Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Ministerstwo Sportu i Turystyki niegospodarne według Najwyższej Izby Kontroli

17.06.2013

5 czerwca 2013 r. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli (zwane dalej „Kolegium”) podjęło uchwałę w sprawie wydatkowania pieniędzy publicznych pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania związane z Euro 2012 oraz na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej. Przypomnijmy, iż Ministerstwo Sportu i Turystyki ( zwane dalej „Ministerstwem”) z tej właśnie rezerwy celowej wydało pieniądze na organizację koncertu Madonny. 6 czerwca 2013 r. Ministerstwo wydało w tej sprawie specjalne oświadczenie. A zatem czy rzeczywiście doszło do niegospodarności?

Zgodnie z art. 2 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (zwana dalej „ustawą”) NIK kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych. Natomiast zgodnie z art. 3 ustawy „Najwyższa Izba Kontroli, kontrolując jednostki wymienione w art. 2 bada w szczególności wykonanie budżetu państwa oraz realizację ustaw i innych aktów prawnych w zakresie działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej, w tym realizację zadań audytu wewnętrznego tych jednostek.”  NIK przeprowadza kontrolę podmiotów wskazanych powyżej pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności (art. 5 ust. 1 ustawy).

W trakcie dokonanej kontroli w Ministerstwie Sportu i Turystyki i zbadaniu sprawy przeznaczenia pieniędzy z określonej we wstępie rezerwy celowej, Kolegium wskazało, iż z niej można było finansować jedynie przedsięwzięcia związane z Euro 2012 lub z promocją siatkówki wśród dzieci i młodzieży. Większość z przyznanych środków zostały wydane prawidłowo, jednakże NIK w wystąpieniu pokontrolnym zakwestionował legalność i gospodarność niektórych wydatków, w tym choćby 5,8 mln złotych, które zostały wydane na sponsorowanie koncertu Madonny. W uchwale wskazano, iż turniej Euro 2012 zakończył się na przełomie czerwca i lipca 2012 r., jednakże Minister Sportu i Turystyki miała prawo kierować do Ministra Finansów wniosek o uruchomienie kolejnych pieniężnych transz z rezerwy celowej także po zakończeniu Mistrzostw Europy w piłce nożnej, ale miałyby wiązać się one stricte z zadaniami związanymi z Euro 2012 (np. zapłata zobowiązań wymagalnych po zakończeniu turnieju). W uchwale Kolegium NIK wskazuje, iż z pism kierowanych przez Ministra Sportu i Turystyki do Ministra Finansów w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej Minister Sportu i Turystyki nie wspomniała o finansowaniu koncertów muzycznych, w tym o sponsorowaniu koncertu Madonny oraz innych imprez niezwiązanych z turniejem piłkarskim EURO 2012. Minister Finansów, na podstawie pism z Ministerstwa Sportu i Turystyki, zdaniem Kolegium NIK „miał prawo uważać, że środki, o których uruchomienie Minister Sportu wnosi, wydatkowane będą zgodnie z celem rezerwy”. Środki na organizację koncertu Madonny kryły się pod pozycją „zarządzanie Stadionem Narodowym” (czy też  „testowanie obiektu”). Zdaniem NIK środki przeznaczane na taki cel powinny zawierać wyłącznie zobowiązania związane z zarządzaniem ( testowaniem ) stadionu w związku z organizacją EURO 2012 lub z upowszechnianiem siatkówki wśród dzieci i młodzieży. Wobec braku zmiany celu wykorzystania środków z rezerwy celowej Kolegium NIK uznało, iż decyzje Ministra Finansów miały charakter zgody na uruchomienie środków, bez zmiany celu na jaki rezerwa została utworzona. Wydatkowanie bowiem wskazanych środków na inne cele, np. na testowanie, utrzymanie lub zarządzanie Stadionem Narodowym bez związku z EURO 2012 oraz bez związku z upowszechnianiem siatkówki wśród dzieci i młodzieży wymagało zmiany przeznaczenia rezerwy w sposób przewidziany w ustawie o finansach publicznych (m.in. konieczna byłaby  pozytywna opinia sejmowej komisji właściwej ds. budżetu ). Jak bowiem wynika z art. 154 ust. 7 ustawy o finansach publicznych „Rezerwy celowe mogą być przeznaczone z zastrzeżeniem ust. 9, wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacją wydatków (…). Natomiast art. 154 ust. 9 brzmi „ Minister Finansów może po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.” W stosunku do wspomnianej rezerwy celowej takiej procedury nie uruchomiono.

