Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Co grozi za złamanie przepisów Finansowego Fair Play UEFA?

01.04.2022

Finansowe Fair Play UEFA od początku swojego wprowadzenia w 2009 roku budziło skrajne emocje w środowisku piłkarskim. Podnoszono argumenty zarówno o potencjalnej możliwości wzmocnienia najsilniejszych europejskich klubów, jak i o zwiększaniu się dystansu na każdej płaszczyźnie (finansowej, organizacyjnej, infrastrukturalnej) pomiędzy najbogatszymi a najbiedniejszymi klubami biorącymi udział w europejskich rozgrywkach. Pomimo panującej opinii o niewykorzystaniu potencjału przedmiotowej regulacji oraz kontrowersji związanych z próbą obejścia jej przepisów przez niektóre europejskie kluby piłkarskie, należy odnotować, iż od momentu wejścia w życie FFP nastąpiła redukcja ich zadłużenia o kilka miliardów euro. Kilkunastoletnie stosowanie przepisów przyniosło wielokrotne przypadki ich naruszenia, za co zostały wymierzane różnorodne kary. Warto zatem przyjrzeć się, jakie kary grożą europejskim klubom za niedostosowanie się do wymogów UEFA.

Właściwość UEFA

Organem UEFA właściwym do rozpoznawania przypadków naruszenia Finansowego Fair Play jest powołane w 2012 roku Club Financial Controlling Body (dalej: „CFCB”). Obecnie CFCB podzielone jest na Izbę Pierwszej Instancji, której oprócz uprawnienia do rozstrzygania w sprawach związanych ze złamaniem przepisów FFP, przysługuje szereg innych kompetencji na podstawie art. 5 ust. 1 Procedural rules governing the UEFA Club Financial Controlling Body (dalej: „Regulamin”), tj. ocena, czy federacje piłkarskie wypełniły swoje przewidziane w UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations (dalej: „UEFA CL&FFP”) obowiązki i czy klub ubiegający się o licencję spełnił kryteria przyznawania licencji określone w powyższej regulacji w momencie przyznania licencji, a także podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących spełniania przez kluby kryteriów niezbędnych do zakwalifikowania go do rozgrywek klubowych UEFA oraz Izbę Odwoławczą, która jest właściwym organem odwoławczym od decyzji Izby Pierwszej Instancji. Wartym zauważenia jest fakt, iż jednym z pierwszych członków CFCB został były minister sportu Adam Giersz, który obecnie pełni w organie funkcję członka Izby Odwoławczej.

Wszczęcie postępowania wyjaśniającego

Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów Finansowego Fair Play wszczyna Przewodniczący Izby Pierwszej Instancji zgodnie z art. 12 ust. 1 Regulaminu oraz jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie klub, co do którego nastąpiło podejrzenie niezastosowania się do regulacji UEFA.

Po przeprowadzeniu postępowania, w trakcje którego Izba Pierwszej Instancji uprawniona jest do zbierania dowodów pod postacią zeznań pracowników klubu, dokumentów, notatek, zapisów audio lub wideo bądź nawet wizji lokalnej, oraz odbyciu narady Izba Pierwszej Instancji może podjąć decyzję (vide art. 14 ust. 6 Regulaminu ) o:

 1. zawieszeniu postępowania,
 2. zatwierdzeniu lub odmowie dopuszczeniu klubu do udziału w danych rozgrywkach klubowych UEFA
 3. zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku o zastosowaniu wyjątku wobec zasady trzech lat
 4. zawarciu z klubem porozumienia na podstawie UEFA CL&FFP
 5. zawarciu klubem ugody na podstawie niniejszego Regulaminu
 6. podjęciu środków dyscyplinarnych wobec klubu na podstawie niniejszego Regulaminu

Możliwe środki dyscyplinarne wobec klubów i osób fizycznych

Katalog środków dyscyplinarnych określa art. 29 Regulaminu, który wprowadza jednakże podział na środki orzekane wobec samego klubu, jak i wobec jego pracowników. Do pierwszej grupy należą:

 1. upomnienie;
 2. nagana
 3. grzywna
 4. odjęcie punktów;
 5. wstrzymanie dochodów z rozgrywek UEFA;
 6. zakaz rejestrowania nowych zawodników w rozgrywkach UEFA;
 7. ograniczenie liczby zawodników, których klub może zarejestrować do udziału w rozgrywkach UEFA, w tym limit zawodników zarejestrowanych na Liście A dla celów rozgrywek klubowych UEFA;
 8. dyskwalifikacja z trwających rozgrywek i/lub wykluczenie z przyszłych rozgrywek
 9. odebranie tytułu lub nagrody.

Poniższa lista przedstawia zaś środki, które mogą zostać orzeczone wobec osoby fizycznej:

 1. ostrzeżenie;
 2. nagana;
 3. grzywna;
 4. zawieszenie na określoną liczbę meczów na określony lub nieokreślony okres
 5. zawieszenie w pełnieniu funkcji na określoną liczbę meczów na czas określony lub nieokreślony;
 6. zakaz wykonywania jakiejkolwiek działalności związanej z piłką nożną.

Najbardziej radykalne kary w postaci wykluczenia z europejskich pucharów zostały zastosowane przez CFCB już w 2012 roku, ponieważ tureckie kluby Bursaspor oraz Besiktas Stambuł zostały pozbawione udziału w Lidze Europy. Do najsłynniejszych klubów ukaranych za złamanie zasad FFP należą zasilane kapitałem pochodzącym z Bliskiego Wschodu francuskie Paris Saint-Germain oraz angielski Manchester City, które to w 2014 roku zostały ukarane bezwzględną karą grzywny w wysokości 20 milionów euro. „The Citizens” również mogli zostać ukarani wyrzuceniem z europejskich pucharów w 2020 roku, jednakże Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie przychylił się do apelacji od decyzji złożonej przez ówczesnego mistrza Anglii.

Finansowe Fair Play – pusta deklaracja czy sprawdzająca się regulacja?

Na przestrzeni już blisko 12 lat funkcjonowania finansowej regulacji europejskiej federacji piłkarskiej należy jednoznacznie ocenić, iż pozytywnie wpłynęła ona na kondycję finansowa europejskich klubów, które w 2011 roku generowały blisko 1,7 miliarda euro straty rocznie, zaś już w 2017 roku odnotowały blisko miliard euro zysku rocznie. Wprawdzie ostatnie dwa raportowane lata (2020 i 2021) przyniosły gigantyczne straty finansowe, jednakże dane te nie są adekwatne z uwagi na pandemię koronawirusa. Z perspektywy czasu trudno zatem kwestionować sens wprowadzenia omawianej regulacji, jednakże warto byłoby zastanowić się nad ewentualnym zaostrzeniem kar (zwłaszcza finansowych) w odniesieniu do klubów, które w przeszłości naruszały reguły FFP bądź podejmowały usilne starania w celu uchylania się od przestrzegania obowiązujących przepisów.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.