Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Licencje trenerskie w polskiej piłce nożnej cz. 2

08.03.2024

Poprzednio pisaliśmy o nowej „uchwale trenerskiej” Zarządu PZPN. Było ogólnie o tym czym jest licencja, jakie są rodzaje licencji czy też jakie wymogi formalne trzeba spełnić by zostać trenerem piłki nożnej. Zachęcam do przeczytania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, jednocześnie śpiesząc z kolejnymi informacjami.

Wiemy jakie są licencje, czy to ogólne, czy to specjalistyczne zatem pora sięgnąć do schematu z art. 5 Uchwały nr I/9 z dnia 30 stycznia 2024 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce (dalej: Uchwała). Najwyższą licencją jest UEFA PRO, uprawniająca do prowadzenia wszystkich zespołów od Ekstraklasy przez 1 Ligę, 2 Ligę, aż po najniższe klasy wojewódzkich związkach piłki nożnej męskie i kobiece po wszystkie rozgrywki młodzieżowe. Kolejna w hierarchii to licencja trenerska UEFA A, która jest już ograniczona w swoim zakresie, bowiem nie uprawnia do prowadzenia zespołów w najwyższych klasach czyli w Ekstraklasie i 1 Lidze oraz drużyn męskich w ligach CLJ U-19 i CLJ U-17. Uprawnia ona natomiast do prowadzenia zespołów kobiecych we wszystkich klasach rozgrywkowych. Na obu tych licencjach nie można prowadzić drużyn w Ekstraklasie Futsalu i 1 Lidze Futsalu.

Licencja UEFA B jako trzecia w tej hierarchii nie daje uprawnień do prowadzenia drużyn Ekstraklasy, 1 Ligi, 2 Ligi, 3 Ligi i 4 Ligi. Można prowadzić drużyny od 5 Ligi w dół, gdzie mowa oczywiście o wojewódzkich związkach piłki nożnej mających rozgrywki 5 ligi. Jeśli takich rozgrywek nie ma w danym wojewódzkim ZPN, to najwyższą klasą, w której można poprowadzić zespół jest Liga Okręgowa. Nie można prowadzić natomiast także drużyn kobiecej Ekstraligi.

Później im niższa licencja, tym mniejsze uprawnienia, kończąc na licencji Grassroots D, która uprawnia do prowadzenia drużyn w Klasach „B” i „C”. Zresztą całą grafikę znajdziecie w Uchwale, do której lektury zapraszam zainteresowanych.

Uchwała daje też możliwości uzyskanie licencji UEFA C trenerom z poprzednimi: Klasą Mistrzowską, Klasą I i Klasą II oraz trenerom posiadającym legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna. Więcej na temat w Uchwale. Pominiemy też kwestie trybu i warunków ubiegania się o licencję oraz procedury przedłużania licencji w trybach zwyczajnym i nadzwyczajnym.

Kwestie odmowy przyznania i przedłużenia licencji oraz zawieszenia i pozbawienia licencji zostały uregulowane w art. 18 Uchwały. Zgodnie z art. 18 ust. 3 Uchwały, zawieszenie lub pozbawienie licencji trenerskiej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN/ właściwy organ ds. licencjonowania trenerów WZPN, nie ogranicza prawa do wystąpienia przez organ do Komisji Dyscyplinarnej PZPN/ właściwej komisji dyscyplinarnej WZPN z wnioskiem o nałożenie na trenera kary dyscyplinarnej, w związku z naruszeniem przez trenera przepisów prawa związkowego, a w szczególności w razie:

- naruszenia postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,

- naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu trenera,

- naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej Uchwały,

- stwierdzonego orzeczeniem właściwego organu jednostronnego, nieuzasadnionego rozwiązania przez trenera ważnego kontraktu trenerskiego.

Od decyzji Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN lub właściwego organu ds. licencjonowania trenerów WZPN w sprawie odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia lub pozbawienia licencji przysługuje trenerowi odwołanie odpowiednio do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN lub właściwej komisji odwoławczej WZPN. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji (art. 18 ust. 5 Uchwały).

Istotną kwestią jest zastępstwo pierwszego trenera. Czasem zdarzają się sytuacje, kiedy włodarze klubu decydują się na rozwiązanie umowy z pierwszym trenerem lub odsunięcie go od prowadzenia zespołu np. z powodu słabych wyników sportowych drużyny. Czasem w takich sytuacjach jest potrzeba by zastąpił go ktoś, kto już jest w sztabie, a nie ma uprawnień do samodzielnego prowadzenia drużyny na tym poziomie rozgrywek. I tu w sukurs idzie art. 19 Uchwały, na podstawie którego Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN lub właściwy dla danego WZPN organ ds. licencjonowania trenerów może, na wniosek klubu, wyrazić zgodę na prowadzenie pierwszego zespołu przez pierwszego asystenta pierwszego trenera na okres do końca danej rundy rozgrywkowej, nie dłużej niż do 30 czerwca lub 31 grudnia danego roku. Takie uprawnienia mogą być wykorzystane przez klub jeden raz w ciągu sezonu rozgrywkowego. Podobna regulacja dotyczy trenerów z licencjami specjalistycznymi i została zawarta w art. 20 Uchwały. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zawodach sportowych trenera z wymaganą licencją specjalistyczną UEFA Elite Youth A, UEFA Youth B, UEFA Goalkeeper A, UEFA Goalkeeper B, klub ma prawo zastąpić go innym trenerem pracującym w tym klubie, pod warunkiem, iż trener spełnia jedno z kryteriów czyli trener zastępujący jest uczestnikiem kursu specjalistycznego na poziomie uprawnień osoby zastępowanej lub trener zastępujący legitymuje się uprawnieniami ze ścieżki głównej upoważniającymi go do rozpoczęcia kursu na poziomie uprawnień osoby zastępowanej.

Kluby zatrudniają też czasami trenerów zagranicznych. Regulacje dotyczące takich trenerów znajdują się w art. 24 Uchwały. Trener posiadający zagraniczną licencję, przed podjęciem pracy w klubie uczestniczącym w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, musi przedstawić do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN lub właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów ważną licencję uprawniającą do prowadzenia zespołu na właściwym poziomie rozgrywek, wydaną przed macierzystą federację, będącą stroną konwencji UEFA o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich. Trener z zagraniczną licencją, przed przystąpieniem do prowadzenia zespołu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, musi zarejestrować się na platformie PZPN24, składając w szczególności skan posiadanej licencji. Klub zatrudniający trenera posiadającego zagraniczną licencje ma obowiązek udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy przy procesie rejestracji w systemie PZPN.

Trener posiadający licencję zagraniczną, za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – występuje do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN/ właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów o wyrażenie zgody na zatrudnienie go w klubie. Za wydanie takiej zgody pobrana zostanie opłata administracyjna w wysokości: dla klubów Ekstraklasy - 10 000 zł, dla klubów I ligi - 5 000 zł, dla klubów II ligi - 2 500 zł, a dla klubów lig niższych - 1 250 zł. Taka zostaje wydana na okres ważności licencji udzielonej trenerowi zagranicznemu przez jego macierzystą federację. Z opłat natomiast zwolniony jest trener z zagraniczną licencją posiadający polskie obywatelstwo. W następnym odcinku będzie o karach i postanowieniach szczególnych Uchwały.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.