Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Licencja sędziego piłkarskiego po nowemu

09.06.2022

Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął ważne decyzje w kwestii licencji dla sędziów piłkarskich. Uchwałą nr VI/75 z dnia 23 maja 2022 roku (dalej: „Uchwała”) Zarząd PZPN określił nowe zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania lub pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia zawodów piłki nożnej przez sędziów. Przedmiotowa Uchwała swoim zakresem obejmuje również sędziów futsalu oraz piłki nożnej plażowej.

Podjęcie Uchwały zmierza  przede wszystkim w kierunku ujednolicenia i skonsolidowania przepisów w tym zakresie. W tym celu na mocy Uchwały podjęto również decyzje o uchyleniu Uchwały Zarządu PZPN nr IV/74 z 19.04.2012 r. w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich, ze zmianami przyjętymi uchwałami: nr II/72 z 20.02.2013 r., nr VII/185 z 20.06.2013 r., nr VIII/142 z 13.08.2014 r., nr VI/90 z 13.05.2015 r., nr IX/146 z 4.11.2020 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Czym właściwie jest licencja i kto ją wydaje?

Przez licencję sędziego piłkarskiego zgodnie z § 2 Uchwały należy rozumieć zezwolenie udzielane sędziemu na prowadzenie zawodów piłkarskich na odpowiednim poziomie rozgrywkowym.

Organem uprawnionym do przyznawania, odmowy przyznania, zawieszenia lub pozbawienia licencji sędziego w rozgrywkach piłki nożnej prowadzonych w Polsce jest Polski Związek Piłki Nożnej. Jednocześnie PZPN zdecydował się na przeniesienie wykonania powyższych kompetencji na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej (§ 5-6 Uchwały). W szczególności, o przyznaniu lub odmowie przyznania licencji decyduje Kolegium Sędziów danego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej. Jedynie pozbawienie licencji sędziego piłkarskiego leży w wyłącznej gestii PZPN.

Co istotne, licencję sędziego na dany poziom rozgrywek przyznaje się na okres jednego sezonu rozgrywkowego (§ 8 Uchwały).

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby zostać sędzią?

Uchwała w § 7 wskazuje jasne warunki dla kandydatów na sędziego prowadzącego zawody. Sędzią prowadzącym zawody piłki nożnej i/lub futsalu i piłki plażowej może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 2. odbyła kurs sędziowski zakończony stosownym egzaminem;
 3. posiada ważną licencję sędziego odpowiedniej lub wyższej kategorii uprawniającą do prowadzenia zawodów na danym poziomie rozgrywkowym.

W przypadku pierwszego wymogu PZPN zdecydował się zrobić wyłom od tej generalnej zasady, dopuszczając możliwość, że sędzią prowadzącym zawody może być osoba, która ukończyła 16 lat, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku gdy osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych podejmuje czynności, które dla swej ważności wymagają pełnej zdolności do czynności prawnych, czynność taka będzie wymagała zatwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego takiego sędziego.

W jaki sposób ubiegać się o licencję?

Podstawowym wymogiem formalnym jaki należy spełnić ubiegając się o licencję jest złożenie wniosku o przyznanie licencji. Wniosek taki należy złożyć do Kolegium Sędziów macierzystego Związku Piłki Nożnej. Należy też pamiętać, że złożenie wniosku o przyznanie licencji przez sędziego jest jego dobrowolną deklaracją pełnej dyspozycyjności wobec PZPN w obsadzaniu do prowadzenia zawodów (§ 3 Uchwały).

Wniosek (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Uchwały), zgodnie z § 11 ust. 1 Uchwały powinien zawierać przede wszystkim:

 1. imię i nazwisko, datę urodzenia, nr pesel oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;
 2. określenie klasy rozgrywkowej, o jaką wnioskuje;
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. stosowne zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
 5. akceptację obowiązku informacyjnego zgodnego z Art. 13 RODO.

Dodatkowo, do wniosku należy również dołączyć:

 1. 2 zdjęcia,
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego piłki nożnej,
 3. kopie polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z funkcją sędziego,
 4. potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej.

Opłaty za licencję sędziego ustalił Zarząd PZPN dla poszczególnych lig i klas rozgrywkowych. Szczegółowe stawki zawiera załącznik nr 2 do Uchwały. Tytułem przykładu wskażmy, że sędzia zawodowy za wydanie licencji sędziowskiej musi liczyć się z wydatkiem rzędu 1500 zł,  asystent zawodowy 700 zł, sędzia chcący sędziować na poziomie III ligi - 300 zł, IV ligi - 200 zł, a w klasie okręgowej - 150 zł, w klasie A – 120 zł, w klasie B i C – 100 zł. Co istotne, gdy dany sędzia znajduje się na kilku listach klasyfikacyjnych, to w takim przypadku uiszcza opłatę tylko za jedną ligę/klasę rozgrywkową, ale za tą, która przewiduje wyższą opłatę.

Sam proces licencyjny rozpoczyna się od dnia 1 czerwca każdego roku, z zastrzeżeniem sędziów ubiegających się o licencję po raz pierwszy (§ 11 ust. 7 Uchwały).

Może zdarzyć się też tak, że na skutek złożonego wniosku o przyznanie licencji Kolegium Sędziów Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej lub Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej wyda decyzję w sprawie odmowy przyznania licencji. Nie oznacza to jednak jeszcze przekreślenia szans na uzyskanie licencji. Od takiej decyzji przysługuje bowiem zgodnie z § 10 ust. 2 Uchwały odwołanie do Zarządu właściwego WZPN lub Zarządu PZPN (tylko w przypadku sędziów zawodowych oraz sędziów nie posiadających obywatelstwa polskiego).

Kolegia Sędziów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej prowadzą ewidencje przyznanych licencji i publikują je na stronach internetowych. Zakres publikowanych informacji obejmuje imię i nazwisko sędziego oraz miasto. To, że dany sędzia widnieje w tej ewidencji stanowi domniemanie, że posiada on ważną licencję w danym sezonie (§ 12 ust. 1 Uchwały).

Jeśli chodzi o zawieszenie lub pozbawienie licencji sędziego to w tej kwestii Uchwała odsyła już do szczegółowego trybu wynikającego z Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

A co z wcześniej wydanymi licencjami na czas nieokreślony?

W drodze § 11 ust. 6 Uchwały utrzymano także w mocy ważność licencji sędziów piłki nożnej wydanych na czas nieokreślony na podstawie Uchwały nr IV/31 z 4 lipca 2000 roku Zarządu PZPN. W praktyce oznacza to, że sędziowie ci nie składają dokumentów licencyjnych przed kolejnymi sezonami, jednak zobowiązani są do wnoszenia odpłatności licencyjnej w wysokości określonej w załączniku nr 2 do Uchwały oraz przedstawienia kopii polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z funkcją sędziego.

Na mocy Uchwały Zarząd PZPN określił jasne zasady w kwestii procedury licencyjnej sędziów. Co istotne jednak, Zarząd PZPN pozostawił sobie pewne pole manewru w szczególnych sytuacjach. W tym celu na mocy Uchwały przewidziano również, że w przypadkach niecierpiących zwłoki, ewentualnie w przypadku nadzwyczajnych zdarzeń, a w szczególności gdy wymaga tego dobro jednostki, Zarząd PZPN może wprowadzić uproszczenia w procedurze licencyjnej wprowadzonych Uchwałą.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.