Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Nierozegrane zawody piłkarskie lub przerwane zawody przed upływem regulaminowego czasu gry

24.09.2018

Tytułową kwestię regulują przepisy podmiotów prowadzących w Polsce rozgrywki piłkarskie, w szczególności przepisy regulaminów poszczególnych rozgrywek. Jak wiadomo, aktem wzorcowym dla regulaminów rozgrywek tworzonych przez podmioty prowadzące rozgrywki czyli Ekstraklasę S.A., Polski Związek Piłki Nożnej, wojewódzkie związki piłki nożnej, okręgowe związki piłki nożnej lub podokręgi jest Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Uchwała ta była wielokrotnie nowelizowana. Nowelizacje dotyczyły wielu regulacji. Uwzględniały one między innymi takie nowinki jak system VAR.

Jeżeli chodzi o nasz "temat dnia", czyli nierozegrane zawody piłkarskie lub przerwane zawody przed upływem regulaminowego czasu gry, to unormowania je regulujące znajdują się w § 7 ust. 1 Uchwały nr IX/140 pod tytułem „I. Zawody nierozegrane lub zawody przerwane przed upływem regulaminowego czasu gry”. Jest ich pięć.

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1, Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu, itp.) należy, gdy pozwalają na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym.

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2, Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest, co do zasady, organ prowadzący dane rozgrywki. W drodze wyjątku, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną nierozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej, jak określono w ust. 1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia (rozegrania) spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym.

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3, Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów, obserwatora i delegata PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz spotkania.

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4, W przypadku podjęcia przez organ prowadzący rozgrywki decyzji o rozegraniu w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust. 1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN.

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 5, W przypadku podjęcia przez organ prowadzący rozgrywki decyzji o dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:

a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów,

b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych,

c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:

- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki lub w wyniku wymiany,

- którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach występują w chwili dokańczania zawodów,

- którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu liczby kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.

d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał liczbę kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych zawodach.

Tych zasad należy przestrzegać. Tutaj szczególna uwaga do kierowników drużyn: pilnujcie "kartek"! Jakiekolwiek naruszenia powyższych przepisów mogą się wiązać z sankcjami ze strony organów rozgrywkowych, najczęściej związanych z weryfikacją zawodów jako walkower na niekorzyść zespołu. Wszystkie przypadki weryfikacji jak walkower 0:3 na niekorzyść drużyny są enumeratywnie wyliczone art. 7 ust. 2 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, ale o tym pisałem już tutaj.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności