Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Piłkarska Ekstraliga Kobiet

27.07.2016

6 sierpnia, w sobotę, rozpocznie się kolejny sezon piłkarskiej Ekstraligi Kobiet. Podstawowe przepisy, regulujące te rozgrywki zawarte są w Uchwale nr VI/134 z dnia 7 lipca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi kobiet w sezonie 2016/2017. Na mocy art. 1 Regulaminu, w sezonie 2016/2017 w rozgrywkach Ekstraligi bierze udział 12 drużyn. Tytułu mistrzowskiego bronić będzie Medyk Polomarket Konin.

Na tym samym posiedzeniu Zarządu PZPN – 7 lipca br – uchwalano też pozostałe regulaminy dla rozgrywek kobiecych:

- Uchwała nr VI/135 z dnia 7 lipca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I ligi kobiet w sezonie 2016/2017,

- Uchwała VI/136 z dnia 7 lipca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo II ligi kobiet w sezonie 2016/2017,

-  Uchwała VI/137 z dnia 7 lipca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo III ligi kobiet w sezonie 2016/2017,

- Uchwała nr VI/138 z dnia 7 lipca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet w sezonie 2016/2017.

Skoncentrujmy się na jednak na Uchwale VI/134. Podobnie jak w przypadku regulaminów innych rozgrywek, zasadą jest, że rozgrywki toczą na podstawie tego konkretnego regulaminu – regulaminu tychże rozgrywek – oraz na podstawie Przepisów Gry i zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN. Jako, że rozgrywki piłkarskiej Ekstraligi Kobiet trudno z każdego względu porównać do Lotto Ekstraklasy, nieco inaczej skonstruowane są obowiązki klubów. Nie ma oczywiście całej masy przepisów licencyjnych dotyczących kryteriów prawnych, finansowych, sportowych, organizacyjnych czy infrastrukturalnych, a w regulaminie rozgrywek nie ma tylu zasad marketingowych czy przepisów o wymogach „pod telewizję”.

Skromny zakres obowiązków klubu został wyliczony w § 2 Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi kobiet w sezonie 2016/2017 i ogranicza się do obowiązku posiadania sekretariat z linią telefoniczną, faksową oraz adres e-mail, a Kluby uczestniczące w rozgrywkach Ekstraligi zobowiązane są do umieszczenia na koszulkach naszywek z logotypem Ekstraligi, jak również tablicy centralnej na obiekcie klubowym, w pierwszym rzędzie reklam pod rygorem sankcji dyscyplinarnych.

Wiadomo, możliwości organizacyjne i finansowe klubów, jak i możliwości marketingowe ligi prowadzonej Departament Rozgrywek Krajowych PZPN są skromne i nijak nie można ich porównywać do rozgrywek męskich. Piłka nożna kobiet jednak rozwija się i na całym świecie i w Polsce. Szkoda nieco przegranych ostatnich Eliminacji Mistrzostw Europy, Dania czy Słowacja, nie mówiąc o - jednej z czołowych drużyn świata – Szwecji okazały się wymagającymi rywalkami. Po tych rozgrywkach z funkcji selekcjonera reprezentacji zrezygnował Wojciech Basiuk, a zastąpił go Miłosz Stępiński.

Sporo zawodniczek reprezentacji, łącznie z - nadzieją polskiej piłki kobiecej – Ewą Pajor  na co dzień gra zagranicą, zwłaszcza w niemieckich 1 i 2 Bundeslidze, ale warto śledzić rozgrywki Ekstraligi, które dostarczają wielu emocji i odbywają się wg następującego systemu:

- w rundzie zasadniczej każda drużyna rozgrywa z pozostałymi zespołami dwa spotkania: jedno jako gospodarz oraz jedno jako gość zgodnie z opracowanym przez PZPN terminarzem.

- po rundzie zasadniczej, następuje podział zespołów na grupę mistrzowską (6 zespołów) i spadkową (6 zespołów). Mecze w obu grupach rozgrywane będą systemem jednorundowym zgodnie ze schematem opracowanym przez PZPN.

- Zespoły do gier w grupie mistrzowskiej i spadkowej przystępują z punktami zdobytymi w rundzie zasadniczej.

Zatem i tu widać różnicę między rozgrywkami najwyższych pań i panów. Przypomnę w Lotto Ekstraklasie przed rundą finałową dzieli się punkty przez dwa i zaokrągla w górę do pełnego punktu.

