Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Postępowanie ad hoc przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu w trakcie igrzysk olimpijskich

27.05.2016

Wielkimi krokami zbliżają się Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Jest to czas wzmożonych przygotowań nie tylko sportowców, ich sztabów oraz wszystkich zaangażowanych od strony organizacyjnej. To również okres wzmożonej pracy w Trybunale Arbitrażowym do spraw Sportu (CAS). W związku z pojawiającą się potrzebą szybkiego rozstrzygnięcia sporu powstałego w trakcie trwania tych najważniejszych zawodów sportowych powołana została specjalna sekcja ad hoc Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu. Pierwszy raz taki organ pojawił się w Atlancie w 1996 roku I od tamtego czasu odgrywa szczególną rolę w wielkich sportowych wydarzeniach. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie sekcja ad hoc rozpatruje sprawy związane z kwalifikacjami, miejscami rankingowymi sportowców, skandalami antydopingowymi i odwołaniami od decyzji poszczególnych federacji sportowych.

Jurysdykcja sekcji ad hoc w czasie igrzysk olimpijskich potwierdzona została przez art. 74 Karty Olimpijskiej. Spory rozstrzygane są przez trzyosobowy skład orzekający. Każda podjęta w ten sposób decyzja jest wiążąca i nie przysługują od niej środki odwoławcze. Postępowanie przed Trybunałem prowadzone jest zgodnie z właściwymi regulacjami CAS opracowywanymi I wprowadzanymi przed każdymi kolejnymi igrzyskami olimpijskimi, co istotne są one stosowane w sposób uzupełniający w stosunku do regulacji Kodeksu Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu.

Celem działalności Sekcji ad hoc jest rozwiązywanie sporów powstałych w czasie trwania danych igrzysk olimpijskich. Składa się z 12 arbitrów wybieranych przez Radę Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu.

Nie wdając się w szczegółowe regulacje organizacyjne sekcji ad hoc, warto wspomnieć o jednym kluczowym przepisie regulującym kompetencje tego organu. Zakres jurysdykcji mimo że określony jest w art.1 Arbitration Rules for the Olympic Games , stanowi przedmiot licznych sporów. Sekcja ad hoc rozstrzyga jedynie spór, który powstał podczas trwania igrzysk olimpijskich lub na maksymalnie 10 dni przed rozpoczęciem ceremonii otwarcia. Pozostaje jednak zasadnicze pytanie – w jaki sposób określić można, w którym momencie spór powstał?

W sprawie Birkner Trybunał uznał, że data wniesienia sprawy pod rozstrzygnięcie sekcji nie oznacza, że spor powstał właśnie tego dnia. Małą podpowiedź w tej kwestii odnajdujemy w orzeczeniu w sprawie Schuler. Trybunał stwierdził wtedy, że co do zasady datą w której powstaje spór, jest dzień wydania decyzji, z którą nie zgadza się wnoszący o rozstrzygnięcie. CAS nie uznaje jednak precedensowego charakteru tego orzeczenia I zwraca uwagę, że nie może ono być powoływane w takim charakterze w innych sprawach.

Interpretacja powyższych regulacji sekcji ad hoc powinna być prowadzona w sposób działający na korzyść sportowców. W końcu jest to organ, który powołany został w celu szybkiego, efektywnego rozstrzygania sporów związanych z odbywającymi się igrzyskami. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której decyzja wydana dwa tygodnie przed rozpoczęciem zmagań wpłynie na udział w nich sportowca.

W grudniu zeszłego roku CAS poinformował o rozpoczęciu przygotowań do otwarcia tymczasowego biura sekcji ad hoc w związku z nadchodzącymi Igrzyskami Olimpijskimi w Rio. W swoim komunikacie Trybunał powołał arbitrów wybranych przez ICAS, które jest niezależnym organem powstałym w ramach funkcjonowania CASu i mają gwarantować możliwość dochodzenia sportowcom swoich praw w czasie trwania zawodów.

Przy wyborze arbitrów Rada starała się zapewnić, aby każdy z regionów świata został wzięty pod uwagę I że wybór osób orzekających umożliwi reprezentację wszystkich sportowców biorących udział w Igrzyskach. ICAS zwrócił również uwagę, że 46% sportowców stanowić będą kobiety, w związku z czym Rada podjęła decyzję o wprowadzeniu równości płci również wśród orzekających arbitrów. Wszyscy powołani arbitrzy są prawnikami, sędziami lub wykładowcami specjalizującymi się w prawie sportowym I arbitrażu, którzy są niezależni od stron ewentualnych sporów.

W postępowaniu przed sekcją ad hoc stosowane są przepisy proceduralne (wskazane w Arbitration Rules for the Olympic Games), które zgodne są z podstawowymi zasadami rzetelnego procesu I bezstronności postępowania.

Przy omawianiu organów orzekających w trakcie igrzysk olimpijskich warto również wspomnieć o nowo powołanej sekcji Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu. Międzynarodowy Komitet Olimpijski w marcu tego roku oznajmił, że przekazuje swoje kompetencje w sprawach orzekania o przewinieniach antydopingowych (przeprowadzania rozpraw I nakładania sankcji) szwajcarskiemu trybunałowi.

Wcześniej, komisja dyscyplinarna powołana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski przeprowadzała badania próbek I kierowała postępowaniem antydopingowym. Prezydent CAS poinformował, że w Rio de Janeiro powołanych zostanie pięciu lub sześciu arbitrów, delegowanych do rozpatrywania spraw właśnie tego rodzaju. W przypadku otrzymania pozytywnego rezultatu przebadanej próbki, sekcja dopingowa CAS wyznaczy od jednego do trzech arbitrów, których zadaniem będzie przeprowadzenie postępowania I wydanie decyzji. Cała procedura ma odbywać się bez udziału MKOl. Takie rozdzielenie ról ma rozwiać obawy sportowców co do bezstronności prowadzonego przeciwko nim postępowania.

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.