Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Piłkarska wiosna nabiera rozpędu – obowiązki kierownika drużyny

22.03.2022

Piłkarze PKO Bank Polski Ekstraklasy walczą w rundzie wiosennej już od początku lutego, ale mają do dyspozycji podgrzewane murawy, sztuczne oświetlenie, co wynika z wymogów licencyjnych i tak już jest od kilku dobrych lat, zatem rozegrali już w tym roku aż siedem kolejek. Pierwszoligowcy są na boiskach już od ostatniego weekendu lutego, a po jednej, dwie kolejki rozegrali już przedstawiciele „małych” lig. Nic dziwnego, bowiem wczoraj zawitała do nas kalendarzowa wiosna, a słońce coraz pewniej przebija się przez chmury. W tym roku nie było też problemów z długą zimą i śniegiem zalegających na murawach boisk niższych klas, co często zdarza się zwłaszcza w terenach górskich. Skoro jest na czym grać, to jest i co grać. Wiosna to czas nadrabiania strat punktowych z jesieni i czas walki tytuły, awanse do wyższych lig, ale to też dla niektórych walka o utrzymanie w lidze. Każdy szuka punktów na boisku, ale niektórzy też czyhają na walkowery. To co roku, im bliżej do końca rozgrywek, tym trudniejszy czas dla organów prowadzących rozgrywki i organów odwoławczych. Trwa szukanie kruczków i łapanie rywali, a to na nieuprawnionym zawodniku, a to na sprawdzaniu tożsamości a to na źle przygotowanym, wręcz nie nadającym się do gry boisku, a to inspiracja do dzisiejszego artykułu.

Protest dotyczący zawodów, protest dotyczący tożsamości zawodnika, zastrzeżenia dotyczące stanu pola gry to pojęcia uregulowane w § 9 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, zwanej dalej na potrzeby tego bloga Uchwałą.

Oczywiście szczegółowe regulacje zawarte są w regulaminach rozgrywek. Dla rozgrywek szczebla centralnego: Ekstraklasy, I ligi, II ligi i III ligi są to regulaminy rozgrywek uchwalane przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, a dla niższych lig, od IV ligi w dół – przez wojewódzkie związki piłki nożnej. W regulaminach znajduje się wiele bezpośrednio implementowanych z Uchwały przepisów, ale też wiele regulacji jest innych niż te zawarte w Uchwale. O ile na szczeblu centralnym podobnie jak w międzynarodowych rozgrywkach czy to reprezentacyjnych czy klubowych, czy także w liczących się ligach zagranicznych przepisy są podobne i jak obowiązuje 5 zmian (wymian) zawodników tam to i u nas także. W niższych ligach zmian jest więcej, ale to normalne. Zawodnicy chcą grać, piłka to pasja, po pracy, po innych zajęciach, więc dobrze, że rezerwowi w większych wymiarze niż 3 lub 5 zawodników mogą pojawić się na murawie z ławki.

Na podstawie Uchwały, bo postanowienia regulaminów rozgrywek trzeba już sobie indywidualnie czytać i analizować omówię kilka najważniejszych kwestii z § 9 Uchwały.

Zgodnie § 9 ust. 1 Uchwały, zastrzeżenia dotyczące stanu pola gry mogą być wnoszone do sędziego przed zawodami oraz w ich trakcie. Zastrzeżenia te muszą być przez sędziego zbadane, a w uzasadnionych przypadkach musi on – poprzez kapitana drużyny gospodarzy – wyznaczyć organizatorom czas na usunięcie ewentualnych usterek. Sędzia zawiera w sprawozdaniu z zawodów treść tych zastrzeżeń i wydane zarządzenia, tylko jeśli miało to praktyczne znaczenie (np. opóźnione rozpoczęcie meczu). I od razu taka uwaga – zastrzeżeń tych nie można już wnosić po końcowym gwizdku sędziego. Co do treści zastrzeżeń i zarządzeń sędziego zawartych w protokole do podpisu i potem w sprawozdaniu, to oczywiście, gdy się z nimi nie zgadzamy, jako kierownik lub kapitan to wpisujemy, że nie zgadzamy się i podajemy swoją wersję zdarzeń. Ma to później znaczenie przy weryfikacji wyniku z boiska i ewentualnej weryfikacji zawodów jako walkower.

