Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Niższe opłaty za udział w rozgrywkach piłkarskich

03.06.2019

Ostatnio sporo mówi się o zmianach w prowadzeniu rozgrywek piłkarskich w Polsce i przejęciu rozgrywek niższych szczebli od okręgowych związków piłki nożnej przez wojewódzkie związki piłki nożnej. Zmiany obowiązywać będą od 1 lipca 2019 roku, czyli już od sezonu 2019/2020. Pisałem już o tym kilka tygodni temu. Zmiany dotyczą nie tylko zmiany podmiotu prowadzącego rozgrywki z ozpn na wzpn, choć generalnie niewiele się zmienia, bo w miastach siedzibach ozpn-ów powstają biura wojewódzkich zpn-ów, ale zmienią się przede wszystkim koszty dla klubów, słowem będzie taniej.

Jak wiadomo, kluby niższych klas sporo wydawały dotychczas na rejestrację i uprawnianie do gry zawodników. Była ta „lwia część” jakimi dysponowały kluby w swoich budżetach, a warto pamiętać, że w małych A-klasowych, B-klasowych klubach się nie przelewa. Utrzymują się one z pieniędzy lokalnych małych przedsiębiorców czy z dotacji gminnych, a zawodnicy – amatorzy grają bardzo często bezpłatnie. Są oczywiście również wyjątki. Zdarzają się piłkarze na profesjonalnych kontraktach, ale to już nieco wyżej czy to w III czy IV lidze.

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął kilka dni temu Uchwałę nr V/75 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie zryczałtowanej opłaty na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej dokonywanej przez kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych od sezonu 2019/2020. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tejże Uchwały, roczna składka członkowska dla każdego klubu wynosi 12 złotych, czyli tak naprawdę 1 złoty miesięcznie.

Zgodnie z art. 1. ust. 2 Uchwały nr V/75, od sezonu 2019/2020 kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych zobowiązane będą do wnoszenia opłaty ryczałtowej za każdy sezon rozgrywkowy od każdej drużyny uczestniczącej w rozgrywkach na rachunek bankowy Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki w maksymalnej wysokości nie wyższej niż:

a) III liga – 2.000 zł,

b) IV liga – 1.300 zł,

c) Klasa Okręgowa – 1.000 zł,

d) A klasa – 650 zł,

e) B klasa – 300 zł,

f) C klasa – 300 zł,

g) kluby uczestniczące jedynie w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych – 12 zł.

Stawki podane w uchwale są maksymalne, więc Wojewódzki Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki, może uchwałą swojego Zarządu na dany sezon rozgrywki wprowadzić stawki niższe od powyżej przytoczonych, ponieważ na mocy art. 1 ust. 6, Wojewódzki Związek Piłki Nożnej może zmniejszyć, zgodnie ze swoją właściwością terytorialną, wysokość maksymalnej opłaty ryczałtowej, o której mowa w ust. 2, w zależności od sytuacji finansowej danego Związku.

Jeśli jednak tak by się nie stało, to koszty po stronie klubu i tak ulegają znacznemu zmniejszeniu, zważywszy, że zgodnie z art. 2 ust. 4:

Opłata, o której mowa w ust. 2 zawiera:

a) roczną składkę członkowską – w wysokości 12 zł, o której mowa w ust.1,

b) opłatę z tytułu udziału klubu w rozgrywkach w danym sezonie,

c) opłatę z tytułu rejestracji nowych zawodników i uprawniania dowolnej liczby zawodników do udziału w rozgrywkach w danym sezonie.

