Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Obowiązki klubów piłkarskiej Lotto Ekstraklasy

19.07.2016

Za nami pierwsza kolejka sezonu 2016/17 piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Pierwsze mecze potwierdziły, że sportowo mogą mieć problemy zespoły, które mają kłopoty organizacyjne, o których wiadomo nie tylko od przerwy między rozgrywkami, ale jeszcze od poprzedniego sezonu. Mowa tu o Górniku Łęczna, który przegrał na inaugurację w Chorzowie z Ruchem i Koronie Kielce, która została rozgromiona w Lubinie przez Zagłębie.

Co do poziomu sportowego zespołu, to każdy klub powinien wystawiać najmocniejszy skład jaki ma. Obliguje go do tego art. 20.2. lit c Uchwały nr V/69 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2015/2016 i następne. Postanowieniom Regulaminu przyglądam się od kilku dni. W moim poprzednim wpisie mowa była o napomnieniach i wykluczeniach.

Dziś zajmę się obowiązkami klubów. Przepisy i szczegółowe obowiązki uregulowane zostały w Art. 20 Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2015/2016 i następne. W świetle art. 20.1., rozgrywki Ekstraklasy rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z regulaminem (Regulaminem Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2015/2016 i następne - przyp. M.Ż.) i obowiązującymi przepisami PZPN oraz Ekstraklasy S.A.

Szczegółowe obowiązki klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy mamy wyliczone w art. 20.2. Regulaminu. Na jego podstawie, kluby uczestnicząc w rozgrywkach Ekstraklasy zobowiązane są:

a. przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną oraz innych regulaminów PZPN/Ekstraklasy S.A.,

b. przestrzegać zasad fair play,

c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,

d. postępować zgodnie z właściwymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.,

e. zapewnić, że zawodnicy oraz trenerzy trzech Klubów, które w danym sezonie zajmą trzy pierwsze miejsca będą obecni na oficjalnych uroczystościach wręczenia nagród w miejscu i o czasie ustalonym przez Ekstraklasę S.A., i że oficjalne uroczystości, w tym wręczenie trofeum oraz medali zostaną przeprowadzone w sposób ustalony przez Ekstraklasę S.A.,

f. przekazać przed rozpoczęciem Rozgrywek Ekstraklasy w terminie wskazanym przez Ekstraklasę S.A. zdjęcia i statystyki swoich zawodników i trenerów, informacje o historii Klubu oraz zdjęcia stadionu, z którego korzysta Klub, a także inne informacje wymagane przez Ekstraklasę S.A. do celów promocyjnych,

g. przekazać przed rozpoczęciem Rozgrywek Ekstraklasy w terminie i formacie wskazanym przez Ekstraklasę S.A. zdjęcia wszystkich oficjalnych kompletów strojów meczowych (koszulki, spodenki, getry, w tym stroje bramkarzy).

h. nie udostępniać publicznie bez zgody Ekstraklasy S.A. treści oficjalnych dokumentów meczowych, w szczególności sprawozdań sędziowskich lub raportów delegatów meczowych PZPN.

Sporo tu przepisów organizacyjnych i marketingowych, wszak ze względu na prawa telewizyjne i potrzeby rynku medialnego dbałość o wizerunek na najwyższym poziomie jest nieodzownym elementem działalności klubów.

W art. 20.3. uregulowane są kwestie doboru piłek. Rozgrywki Ekstraklasy rozgrywane są wyłącznie oficjalnymi piłkami Ekstraklasy S.A. w kolorystyce ustalonej przez Departament Marketingu Ekstraklasy S.A. Gospodarz meczu musi zapewnić Klubowi gości piłki treningowe do rozgrzewki przed meczem. Piłki te muszą być takie same jak piłki, którymi rozgrywany będzie mecz.

Skoro mowa o piłkach oraz rynku sprzętu i odzieży sportowej, który jest zróżnicowany, w przepisach nie mogło zabraknąć regulacji dotyczącej wyłączenia odpowiedzialności organizatora rozgrywek na wypadek ewentualnych konfliktów między klubami i producentami sprzętu oraz konfliktu interesów między samymi producentami. I tak, na mocy przepisu art. 20.4. Regulaminu, Ekstraklasa S.A. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających z umów pomiędzy Klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania przepisów PZPN i/lub Ekstraklasy S.A..

Kluby mają również w świetle art. 21. Regulaminu, obowiązek utrzymania porządku i bezpieczeństwa. Wyczerpującą regulację w tej materii zawiera przepis art. 21.1. w następującym brzmieniu: „Za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na obiekcie przed, w czasie i po meczu odpowiedzialny jest Klub będący gospodarzem. Klub organizujący mecz obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska. Klub może być wezwany do wyjaśnienia wszystkich incydentów na stadionie, a także może być ukarany dyscyplinarnie”.

Wiele miejsca w Regulaminie Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2015/2016 i następne poświęcono organizacji meczów, a regulacje te zawarto w art. 22. Już w art. 22.1., sformułowana została generalna zasada dotycząca odpowiedzialności klubów za organizację meczów. W jej świetle, mecze organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podane są na pierwszym miejscu), a każdy klub wyjeżdża na mecz na koszt własny.