W ust. 2 – uregulowane zostały protesty dotyczące tożsamości zawodników drużyny przeciwnej. Te protesty mogą być wnoszone – najpóźniej do momentu zakończenia zawodów – przez kapitana drużyny. Sprawdzenia tożsamości zawodników dokonuje sędzia przed zawodami, w czasie przerwy między częściami gry lub po zawodach (zależnie od tego, kiedy wpłynął protest), zawsze w obecności kapitanów obu drużyn (w zawodach drużyn młodzieżowych kapitanowi może towarzyszyć jedna z wpisanych do protokołu osób funkcyjnych). Przekazana przez sędziego kapitanowi informacja o pomeczowym sprawdzaniu tożsamości zobowiązuje wskazanych zawodników, uczestniczących w meczu w chwili zgłaszania protestu, do pozostania w miejscu rozgrywania zawodów do pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym przez niego miejscu. Jeżeli opinia sędziego dotycząca protestu nie satysfakcjonuje wnoszącego kapitana, sędzia musi umieścić w sprawozdaniu z zawodów treść jego protestu, wraz z podpisem wnoszącego kapitana (w zawodach drużyn młodzieżowych – kierownika drużyny). Zgłaszamy najpóźniej przed zakończeniem meczu, nigdy po meczu. Po meczu oczywiście może być sprawdzanie tożsamości, jeśli zostało ono zgłoszone po rozpoczęciu drugiej połowy. Zatem jeśli wiemy, że po meczu sędzia będzie sprawdzać, bo tak nas poinformował w czasie zawodów, to zawodnicy nie uciekają pod prysznic, nie pakują się w pośpiechu do samochodów, choć nieraz mogą spieszyć się na służbę czy to na zmianę do pracy (jak to bywa w niższych ligach) tylko oczekują tego sprawdzenia przez sędziego. Pamiętajmy, że to wynika z regulaminu rozgrywek, jaki trzeba mieć dokument i ma to być dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, inny urzędowy dokument ze zdjęciem (prawo jazdy, książeczka wojskowa). Może to być też dokument w aplikacji m-obywatel, ale nie może być to zdjęcie dokumentu, np. pokazywane w smartfonie sędziemu, bo nie jest to urzędowy dokument.

Teraz o protestach w sprawie zawodów. Te protesty zostały uregulowane w § 9 ust. 3 Uchwały. Muszą one być dostarczone organowi prowadzącemu rozgrywki w terminie 48 godzin od zakończenia meczu, przy czym kopie protestów powinny być przekazane stronie przeciwnej. Dostarczamy najczęściej mailowo (najlepiej z oryginałem wysyłanym pocztą tradycyjną). Doręczamy w oryginale związkowi, w kopii – klubowi przeciwnemu. Takie protesty muszą być wysyłane z maila, który w wojewódzkim związku piłki nożnej jest oznaczony jako adres mailowy do doręczeń. Nigdy nie wysyłamy tego z innego adresu, np. jakiegoś naszego prywatnego, bo nie jest to oficjalne doręczenie i ono skutków prawnych doręczenia nie wywiera. To z kolei jest regulacja § 9 ust. 3 Uchwały.

Przechodząc do ust. 4, warto zapamiętać obowiązki kapitana i kierownika drużyny.  Zgodnie z ust. 4, przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie i kierownicy drużyn podpisują protokoły z wypisanymi imionami nazwiskami zawodników zgłoszonych do zawodów oraz osób funkcyjnych zajmujących miejsca w strefie technicznej. Po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują sporządzoną przez sędziego informację (załącznik do sprawozdania) o karach indywidualnych i innych zdarzeniach dyscyplinarnych – bez względu na to, że wnoszą do tych opisów uwagi. Co do samych uwag, jeśli je mamy, to je wpisujemy do załącznika. Skoro są, należy je wpisać. Chodzi o to, żeby potem nie powoływać się przed organami związkowymi na swoje wersje wydarzeń, nijak nie pokrywające się z wersją sędziego zawartą w sprawozdaniu. Warto też przytoczyć np. przepis § 10 ust. 3 lit h) Regulaminu Rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2021/2022:

Wszelkie opisy istotnych sytuacji, w tym obligatoryjnie tych, które mogą skutkować sankcjami wobec, któregokolwiek z klubów, zawodników, sędziów, osób funkcyjnych i innych stron muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w załączniku do sprawozdania. W przypadku opisu sędziego, zdaniem klubu niezgodnego z zajściami podczas meczu (nieprecyzyjny zapis lub sytuacja została błędnie zinterpretowana), kierownik pod rygorem pominięcia przez Komisje Odwoławczą Dol. ZPN w postępowaniu wyjaśniającym twierdzeń przeciwnych do treści sprawozdania i załącznika, winien wpisać ww. twierdzenia przeciwne na odwrocie załącznika do sprawozdania, a sędzia ma obowiązek umożliwić kierownikowi dokonanie takiego wpisu na załączniku. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku i powoływaniu się na nieopisane w załączniku okoliczności w postępowaniu odwoławczym, kierownikowi za niedopełnienia tego obowiązku wymierza się karę finansową 150 PLN.”

