celu doprowadzenie toru do stanu regulaminowego przekroczy 30 minut; powyższe nie dotyczy przypadków, gdy powodem nieregulaminowego stanu toru są warunki atmosferyczne,

4) stwierdzenia celowej zmiany nawierzchni toru na nieregulaminową, gdy tor nie został dostosowany do stanu umożliwiającego kontynuowanie zawodów w czasie do 15 minut,

5) naruszenia porządku zawodów, które spowoduje przerwanie zawodów na czas powyżej 30 minut.

Pierwsze cztery przesłanki (pkt 1 -4) nie będą mieć zastosowania w naszym stanie faktycznym. Zawody rozgrywano, nie było zastrzeżeń do stanu toru i nie było tym bardziej celowej zmiany nawierzchni. Zastanówmy się zatem nad tą piątą przesłanką „naruszenia porządku zawodów, które spowoduje przerwanie zawodów na czas powyżej 30 minut”. Czy awaria rozdzielni, trafostacji lub innego urządzenia jest naruszeniem porządku zawodów, które spowoduje przerwanie zawodów na czas powyżej 30 minut? Bez wątpienia, awaria spowodowała przerwanie zawodów, ale czy jest to „naruszenie porządku zawodów”? Moim zdaniem nie. Naruszeniem porządku zawodów jest np. zakłócenie zawodów przez złe zachowanie kibiców, grupy kibiców podczas imprezy masowej i jeśli taka przerwa trwa powyżej 30 minut, to oczywiście. Trudno posądzać organizatora zawodów o celowe zepsucie urządzenia i doprowadzenie do pożaru, a gdy czytam w niektórych artykułach internetowych lub komentarzach do nich, że powinno się zweryfikować zawody jako walkower, a nie zaliczyć wynik po tych 10 „odjechanych” przez zawodników biegach, żeby nie tworzyć precedensu, to zastanawiam się czy aby niektórzy nie idą za daleko. Pożar tak ważnego urządzenia elektrycznego, którego awaria może wpływać na bezpieczeństwo zarówno zawodników wskutek niedziałania urządzeń obsługi toru jak i na bezpieczeństwo całej imprezy masowej w tym kibiców, począwszy od braku oświetlenia na stadionie lub jego częściowego braku, aż po bezpośrednie zagrożenie pożarowe spowodowane przez niesprawne urządzenie jest wypadkiem losowym. Trudno raczej tak od razu, bez odpowiednich ekspertyz elektrycznych ferować wyroki, że urządzenie zostało celowo zepsute co gdzieś tam w komentarzach się pojawiało. Trudno też jednoznacznie – podkreślam bez szczegółowego zbadania – określić stopień winy organizatora czy zarządcy terenu za niesprawność tego urządzenia.

Warto zauważyć, że sędzia zawodów ani jury nie podjęli w Gorzowie decyzji przekazując na podstawie art. 732 Regulaminu DMP kompetencje w rozstrzygnięciu tej sprawy Komisji Orzekającej Ligi. Warto też dodać, że zgodnie art. 57 ust. 5 Regulaminu Zawodów Motocyklowych na Torach Żużlowych przypadki orzekania walkowera przez podmiot zarządzający określają przepisy dyscyplinarne obowiązujące w sporcie żużlowym oraz regulaminy rozgrywek.

Zaglądamy więc do Przepisów Dyscyplinarnych Sportu Żużlowego. Gdyby pójść w stronę walkowera za naruszenia porządku zawodów, które spowoduje przerwanie zawodów na czas powyżej 30 minut, to zgodnie z art. 316 pkt 20) Przepisów Dyscyplinarnych za naruszenie porządku zawodów, które spowoduje przerwanie zawodów na czas powyżej 30 minut klub może być ukarany karą pieniężna 50000 zł oraz walkowerem (gdy mają zastosowanie przepisy art. 306 ust. 2 i 3) oraz zamknięcie stadionu lub zamknięcie stadionu dla publiczności na 1 do 3 meczów ligowych. Tu z kolei patrząc na przepisy art. 306 ust. 2 i 3, klub  ponosi na  zasadzie  ryzyka  odpowiedzialność  za  zachowanie  kibiców swojej  drużyny,  które  wypełnia  znamiona  przewinień  dyscyplinarnych określonych  w  części szczegółowej  Przepisów Dyscyplinarnych. Pożar trafostacji nie wypełnia tych przesłanek, bo przerwa związana jest według z zachowaniem kibiców.

Być może pożar trafostacji wypełniłby natomiast przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej organizatora za przewinienie z art. 316 pkt 18) lit. f1). To przypadek nieregulaminowego stanu toru stwierdzony przez sędziego zawodów gdy w czasie zawodów, w wyniku czego nastąpiła przerwa w zawodach, a tor nie został dostosowany do wymogów regulaminowych w czasie łącznym do pół godziny od momentu przerwania zawodów. Nie działał pulpit sędziowski, nie działały dmuchane bandy, więc można skłaniać się w tym kierunku. W przypadku gorzowskiego meczu chodzi o pożar trafostacji i jego wpływ na przerwanie zawodów z powodu nieregulaminowego stanu toru

Zgodnie z przepisem f1). w przypadku zawodów ligowych:-walkower dla drużyny  przyjezdnej  ogłoszony  niezwłocznie  przez sędziego  lub  Jury  Zawodów, klubowi organizatorowi grożą: kara  przyznania  jednego ujemnego punktu meczowego, zawieszenie licencji toru na 4 tygodnie od daty odwołanych  zawodów  (ponowne  wydanie licencji  musi  poprzedzić inspekcja  i  weryfikacja  toru),  zawieszenie licencji  kierownika zawodów,  kara  pieniężna  od  75000  do  100000  zł  oraz odszkodowanie w wymiarze określonym w przepisach dotyczących walkowera zawartych w  regulaminie  rozgrywek  ligowych  na  dany rok.

Rodzi się jednak podstawowe pytanie na ile pożar rozdzielni został zawiniony przez organizatora, a na ile było to zdarzenie losowe, przy którym jednak skłaniałbym się nad zaliczeniem wyniku zawodów po 10 biegach. A może organ orzekający zdecyduje się na ponowne rozegranie zawodów lub dokończenie ich od biegu 11. do 15, o ile przepisy rozgrywkowe przewidują taką możliwość. To już jednak temat na osobnego bloga. Najważniejsze w tym przypadku jest ustalenie statusu zawodów, ponieważ nie zostały one zakończone przez sędziego lub jury, a jedynie przerwane. Taką możliwość daje art. 732 Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski. Teraz więc czas na decyzję Komisji Orzekającej Ligi.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.