Nie będzie już zatem przy rejestracji nowych zawodników i uprawnianiu zawodników do gry udziału w rozgrywkach konieczności uiszczania opłat. Trzeba pamiętać, że uprawnienie zawodnika do udziału w rozgrywkach obejmuje tylko te konkretne rozgrywki. Jeśli mamy zawodnika w wieku juniora młodszego, możemy przecież uprawnić go np. do rozgrywek w których występuje drużyna naszego klubu w kategorii juniorów młodszych, do rozgrywek juniorów starszych, do rozgrywek np. IV ligi, w której gra nasza I drużyna i do rozgrywek klasy A, w której gra nasza druga drużyna. Zatem takie uprawnienie zawodnika do gry w każdej z tych czterech drużyn powodowało konieczność uiszczenia czterech opłat za uprawnienie do gry w danym sezonie. Teraz w ramach uiszczonego ryczałtu mieścić się będzie wszakże, jak opisałem powyżej także opłata z tytułu rejestracji nowych zawodników i uprawniania dowolnej liczby zawodników do udziału w rozgrywkach w danym sezonie. Zatem nasz przykładowy klub poniesie, biorąc pod uwagę stawki maksymalne opłaty w wysokości 1300 złotych (IV liga), 650 zł (klasa A), czyli zapłaci 1950 złotych, ponieważ zgodnie z treścią Uchwały Zarządu PZPN nr IV/79 z dnia 19 kwietnia 2018 roku – kluby uczestniczące w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych pozostają zwolnione z obowiązku ponoszenia na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej opłat związanych z uczestnictwem w tych rozgrywkach.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 Uchwały, Kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych są zobowiązane do uiszczania opłaty, o której mowa w ust. 2 w następujących terminach:

a) W sezonie 2019/2020 – nie później niż do startu rozgrywek danej klasy rozgrywkowej,

b) W sezonie 2020/2021 i następnych – nie później niż na 14 dni przed startem rozgrywek danej klasy rozgrywkowej.

Ważne zastrzeżenie zawiera art. 2. Zgodnie z ust. 1, kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi, prowadzonych przez inny niż macierzysty dla danego klubu Wojewódzki Związek Piłki Nożnej dokonują opłaty ryczałtowej w wysokości pomniejszonej o kwotę rocznej składki członkowskiej określoną przez macierzysty WZPN. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, kluby są zobowiązane do wniesienia rocznej składki członkowskiej bezpośrednio na rzecz macierzystego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej (art.  2 ust. 2).

Polski Związek Piłki Nożnej dofinansuje Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej od sezonu 2019/2020. Ma to związek ze zmniejszeniem przychodów WPZN-ów po wprowadzeniu omawianej Uchwały.

Zgodnie z Art. 3 ust. 1 Uchwały poszczególne wojewódzkie związki otrzymują następujące dofinansowanie:

Dolnośląski 527 295 zł

Kujawsko-Pomorski 249 520 zł

Lubelski 318 778 zł

Lubuski 311 931 zł

Łódzki 325 043 zł

Małopolski 550 594 zł

Mazowiecki 457 900 zł

Opolski 433 652 zł

Podkarpacki 469 153 zł

Podlaski 136 229 zł

Pomorski 295 697 zł

Śląski 777 450 zł

Świętokrzyski 122 225 zł

Warmińsko-Mazurski 179 728 zł

Wielkopolski 674 985 zł

Zachodniopomorski 381 961 zł

W sumie na dofinansowanie przeznaczonych zostało 6 212 140 złotych.

Wypłata dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 nin. artykułu będzie następowała w dwóch równych ratach w następujących terminach:

a) I rata – do dnia 15 września danego roku kalendarzowego (począwszy od 2019 roku),

b) II rata – do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego (począwszy od 2020 roku).

W przypadku prowadzenia rozgrywek piłkarskich na terenie działania Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej w sposób niezgodny z postanowieniami Uchwały Zarządu PZPN nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 roku – Polski Związek Piłki Nożnej może wstrzymać lub odstąpić od dofinansowania danego WZPN przyznanego na podstawie stosownych uchwał Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, w tym w szczególności od dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 nin. artykułu. Uchwała obejmuje 5 sezonów rozgrywkowych tj. od sezonu 2019/2020 do 2023/2024 włącznie, a zmiana wysokości maksymalnych stawek określonych w art. 1 ust. 2 niniejszej Uchwały może nastąpić tylko w drodze uchwały Zarządu PZPN.

Jak zatem widać na niższych szczeblach rozgrywek, kluby odczują poprawę sytuacji finansowej. Udział w rozgrywkach będzie tańszy, zmniejszą się też opłaty za rejestrację i uprawnianie zawodników.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny, fot PA)

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.