Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Niewykonywanie zobowiązań jako przewinienie dyscyplinarne w polskiej piłce nożnej

23.09.2020

W jednym z ostatnich wpisów pisałem o niewykonywaniu orzeczeń organów jurysdykcyjnych PZPN, a skłoniła mnie do tego nowelizacja przepisów art. 104 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dziś będzie o podobnym przewinieniu różniącym się jednak w warstwie przedmiotowej od rzeczonego już niewykonywania orzeczeń, a mianowicie o „niewykonywaniu zobowiązań”.

Zostało ono uregulowane w art. 105 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN – „niewykonywanie zobowiązań”. Tu co prawda nowelizacji nie było, ale warto zwrócić uwagę na różnicę w przedmiocie regulacji między art. 104, a art. 105.

Niewykonywanie orzeczeń organów jurysdykcyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej czyli Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, Komisji Dyscyplinarnej PZPN i Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPZN polega nie wykonaniu prawomocnego orzeczenia lub decyzji organu jurysdykcyjnego w terminie 30 dni od uprawomocnienia się takiej decyzji lub orzeczenia. Z kolei uregulowane w art. 105 RD niewykonywanie zobowiązań polega na niewykonywaniu zobowiązania wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub związków piłki nożnej. Zgodnie z brzmieniem art. 105 Regulaminu Dyscyplinarnego:

„Art. 105

Za niewykonywanie zobowiązania wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub związków piłki nożnej wymierza się kary:

1) klubom:

a) kara pieniężna,

b) zakaz dokonywania transferów do klubu,

c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,

d) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,

e) wykluczenie z PZPN,

2) zawodnikom:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) kara pieniężna do 15000 zł, a w przypadku zawodników Ekstraklasy do 50.000 zł,

d) dyskwalifikacja w wymiarze nie niższym niż 3 miesiące,

3) innym osobom fizycznym:

a) kara pieniężna w wysokości do 15000 zł,

b) dyskwalifikacja od 3 miesięcy.”

Kara taka może być więc nałożona na podmioty z aż trzech grup. Pierwsza z nich to kluby sportowe, druga – zawodnicy, a trzecia – inne osoby fizyczne.

Chodzi tu między innymi o zobowiązania nakładane przez Komisję Licencyjną oraz kary nakładane przez inne organy niż organy jurysdykcyjne Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Z katalogu kar nakładanych na kluby, do których należą: kara pieniężna, zakaz dokonywania transferów do klubu, zawieszenie lub pozbawienie licencji, przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,  wykluczenie z PZPN, za dotkliwą należy uznać zakaz transferów do klubu. Nie jest on aż tak surowy jak zawieszenie lub pozbawienie licencji, co w przypadku tego drugiego może wiązać się z opuszczeniem przez klub danej klasy rozgrywkowej. Podobnie surowe jak zawieszenie lub pozbawienie licencji jest przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej, a już najbardziej surowe i dotkliwe jest wykluczenie z PZPN, czyli de facto wykluczenie z wszelkich struktur piłkarskich w Polsce. To tu na tym tle zakaz dokonywania transferów do klubu jawi się jako niepozbawiający klubu gry w danej klasie rozgrywkowej ale uniemożliwiający rejestrację, potwierdzanie i uprawnianie do gry nowych zawodników, ponad tych, którzy już zanim kara zaczęła obowiązywać byli zarejestrowani, potwierdzeni do kluby i uprawnieni do gry w danej klasie rozgrywkowej.

Tu warto jeszcze podkreślić, ze uprawnienie zawodnika do gry obowiązuje tylko na jedną klasę rozgrywkową i jeśli np. mamy zamiar korzystać z gry zawodnika w pierwszej drużynie klubu, zespole rezerw, zespole juniorów, to pamiętajmy, że uprawnić musimy zawodnika do każdych z tych rozgrywek, a nie wystarczy sama rejestracja, potwierdzenie i uprawnienie np. tylko do gry w pierwszej drużynie. To tak na marginesie.

Co do kar dla zawodników za niewykonywanie zobowiązania wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub związków piłki nożnej to tu w katalogu znajdują się: upomnienie, nagana, kara pieniężna do 15.000 zł (a w przypadku zawodników Ekstraklasy do 50.000 zł) oraz dyskwalifikacja w wymiarze nie niższym niż 3 miesiące. Warto zauważyć rozgraniczenie maksymalnej kary dla zawodnika, która wynosi 15.000 zł, a dla zawodnika z klubu Ekstraklasy – 50.000 złotych.

I na koniec o karach dla innych osób fizycznych, czyli pozostałych, nie-zawodników. Są to: kara pieniężna w wysokości do 15000 zł i dyskwalifikacja od 3 miesięcy. Tutaj tylko dwie kary, a kim jest inna osoba fizyczna? Tutaj sięgnąłbym do regulacji z art. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego, skoro artykuł 105 pkt 2) reguluje kary dla zawodników, to na potrzeby art. 105 pkt 3) na podstawie regulacji art. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN do zakresu podmiotowego regulacji z pkt 3) zaliczyłbym: trenerów, instruktorów, sędziów piłkarskich, członków sztabu medycznego, pośredników transakcyjnych, obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich. Idąc dalej działaczami piłkarskimi są zgodnie z art. 2 §3 RD są:

-  członkowie organów władzy, kontroli, jurysdykcyjnych i doradczych Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, ich struktur członkowskich oraz ligi zawodowej, a ponadto osoby zatrudnione w Polskim Związku Piłki Nożnej oraz przez członków Polskiego Związku Piłki Nożnej,

- członkowie statutowych organów klubów piłkarskich, a także ich udziałowcy, akcjonariusze bądź członkowie stowarzyszeń,

-  inne osoby pełniące funkcje kierownicze w sekcjach piłki nożnej,

-  licencjonowani organizatorzy imprez piłkarskich,

-  kierownicy do spraw bezpieczeństwa oraz spikerzy zawodów piłkarskich,

-  inne osoby, których zachowanie pozostaje w związku z działalnością podejmowaną w imieniu lub na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, ich struktur członkowskich, niezależnie od zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji.

I tak, patrząc na krąg podmiotowy osób wobec, których może zostać wszczęte i przeprowadzone postępowanie dyscyplinarne za niewykonywanie zobowiązania wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub związków piłki nożnej jest on bardzo szeroki.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.