Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Czteroletnia dyskwalifikacja za pierwsze wykroczenie?

11.11.2013

W swojej dotychczasowej praktyce związanej z kwestią prawną dopingu w sporcie najczęściej spotykam się ze sprawami sportowców, którzy po raz pierwszy w swojej karierze naruszyli przepisy kodeksu antydopingowego. Często wiąże się to bądź z ponadnormatywną ilością substancji dozwolonej, która to podwyższona ilość substancji jest sankcjonowana przepisami kodeksu, a sportowiec nie był tego świadomy, bądź też ze stosowaniem przez sportowców suplementów diety czy też odżywek, które okazują się być zanieczyszczone przez producentów substancjami niedozwolonymi. Takie czyny naruszają przepisy kodeksu antydopingowego i należy liczyć się z sankcjami określonymi w Modelowych Regułach Antydopingowych (zwanych dalej „MRA ).

Dlaczego dzisiaj poruszam temat sportowców, którzy po raz pierwszy popełnili wykroczenia określone w MRA? Gdyż już w tym tygodniu w Johannesburgu podczas kongresu ds. dopingu w sporcie Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) zaproponuje zaostrzenie sankcji dla sportowców popełniających pierwsze wykroczenie. Obecnie Artykuł 10.2 MRA stanowi:„Jeśli nie zostaną spełnione warunki do rezygnacji lub skrócenia kary zakazu startów zgodnie z Artykułami 10.4 i 10.5, lub warunki wydłużenia kary zakazu startów zgodnie z Artykułem 10.6, czas kary zakazu startów nałożonej za naruszenie Artykułu 2.1 (Obecność substancji zabronionej, jej metabolitów lub markerów), Artykułu 2.2 (Użycie lub próba użycia substancji zabronionej lub metody zabronionej) lub Artykułu 2.6 (Posiadanie substancji i stosowanie metod zabronionych) będzie wynosił: Przy pierwszym wykroczeniu:Dwa (2) lata zakazu startów. 

Jak więc wynika z powyższego przepisu za pierwsze naruszenie przepisów MRA grozi dwuletnia sankcja zakazu startów dla sportowca. Oczywiście przepisy przewidują również możliwość odstąpienia od nałożenia kary lub też skrócenia jej wysokości w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności np. gdy sportowiec może udowodnić w jaki sposób substancja dostała się do jego organizmu lub w jaki sposób wszedł w jej posiadanie oraz gdy substancja nie została użyta w celu poprawy wyników sportowych lub zamaskowania użycia substancji poprawiającej wyniki.

Przedstawiciele WADA podczas kongresu zaproponują nowelizację, która zaostrzy powyższy przepis przewidując dwukrotne podwyższenie kary, aż do czterech lat dyskwalifikacji i to już za pierwszy przypadek naruszenia przepisów MRA. Ponadto zaostrzenie kar w powyższym wymiarze ma dotyczyć sytuacji, gdy sportowiec odmówi poddania się testowi lub udowodni się mu próbę wprowadzenia w błąd inspektorów komisji antydopingowych. Wprowadzenie dużo bardziej restrykcyjnych przepisów ma uniemożliwić sportowcom, którzy dopuścili się wykroczenia udziału w kolejnych igrzyskach olimpijskich.

To nie jedyne zmiany. Przepisy światowego kodeksu antydopingowego mają również zostać rozszerzone o zapisy dające inspektorom możliwość kontrolowania trenerów, masażystów czy osób ze sztabów medycznych, którzy dostarczali niedozwolonych substancji sportowcom. W obowiązujących przepisach takie osoby nie podlegają jurysdykcji agencji antydopingowych i można jedynie próbować sankcjonować ich działania na drodze postępowań karnych. Nowelizacja ma wprowadzić możliwość wyciągania takich samych konsekwencji jak teraz wobec sportowców. Kolejna zmiana dotyczyć ma wydłużenia obowiązkowego okresu przechowywania uzyskanych próbek z ośmiu do dziesięciu lat.

Jak więc widać przedstawiciele WADA mają zamiar wprowadzenia jeszcze bardziej restrykcyjnych przepisów i w jeszcze szerszym zakresie walczyć z problemem dopingu w sporcie. Sankcje mają zostać nakładane nie tylko bezpośrednio na sportowców ale również na trenerów, masażystów czy dietetyków. Czy zmiany są słuszne?

Niewątpliwie należy walczyć z dopingiem w sporcie pewnego rodzaju bronią może wydłużenie kar. Wprowadzenie sankcji dla pozostałych podmiotów wydaje się słusznym posunięciem, gdyż często zawodnik prowadzony przez określony sztab ludzi nie jest świadomy przyjmowania substancji niedozwolonych. Jednakże w mojej ocenie należy również przyjrzeć się innemu problemowi jakim jest suplementacja sportowców. Mianowicie duża część sportowców, którzy naruszyli przepisy MRA po raz pierwszy, zrobili to przez użycie nie substancji niedozwolonych lecz suplementów diety, które były zanieczyszczone substancjami niedozwolonymi.

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne stworzone przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie przy jednej ze spraw poinformowało mnie, że obecnie około 60% sportowców, którzy mają problem z dopingiem to w rzeczywistości osoby, które stosowały suplementy diety dostępne do kupienia legalnie. I dopiero po uzyskaniu przez sportowca pozytywnego wynika podczas kontroli i następnie przeprowadzeniu wnikliwych testów medycznych suplementu okazuje się, że skład takiego suplementu diety nie jest zgodny z tym co producent umieszcza na opakowaniu. Jest to niewątpliwie duży problem i dlatego też sądzę, że oprócz powyższych zmian przedstawiciele WADA powinni pochylić się nad tematem dozwolonej suplementacji w sporcie oraz problemem, wprowadzania przez producentów suplementów diety w błąd kupujących, tak by zaostrzając przepisy nie karać zbyt rygorystycznie zawodników, którzy dochowując należytej staranności nie byli świadomi popełnianego wykroczenia. Tak bowiem nałożona kara może boleć sportowca podwójnie- brakiem startów i poczuciem braku sprawiedliwości.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.