W Ekstralidze Pań mamy 5 zmian w meczu, a nie 3 jak w Lotto Ekstraklasie, czy męskich rozgrywkach seniorów na poziomie międzynarodowym.  W świetle § 5 regulaminu rozgrywek Ekstraligi na kluby biorące udział w zawodach o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej w sezonie 2016/2017 nałożony został obowiązek posiadania dodatkowo dwóch różnych drużyn młodzieżowych zgodnie z poniższymi zasadami:

1. zespół uczestniczący w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek,

2. drużyna dziewcząt biorąca udział w regularnych wojewódzkich rozgrywkach młodzieżowych męskich lub żeńskich.

W zawodach o mistrzostwo Ekstraligi mogą uczestniczyć zawodniczki, które ukończyły minimum 16 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki nożnej może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15 rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

1. uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych,

2. uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej.

W świetle przepisów § 8 Regulaminu, za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis) i 0 punktów za spotkanie przegrane. Zasady ustalania kolejności w tabeli są podobne jak w męskich rozgrywkach w Polsce i zostały szczegółowo określone w § 9 Regulaminu. Najważniejsza to taka, że w przy równej liczbie punktów w tabeli, decyduje po pierwsze liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, a nie różnica bramek w tabeli. Po więcej odsyłam do Uchwały nr VI/134, dostępnej na oficjalnej stronie PZPN. W regulaminie określono też zasady wycofania się zespołów z rozgrywek i niedotarcia się na mecz wyjazdowy ekipy gości.

Kluby zobowiązane są też na mocy § 13 do ścisłego przestrzegania postanowień PZPN w przedmiocie badań lekarskich. Zawodniczka nie posiadająca aktualnego badania lekarskiego nie może uczestniczyć w zawodach. Obowiązują indywidualne karty zdrowia z aktualnymi (ważnymi maksymalnie 6 miesięcy) badaniami przeprowadzonymi przez uprawnionego lekarza. Termin ważności badania kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli badanie zawodnika wykonano 15 marca, to badania są ważne do 15 września danego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli badanie zawodnika wykonano 31 sierpnia to badania są ważne do 28/29 lutego do godz. 23:59,59). Zawodniczka uczestnicząca w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości z aktualną fotografią. Natomiast zawodniczki między 16 a 18 rokiem życia mogą grać w zespole seniorek tylko na podstawie zgody rodzica (lub opiekuna prawnego) zamieszczonych na karcie amatora lub w kontrakcie.

Na klubie spoczywa obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej spoczywa na klubie, którego zawodniczka jest członkiem zgodnie z par. 26 pkt. 1,2 i 3 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, o czym pisałem już „Organizacja rozgrywek piłkarskich cz. 6”. Nie ma w nich niestety określonego dolnego pułapu sumy ubezpieczenia, co jest – moim zdaniem – bolączką, ale nie tylko piłki nożnej, ale również innych dyscyplin sportowych w Polsce.

Ważne postanowienie, o którym powinni pamiętać działacze zawarto w § 14. W przypadku zmiany nazwiska zawodniczki, klub zobowiązany jest powiadomić o powyższym macierzysty Związek Piłki Nożnej celem dokonania zmiany w Systemie Extranet oraz Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.

Jeśli chodzi o stadiony, na których rozgrywane mają być mecze, to w świetle § 15 ust. 1 Regulaminu, zawody o mistrzostwo Ekstraligi mogą być rozgrywane na stadionach uznanych za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej, w tym również na zweryfikowanych boiskach ze sztuczną nawierzchnią, a weryfikację stadionów przeprowadzają właściwe Związki Piłki Nożnej przed rozpoczęciem nowego sezonu. Zawody Ekstraligi mogą odbywać się na stadionach zweryfikowanych dla minimum IV ligi z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia stref technicznych i wyposażenia w nosze (i dwóch „noszowych”) na czas trwania zawodów, a klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Mecze piłkarskie nie mogą natomiast być w żadnym przypadku rozgrywane na boiskach zamkniętych na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie oraz obserwatorzy PZPN mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku.

Zgodnie z Uchwałą nr VI/115 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki nożnej Ekstraklasy, I, II, III ligi, Centralnej Ligi Juniorów, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet – dla szkoleniowców pracujących w klubach Ekstraligi obowiązuje wymóg posiadania minimum licencji UEFA A. Trenerem prowadzącym zespół I ligi kobiet może być osoba, która posiada co najmniej licencję trenera PZPN A (Uchwała nr VI/135 z dnia 7 lipca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I ligi kobiet w sezonie 2016/2017). Natomiast Trenerem prowadzącym zespół II i III kobiet może być osoba, która posiada co najmniej licencję trenera PZPN B (Uchwała VI/136 z dnia 7 lipca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo II ligi kobiet w sezonie 2016/2017 oraz Uchwała VI/137 z dnia 7 lipca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo III ligi kobiet w sezonie 2016/2017).

(Zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.