Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Zmiany w przepisach o organizacji rozgrywek w piłkę nożną

12.06.2024

Piłkarscy kibice żyją startem turnieju Euro 2024. Inauguracja w piątek 14 czerwca, meczem Niemcy – Szkocja, a nasza reprezentacja zagra w niedzielę 16 czerwca w Hamburgu z Holandią. Natomiast na krajowych boiskach rozgrywane są ostatnie kolejki ligowe w rozgrywkach prowadzonych przez wojewódzkie związki piłki nożnej. Do tego w niektórych regionach dojdą jeszcze baraże i sezon 2023/24 stanie się historią, zwłaszcza że 1 lipca to już data graniczna i wówczas będziemy już w sezonie 2024/25. O czym trzeba pamiętać? Ano o tym, żeby do 30 czerwca zgłosić drużynę w wojewódzkim związku piłki nożnej do rozgrywek nowego sezonu. To absolutnie najważniejsze.

Podczas, gdy kluby kończą ten sezon i myślą o składach na nowy sezon, Zarządy wojewódzkich związków piłki nożnej uchwalają regulaminy rozgrywek na nową kampanię. Jak wiadomo, takim podstawowym aktem prawa piłkarskiego, którym oparte są regulaminy lub który wobec braku postanowień regulaminu rozgrywek danego WZPN należy stosować posiłkowo jest Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. W niej też nastąpiły zmiany.

Tutaj oczywiście trzeba mieć na względzie także art. 65 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej. W świetle § 1 - piłkarstwo amatorskie (piłka amatorska), w tym dziecięce i młodzieżowe obejmuje rozgrywki prowadzone na szczeblu regionalnym, tj. na poziomie od IV ligi i niższych, a także rozgrywki dziecięce i młodzieżowe, z zastrzeżeniem rozgrywek prowadzonych przez PZPN, a zgodnie z § 2, określenie zasad organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego na szczeblu amatorskim należy do kompetencji WZPN prowadzących ww. rozgrywki, z uwzględnieniem i poszanowaniem reguł sportowych i dyscyplinarnych przyjętych przez PZPN.

Co do nowelizacji, to została ona podjęta Uchwałą nr V/67 z dnia 20 maja 2024 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Ta Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2024 r..

Bardzo ważną zmianą jest skreślenie drugiego tiret w § 7 ust. 5 pkt c) Uchwały nr IX/140. Po tej nowelizacji:

w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:

- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki lub w wyniku wymiany,

- którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu liczby kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn”.

Nie będzie już można korzystać z zawodników, którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach występują w chwili dokańczania zawodów.

Ponadto się kategorie rozgrywek centralnych Kobiet w kategoriach młodzieżowych, bowiem w § 9 ust. 5 pkt 2) Uchwały nr IX/140 słowa “Centralnej Ligi Juniorek U-17, Centralnej Ligi Juniorek U-15" zastępuje się słowami “Centralnej Ligi Juniorek U-18, Centralnej Ligi Juniorek U-16". Zatem teraz rozgrywki toczyć się będą Centralnej Lidze Juniorek U-18 i Centralnej Lidze Juniorek U-16.

W rozgrywkach będzie można wpisywać do protokołów więcej zawodników/zawodniczek, bowiem nowe brzmienie otrzymał § 12 ust. 2 Uchwały w sprawie organizacji rozgrywek i teraz stanowi on, że „o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do protokołu meczowego można wpisać maksymalnie 20 zawodników oraz wymaga się przydzielenia zawodnikom stałych numerów. Zawodnicy muszą mieć ponumerowane koszulki, zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim”.

W § 12 ust. 3 słowa “trzy miejsca” zastępuje się słowami “pięć miejsc”, a to z kolei oznacza, że jeżeli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego może otrzymać dodatkowe trzy miejsca dla swego sztabu, na których mogą zasiadać wyłącznie osoby wskazane w pkt. a). Do grona osób wymienionych w pkt a) należą: asystenci trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych.

Od 1 lipca nie będzie obowiązywać § 28 Uchwały:

Rozgrywki mistrzowskie i pucharowe prowadzone są według następujących zasad finansowych:

 1. W rozgrywkach dwurundowych (mecz i rewanż) gospodarz pokrywa pełne koszty organizacji spotkania, a drużyna przeciwnika – koszty uczestnictwa w meczu.
 2. W przypadku rozgrywania jednego meczu, kluby rozliczają całość kosztów i dochodów, uczestnicząc solidarnie w zyskach lub stratach, z uwzględnieniem następujących zasad naliczania kosztów:

1) w koszty organizacji spotkania nie mogą wchodzić wydatki związane z korzystaniem z obiektu sportowego, jeżeli mecz odbywa się na boisku jednej z tych drużyn,

2) wydatki związane z uczestnictwem w spotkaniu przysługują jedynie klubom, które mają siedzibę poza miejscem zawodów; koszty uczestnictwa mogą obejmować tylko wydatki za przejazdy oraz zakwaterowanie i wyżywienie w danej miejscowości, według obowiązujących przepisów.

3. Wszelkie odstępstwa od postanowień, określonych w ust. 1 i 2 są dopuszczalne za zgodą organu prowadzącego rozgrywki na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między zainteresowanymi klubami.

W zamian za to nowe, następujące brzmienie otrzymał § 29. Zgodnie z nowym ust. 1, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, drużyny uczestniczą w rozgrywkach na koszt własny. Z kolei zgodnie z ust. 2, gospodarze meczów pokrywają koszty organizacji zawodów, a drużyny gości koszty udziału w nich, a w przypadku gdy zawody nie odbędą się lub mecz zostanie przerwany przed upływem regulaminowego czasu gry, zobowiązania finansowe klubów ustala się w następujący sposób:

a) Zainteresowane kluby nie mogą wzajemnie rościć pretensji finansowych, jeśli przyczyna była od nich niezależna (katastrofy, klęski żywiołowe, itp.);

b) Gospodarz ma prawo żądania od przeciwnika zwrotu poniesionych kosztów organizacji meczu, jeśli winę za jego nierozegranie lub przerwanie ponosi drużyna gości;

c) Drużyna gości ma prawo żądania od przeciwnika zwrotu poniesionych kosztów udziału w meczu, jeśli winę za jego nierozegranie lub przerwanie ponosi gospodarz.

Podobnie jak § 28, tak i § 30 Uchwały w sprawie organizacji rozgrywek nie będą obowiązywać od 1 lipca tego roku. § 30 stanowił, iż w sprawach dotyczących kosztów poniesionych w zakresie nierozegranych zawodów, o których mowa w § 29 rozstrzygają organy prowadzące rozgrywki. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.