Pamiętajmy, że organy, rozpatrując sprawy i nie mając zastrzeżeń w załącznikach. Zgodnie z art. 136 §1 Regulaminu Dyscyplinarnego, każda ze stron postępowania oraz świadkowie uprawnieni są do złożenia wyjaśnień lub zeznań w formie pisemnej lub ustnej, ale już zgodnie z §2 organ dyscyplinarny może zaniechać czynności, o których mowa w § 1 oraz wydać orzeczenie bez uprzedniego wzywania strony jeżeli podstawą orzeczenia jest raport sędziego głównego, sędziego asystenta, obserwatora lub delegata. Mamy bowiem wynikające z art. 116 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego domniemanie prawdziwości sprawozdań osób delegowanych. Zgodnie z tym, fakty zawarte w sprawozdaniach osób delegowanych do wzięcia udziału w meczu objęte są domniemaniem prawdziwości. Nie wyłącza to możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwnego.

Warto też nagrywać mecze kamerami. Zawsze są to dowody na przewinienia lub ich brak w postępowaniu dyscyplinarnym czy na inne bardziej lub mniej doniosłe okoliczności także stricte związane z przepisami rozgrywkowymi.

Zgodnie § 9 ust. 5 Uchwały, w sprawach dotyczących weryfikacji meczów oraz przy rozpatrywaniu protestów w sprawie zawodów obowiązuje zasada dwuinstancyjności:

1) w rozgrywkach Ekstraklasy i Pucharu Ekstraklasy pierwszą instancją jest Komisja Ligi Ekstraklasy SA, a drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN;

2) w rozgrywkach I i II ligi, Pucharu Polski na szczeblu centralnym, Superpucharu, Centralnej Ligi Juniorów U-19, Centralnej Ligi Juniorów U-17, Centralnej Ligi Juniorów U-15, Ekstraligi i I ligi kobiet, Pucharu Polski kobiet, I Polskiej Ligi Futsalu, Halowego Pucharu Polski, Ekstraligi i I ligi Futsalu kobiet pierwszą instancją jest Komisja ds.Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN;

3) w rozgrywkach III ligi i II ligi kobiet prowadzonych z upoważnienia przez wyznaczone związki piłki nożnej pierwszą instancją jest wydział właściwy w sprawie gier i ewidencji danego związku piłki nożnej, a drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN;

4) w rozgrywkach innych niż wymienione w pkt 3 prowadzonych przez związki piłki nożnej pierwszą instancją jest wydział właściwy w sprawie gier i ewidencji danego związku piłki nożnej, a drugą instancją związkowa komisja odwoławcza;

5) w rozgrywkach młodzieżowych reprezentacji WZPN, prowadzonych z upoważnienia przez wyznaczone związki piłki nożnej, pierwszą instancją jest wydział właściwy w sprawie gier i ewidencji danego związku piłki nożnej, a drugą instancją Komisja ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN;

6) w młodzieżowych rozgrywkach piłki nożnej kobiet organizowanych przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN, pierwszą instancją jest Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN, a drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN;

7) w rozgrywkach Ekstraklasy futsalu pierwszą instancją jest Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy, drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN;

8) w młodzieżowych rozgrywkach futsalu organizowanych przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, pierwszą instancją jest Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, a drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.

Jeżeli sprawy są sprawami dyscyplinarnymi, to do nich stosuje się postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN i tak jest we wszystkich rodzajach rozgrywek (§ 9 ust. 6 Uchwały). Mowa tu o niesportowych zachowaniach, rażących faulach, groźbach i innych uregulowanych RD. Takie sprawy prowadzą też organy dyscyplinarne, a nie te, które prowadzą rozgrywki. O właściwości organów rozgrywkowych w poszczególnych sprawach jest mowa w cytowanym powyżej § 9 ust. 5 Uchwały.

I tu bardzo ważna sprawa – terminy. Odwołania od decyzji dyscyplinarnych - zgodnie z art. 144 § 3 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN – wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. W przypadku niemożności doręczenia orzeczenia na adres strony zawarty w aktach sprawy, doręczenie uznaje się za skuteczne w dacie dokonania adnotacji doręczyciela o niemożności doręczenia.

Natomiast odwołania od decyzji organów w pierwszej instancji, o których mowa w ust. 5, mogą być wnoszone w terminie 3 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (§ 9 ust. 7 Uchwały).

Na koniec warto jeszcze podać trzy zasady wynikające z (§ 9 ust. 8-10) Uchwały. I tak, w przypadku nierozstrzygnięcia zastrzeżenia lub protestu w ciągu 1 miesiąca, stronie zainteresowanej służy prawo wniesienia skargi na bezczynność organu pierwszej instancji, składanej bezpośrednio organu do drugiej instancji. Ponadto, decyzje rozgrywkowe podjęte w drugiej instancji są ostateczne, a w przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.