Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Licencje trenerskie w polskiej piłce nożnej

05.03.2024

Temat licencji trenerskich w piłce nożnej w Polsce, kosztów kursów, niewystawiania przez kluby niższych klas trenerów z odpowiednimi licencjami czy wreszcie deregulacji zawody trenera sprzed kilku, czy pozbawienia uprawnień trenerskich absolwentów akademii wychowania fizycznego lub kierunków wychowania fizycznego na rozmaitych uczelniach od dawna elektryzują środowisko piłkarskie, o czym świadczy liczba pytań zadawanych przez Czytelników portalowi prawosportowe.pl, dlatego pomyśleliśmy, że warto przyjrzeć się i omówić najważniejsze postanowienia nowej „uchwały trenerskiej” Zarządu PZPN, bo tak popularnie bywa ona nazywana.

Mowa tu o Uchwale nr I/9 z dnia 30 stycznia 2024 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce (dalej: Uchwała). Na początek kilka postanowień ogólnych. Już w art. 1 Uchwały określony został cel jej ustanowienia, bowiem „Niniejsza uchwała określa zasady/procedury: przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania lub pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez trenerów zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce (rozgrywki PZPN i Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej).”, a ponadto „Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o stanowisku czy roli w piłce nożnej w męskiej formie, odnosi się również do formy żeńskiej.”

Definicję „licencji trenerskiej” znajdujemy w art. 3 Uchwały. „Licencją w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielone trenerowi na prowadzenie zespołu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, który uzyskał uprawnienia zgodnie ze strukturą licencjonowania trenerów obowiązującą w PZPN, przy uwzględnieniu postanowień Konwencji Trenerskiej UEFA w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji trenerskich oraz właściwej uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji kursów kształcenia trenerów piłki nożnej.”

Patrząc a contrario na art. 2 Uchwały, trener może prowadzić zespół uczestniczący w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce tylko wówczas gdy posiada ważną licencję trenerską. Obowiązek posiadania takiej licencji spoczywa na trenerze, a nie np. na klubie, zaś prowadzenie zespołu bez posiadania ważnej licencji jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej. Od tej zasady są oczywiście wyjątki, ale są to sytuacje i tryby szczególne określone w Uchwale.

Jakie trzeba spełnić warunki by być trenerem prowadzącym zespół uczestniczący w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce? W art. 4 ust. 1 Uchwały nr I/9 z dnia 30 stycznia 2024 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.

Trenerem może być osoba, która kumulatywnie (łącznie) spełnia poniższe warunki:

- po pierwsze, posiada ważną licencję trenera wydaną w trybie Uchwały,

- po drugie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych (zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego);

- po trzecie, korzysta z pełni praw publicznych (nie zostały jej te prawa odebrane np. wyrokiem sądu karnego);

- po czwarte, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie lub przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (rozdział XIX), przeciwko wolności (rozdział XXII) z wyjątkiem art. 192 i art. 193, przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości (rozdział XXV), przeciwko rodzinie i opiece (rozdział XXVI) z Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny;

- po piąte, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 189a i art. 207 Kodeksu Karnego oraz w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

- po szóste, nie jest osobą wobec której został orzeczony zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, uprawianiem sportu, opieką lub kontaktem z dziećmi lub wykonywania wszelkich lub określonych zawodów lub działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, uprawianiem sportu, opieką i kontaktem z dziećmi;

- po siódme, nie jest osobą wobec której został prawomocnie orzeczony środek karny w postaci zakazu działalności w piłce nożnej (wykonywania określonej działalności), chyba że nastąpiło zatarcie skazania lub nie jest osobą, która podlega karze bezwzględnej dyskwalifikacji lub zakazowi udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, orzeczonej przez organy dyscyplinarne PZPN;

- po ósme, nie toczy się wobec niej postępowanie dyscyplinarne za przewinienia określone w rozdziale V Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN lub nie orzeczono prawomocnie jej odpowiedzialności za te przewinienia (do tych przewinień należą: korupcja czynna i bierna, Match-Fixing i niedozwolone zakłady bukmacherskie, uczestnictwo w zakładach bukmacherskich, wpływanie na wynik meczu, popełnienie czynów, mających na celu bezprawne osiągnięcie korzyści oraz zaniechanie zawiadomienia o korupcji w piłce nożnej, match-fixingu lub innych działaniach związanych z wpływaniem na wynik zawodów – przyp. Prawosportowe.pl);

- po dziewiąte, nie prowadzi działalności agenta piłkarskiego na podstawie odrębnych przepisów;

- po dziesiąte, nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

- po jedenaste, posiada wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz cechy moralne i etyczne dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków trenera;

- wreszcie po dwunaste, ukończyła kurs dotyczący bezpieczeństwa dzieci (safeguarding) organizowany lub rekomendowany przez PZPN.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie w czasie pełnienia funkcji trenera, a nie jedynie w terminie ubiegania się o licencję lub jej przedłużenie. PZPN ma prawo weryfikacji warunków pełnienia funkcji trenera w każdym czasie. Zgodnie z art. art. 4 ust. 3 Uchwały, w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących naruszenie wskazanych w ust. 1 warunków, w szczególności w sytuacji naruszenia przez trenera norm etyczno-moralnych, toczącego się wobec trenera postępowania przygotowawczego przed organami państwowymi lub związkowymi, postawienia trenerowi zarzutów przez uprawniony organ, wydania wyroku skazującego za przestępstwa w I instancji czy wszczęcia postępowania przez organy dyscyplinarne PZPN, organ który wydał licencję, może ją czasowo zawiesić na czas trwania postępowania.

Na koniec o rodzajach obowiązujących w Polsce licencji trenerskich. Zgodnie z art. 5 Uchwały, ścieżka kształcenia trenerów obejmuje drogę główną oraz licencje specjalistyczne. Wyróżniamy następujące licencje:

- Licencja UEFA PRO - licencja z drogi głównej;

- Licencja UEFA Elite Youth A - licencja specjalistyczna;

- Licencja UEFA A - licencja z drogi głównej;

- Licencja UEFA Goalkeeper A - licencja specjalistyczna - uprawnia do pełnienia funkcji trenera bramkarzy, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych;

- Licencja UEFA B - licencja z drogi głównej;

- Licencja UEFA Futsal B - licencja specjalistyczna;

- Licencja UEFA Goalkeeper B - licencja specjalistyczna - uprawnia do pełnienia funkcji trenera bramkarzy, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych;

- Licencja UEFA Youth B - licencja specjalistyczna;

- Licencja Futsal C - licencja specjalistyczna;

- Licencja UEFA C/Grassroots C – licencja z drogi głównej i

- Licencja Grassroots D - licencja z drogi głównej.

W kolejnym artykule będzie mowa między innymi o tym do czego uprawniają poszczególne licencje.

 

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.