Jak wynika z uchwały NIK- 05 czerwca 2012 r. za zgodą Ministra Sportu i Turystyki – Narodowe Centrum Sportu (zwane dalej „NCS”) oddało do bezpłatnego używania podmiotowi zewnętrznemu pomieszczenia Stadionu Narodowego dla potrzeb organizacji koncertu Madonny. Wcześniej bowiem już w marcu 2012 r. z tym samym podmiotem NCS zawarło zakup praw marketingowych. W zamian za zakup praw marketingowych Skarb Państwa został zobowiązany do m.in. uiszczenia opłaty sponsorskiej w wysokości 600.000 euro netto. Z przedstawionych rozliczeń wynika, iż Skarb Państwa wydał ponad 5,8 mln złotych zarabiając przy tym niewiele ponad 1,2 mln złotych. NIK podkreśla, iż „niegospodarność w tym wypadku, polegała na sponsorowaniu koncertu Madonny ze środków publicznych, pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania związane z Euro 2012 oraz na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej. Zdaniem NIK były to działania naruszające art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, stanowiący, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Już dzień po ogłoszeniu uchwały w przedmiotowej sprawie przez Kolegium NIK głos w sprawie zabrało Ministerstwo. W oświadczeniu Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie raportu NIK (zwanego dalej „oświadczeniem”) podkreślono, iż Ministerstwo podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko o możliwości skorzystania z funduszy rezerwy celowej i przeznaczeniu ich na realizację koncertu oraz nie zgadza się z zarzutami NIK. Ministerstwo wskazało, iż rezerwa celowa została przyznana na podstawie złożonego wniosku o przyznanie rezerwy do organu, który jest właściwy, zarówno do przyznania rezerwy, jak i zmiany jej przeznaczenia, a Minister Finansów wniosek uwzględnił i przyznał środki z rezerwy na cel wskazany we wniosku (art. 154 ustawy o finansach publicznych). Dlatego też, zdaniem Ministerstwa, nie zasadne jest formułowanie zarzutu o wydatkowaniu środków niezgodnie z ich przeznaczeniem. Jako podstawę wykorzystania środków wskazano „zadania powierzone spółce NCS w zakresie zarządzania Stadionem Narodowym w tym (…) impreza otwarcia i inne imprezy testowe”. Kolejnym argumentem Ministerstwa w celowości użycia środków z rezerwy stanowi możliwość poproszenia przez Ministra Finansów (w przypadku wątpliwości dotyczących wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej) Ministerstwa o złożenie wyjaśnień i uzupełnień – nie tylko przesłanych informacji ale i dokumentów. A skoro Minister Finansów nie wystąpił o wskazane powyżej wyjaśnienia, Ministerstwo uznało, że środki „mogą być wydatkowane na zarządzanie obiektem i przeprowadzenie imprez testowych”.  W oświadczeniu wskazano, również iż rezerwa nie była ograniczona czasowo, w związku z czym rezerwa celowa mogła być wydatkowana również po zakończeniu turnieju Euro 2012 na inne zadania związane z zarządzaniem Stadionem Narodowym. Na zakończenie Ministerstwo poinformowało, iż nie otrzymało od NIK ostatecznych dokumentów, w związku z czym Ministerstwo nie ma szans na merytoryczne odniesienie się do zarzutów NIK.

Jak widać niniejszej sprawy nie należy traktować jako zakończonej. Pomimo, iż Kolegium NIK podjęło w sprawie prawomocną uchwałę to jednak do Państwa oceny pozostawiam czy Ministerstwo rzeczywiście dopuściło się niegospodarności wydając fundusze z rezerwy celowej i czy słuszniejsze dla rozwoju i promocji sportu w Polsce było wykorzystanie funduszy na organizację komercyjnego koncertu, czy też wykorzystanie tych środków na propagowanie sportu, w tym choćby na rozwój siatkówki dla młodzieży i dzieci. 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.