Do obowiązków gospodarza (organizatora meczu) należy – zgodnie z art. 22.2. - nie tylko stworzenie warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie stadionu, ale także:

1. rejestrowanie całego przebiegu meczu za pomocą kamery wideo w technologii cyfrowej lub analogowej,

2. powołanie odpowiedniej liczby służb porządkowych, informacyjnych (stewardów) oraz kierownika ds. bezpieczeństwa,

3. zapewnienie obsługi przez spikera posiadającego odpowiednią licencję,

4. zapewnienie widzom możliwość korzystania z punktów gastronomicznych, toalet, punktów depozytowych przez cały okres pobytu widzów na stadionie.

5. zapewnienie opieki sanitarnej i medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodników,

6. zapewnienie specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,

7. zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji przez podmiot posiadający licencję głównego nadawcy, z uwzględnieniem warunków techniczno – produkcyjnych określonych w odrębnym porozumieniu Ekstraklasy S.A. z podmiotem posiadającym licencję głównego nadawcy,

8. zapewnienie wydzielonych miejsc dla przedstawicieli mediów oraz umożliwienie im korzystania ze środków łączności,

9. zapewnienie, na wniosek Klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi Klubu przyjezdnego całego przebiegu meczów na własne potrzeby szkoleniowe,

10. zapewnienie przedstawicielowi Klubu będącego gościem w dniu i miejscu rozgrywania zawodów dostępu do komputera i drukarki celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet.

To jednak nie wszystkie obowiązki klubów uczestniczących w rozgrywkach Lotto Ekstraklasy. Na mocy art. 22.3., kluby są zobowiązane do:

1. monitorowania obiektu sportowego przed, w czasie i po meczach,

2. przestrzegania zakazu stosowania wuwuzeli i temu podobnych trąbek, wskaźników laserowych, zakazu wywieszania flag i haseł o treści zabronionej oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni,

3. nieużywania dronów, innych niż na użycie których wyraził zgodę Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.

4. stosowania zakazu klubowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i przestrzegania tego zakazu na zasadach wzajemności przez wszystkie kluby i informowanie o tych osobach Ekstraklasę S.A. oraz wskazanych przez Ekstraklasę S.A. podmiotów,

5. dostarczania właściwym podmiotom informacji organizacyjnych związanych z meczem oraz wypełnienia pozostałych obowiązków wynikających z oficjalnych druków meczowych.

Na mocy art. 22.4. Regulaminu obostrzeniom podlegają wszelkie dodatkowe imprezy lub uroczystości, planowane przed meczem, w jego przerwie lub po meczu, jak również użycie emblematów, haseł i transparentów przed meczem, w jego przerwie lub po meczu. Wymagają każdorazowo zgody Departamentu Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A., a szczegółowe zasady dotyczące dodatkowych imprez lub uroczystości określa Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A..

Kolejne obostrzenie dotyczy zegarów odmierzających czas meczu. Mogą być one użyte na podstawie art. 22.5. tylko pod warunkiem, że zegar ten zatrzyma się na 45 i 90 minucie.

Ponadto, zgodnie z art. 22.6. Regulaminu, klub, będący gospodarzem meczu może przeprowadzać z niego transmisję na dużych ekranach wewnątrz stadionu lub na urządzenia mobilne dla kibiców wewnątrz stadionu za pomocą technologii WiFi, pod warunkiem, iż w trakcie trwania meczu, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie będą pokazywane materiały filmowe lub powtórki, mogące być uznane za kontrowersyjne lub które mogłyby podburzyć publiczność, zawodników lub osoby zasiadające na ławkach rezerwowych, w szczególności popełnione faule, spalone, możliwe błędy sędziowskie lub jakiegokolwiek zachowania niezgodne z zasadami fair-play lub naruszenia porządku lub bezpieczeństwa lub mogące naruszyć godność osób lub instytucji. Transmisja nie może zakłócić przebiegu meczu. Należy zatem unikać transmitowania i powtórek kontrowersyjnych sytuacji. Niestosowanie się do tego zakazu, może skutkować informacją delegata meczowego w sporządzanym przez niego raporcie.

Inne sposoby wykorzystania dużego ekranu wewnątrz stadionu (telebimu) reguluje przepis art. 22.7.. Zgodnie z tym przepisem, klub, będący gospodarzem meczu może wykorzystać duży ekran wewnątrz stadionu z zachowaniem następujących zasad:

1. przed meczem, w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu może wyświetlać wyniki innych meczów;

2. przed meczem, w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu może wyświetlać materiały reklamowe;

3. przed meczem, w przerwie i po jego zakończeniu może wyświetlać inne materiały pod warunkiem, iż nie będą pokazywane materiały, mogące być uznane za kontrowersyjne lub które mogłyby podburzyć publiczność, zawodników lub osoby zasiadające na ławkach rezerwowych, w szczególności popełnione faule, spalone, możliwe błędy sędziowskie lub jakiegokolwiek zachowania niezgodne z zasadami fair-play lub naruszenia porządku lub bezpieczeństwa lub mogące naruszyć godność osób lub instytucji.

Pokaz nie może - rzecz jasna - zakłócić przebiegu meczu.

Inny sposób wykorzystania takiego ekranu znajdujemy w art. 22.8. Regulaminu. Na jego mocy,  klub będący organizatorem meczu zobowiązany jest wyemitować na żądanie Ekstraklasy S.A., na takim ekranie oficjalny materiał video dostarczony przez Ekstraklasę S.A., dotyczący Rozgrywek lub oficjalnych działań Ekstraklasy S.A.

Kolejne przepisy poświęcone są stadionom – arenom meczów. Mecze Rozgrywek Ekstraklasy mogą być rozgrywane na stadionach uznanych za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej, spełniających wymogi licencyjne określone w Podręczniku Licencyjnym PZPN. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego mecz nie doszedł do skutku, ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nieodbyty mecz (art. 23.1.). Kluby ponoszą odpowiedzialność nie tylko za przygotowanie stadionu do meczu, ale także - na mocy art. 23.2 Regulaminu - są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia. Następnym wymogiem jest – zgodnie z art. 23.3. – zawarcie przez klub na własny koszt, w związku ze wszystkimi zagrożeniami umowy ubezpieczenia. Musi ona spełniać następujące warunki:

1. każdy Klub musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszystkie zagrożenia związane z jego uczestnictwem w Rozgrywkach Ekstraklasy;

2. dodatkowo Klub będący gospodarzem musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową na zagrożenia związane z organizowaniem meczu, która musi zawierać odpowiedzialność cywilną, zapewniającą poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec osób, przedmiotów, a także straty ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności za które odpowiada klub;

3. jeśli gospodarz meczu nie jest właścicielem stadionu, na którym rozgrywa mecze, musi przedstawić polisy ubezpieczeniowe (obejmujące odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie nieruchomości) zawarte przez właściciela i/lub dzierżawcę/najemcę stadionu;

d. w każdym wypadku, Klub musi zapewnić, że Ekstraklasa S.A. jest zwolniona z odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i uczestnictwem w meczu.

Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się na boiskach zamkniętych na mocy decyzji organu dyscyplinarnego Ekstraklasa S.A., PZPN lub organu władzy administracyjnej. Dzieje się tak zgodnie z postanowieniami art. 23.4. Również – zgodnie z tym przepisem - przed każdym meczem sędziowie oraz delegaci PZPN mają obowiązek sprawdzenia na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym dokumentów zezwalających na przeprowadzenie meczów piłkarskich na danym boisku.

Regulamin dopuszcza rozgrywanie meczów na obiektach ze sztuczną nawierzchnią oraz nakazuje rozgrywanie meczów w określonej porze roku, wyłącznie na podgrzewanej murawie. Posiadanie boisk wyposażonych w system podgrzewania jest jednym z obowiązkowych wymogów licencyjnych. Zatem przepisy licencyjne idą dalej niż przepisy regulaminu, które stanowią, że od 1 listopada danego roku do 31 marca następnego roku mecze piłkarskie muszą być rozgrywane wyłącznie na boiskach wyposażonych w system podgrzewania murawy. Mecze mogą odbywać się również na boiskach wyposażonych w sztuczną nawierzchnię, posiadających stosowny ważny certyfikat nie niższy niż FIFA Star 2.

Kluby mają też jeszcze jeden katalog obowiązków określony w art. 24. „Inne obowiązki”.

Są zatem zobowiązane do zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla:

1. oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem Ekstraklasy S.A.,

2. oficjalnych przedstawicieli PZPN (obserwator/delegat meczowy), którym należy zapewnić najlepsze z możliwych warunki do wykonywania powierzonych im czynności,

3. oficjalnych przedstawicieli Klubu gościa (co najmniej 10 miejsc na trybunie VIP).

Mają też obowiązek do przekazania przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej 5 wejściówek i/lub identyfikatorów dla oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek upoważniających do poruszania się we wszystkich strefach stadionu Klubu, będącego organizatorem meczu oraz ciąży na nich obowiązek przekazania odpowiedniej liczby biletów sponsorom Rozgrywek Ekstraklasy w zakresie ustalonym umowami zawartymi w imieniu klubów przez Ekstraklasę S.A..

Myślę, że w dostateczny sposób przybliżyłem Państwu – Kibicom obowiązki klubów, bo na pewno nieraz zastanawiali się Państwo, idąc na mecz Ekstraklasy lub oglądając go w telewizji, jakie obowiązki ma organizator meczu – klub gospodarz. Warto się z nimi zapoznać, choćby ze względu na sprawy bezpieczeństwa. Wierzę też, że przedstawiciele klubów biorących udział w rozgrywkach, choć znają te przepisy, znajdą czas by poczytać o nich, bo takiej wiedzy nigdy za wiele.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.