Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Zasady etyczne obowiązujące w sporcie piłki nożnej cz. 3

14.12.2020

Sporo miejsca poświęciliśmy ostatnio na blogu prawosportowe.pl uchwalonemu niedawno Kodeksowi Etycznemu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zawiera on wiele zasad, których respektowanie wydaje się być pożądane i może również, idąc dalej stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Nieco bardziej złożona od poprzednio omawianych zasad, o których można poczytać tutaj, jest zasada odpowiedzialności z art. 17. Według niego odpowiedzialność jest obowiązkiem moralnym lub prawnym, zgodnie z którym każdy człowiek odpowiada za swoje słowa i czyny oraz ponosi za nie określone konsekwencje. Moralna odpowiedzialność w sporcie wynika z powszechnie uznawanych norm i wartości, które zostały przyjęte w określonym środowisku, na przykład trenerzy ponoszą taką odpowiedzialność za wychowanie pozostających pod ich pieczą zawodników. Natomiast odpowiedzialność prawna oznacza obowiązek ponoszenia określonych konsekwencji za zachowania i czyny swoje albo innych osób, na mocy odpowiednich przepisów prawa. W strukturze sportu piłkarskiego wszystkie podmioty ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje słowa i czyny w sferach swojego działania. Zawodnicy odpowiadają za uczciwe i profesjonalne podejście do gry oraz postępowanie zgodne z przepisami i zasadami etyki piłkarskiej. Trenerzy - za sprawne i profesjonalne przygotowanie zawodników oraz umiejętne kierowanie zespołami w trakcie spotkań. Sędziowie – za uczciwe prowadzenie meczów i wydawanie sprawiedliwych decyzji oraz przeciwdziałanie próbom ustawiania meczy piłkarskich. Lekarze i osoby z kadry medycznej – za fachową i wszechstronną pomoc, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia piłkarzy. Sponsorzy i działacze klubowi - za stwarzanie warunków do funkcjonowania racjonalnej polityki finansowej klubu oraz za prawidłową organizację imprez masowych. Widzowie - za kulturalny i obiektywny doping oraz stwarzanie przyjaznej i sportowej atmosfery na stadionie piłkarskim. Ponadto, działacze PZPN, innych związków piłkarskich oraz klubów odpowiedzialni są stworzenie moralnie jednoznacznego systemu działania polskiej piłki oraz za bezkompromisowe przeciwdziałanie wszystkim patologiom pojawiającym się w sporcie piłki nożnej. Ust. 4 wspomina o tym, że wszystkie osoby, do których stosują się postanowienia Kodeksu muszą mieć świadomość ważności realizowanych przez nich funkcji w piłce nożnej oraz wynikających z nich obowiązków i odpowiedzialności.

Zasada bezwzględnego przestrzegania norm z art. 18 stanowi, że osoby, które podlegają postanowieniom Kodeksu zobowiązane są przestrzegać właściwego dla nich prawa powszechnego i piłkarskiego, w tym regulacji FIFA, UEFA i PZPN. Podmioty, w stosunku do których mają zastosowanie regulacje Kodeksu muszą swoim postępowaniem przedstawiać dowód istotnej troski o zachowanie postawy etycznej. Muszą one postępować z godnością oraz działać z pełną wiarygodnością i uczciwością. Dodatkowo pozostałe osoby również nie mogą w żaden sposób nadużywać swojej funkcji wypełnianej w piłce nożnej, w szczególności dla realizacji prywatnych celów oraz wykorzystywania jej dla osiągania korzyści majątkowych. Co więcej, zawodnik, który w ferworze rywalizacji sportowej naruszy istniejące reguły gry, powinien z pokorą zrealizować orzeczoną wobec niego karę dyscyplinarną lub regulaminową. Z aktywności boiskowej należy eliminować jakiekolwiek faule taktyczne, jako niezgodne z duchem sportu, który nie dopuszcza relatywizmu etycznego, typu „cel uświęca środki”.

Art. 19 mówi o zasadzie integralności rozgrywek piłkarskich. W znaczeniu obiektywnym zakłada ona dążenie do zabezpieczenia przebiegu zawodów i rywalizacji w zaplanowanym zakresie, co w razie zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń, uniemożliwiających ich przeprowadzenie (np. gwałtowna ulewa, inne nadzwyczajne zdarzenia atmosferyczne czy epidemia) wymaga ich dokończenia, powtórzenia, unieważnienia lub w skrajnym przypadku zakończenia. Z kolei zgodnie z ust. 2 zasada integralności piłkarskich w znaczeniu subiektywnym wiąże się z zachowaniem w sporcie piłki nożnej takich podstawowych pojęć, jak lojalność, prawość, szlachetność, uczciwość czy też zgodność z rzeczywistością i zasadą fair play. Dokonana w postępowaniu wewnątrzzwiązkowym ocena wadliwego zachowania podmiotu ruchu piłkarskiego, naruszającego powyższe reguły nie może prowadzić do przekreślenia bytu i ważności przeprowadzonej rywalizacji sportowej, ale skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną obwinionej osoby. Wiąże się to z postulatem, aby wynik końcowej rywalizacji sportowej w danym meczu lub sezonie piłkarskim odpowiadał rezultatom osiągniętym w uczciwy sposób przez zespół piłkarski i poszczególnych piłkarzy.

W art. 20 wspomniana została zasada bezstronności sędziowskiej. Zdefiniowano ją w następujący sposób: każdy, kto podejmuje się trudnych obowiązków sędziego w zawodach sportowych, musi być arbitrem nieprzekupnym, bezwzględnie sprawiedliwym, pozbawionym jakiejkolwiek stronniczości, a przy tym powinien dokładać zawsze starań, by sprostać współczesnym kanonom szybkiej gry i obiektywizmu ocen wobec wszystkich sytuacji w trakcie rywalizacji sportowej.

 

Przedostatnią zasadą jest zasada medialnej współodpowiedzialności etyczno-edukacyjnej. Zgodnie z art. 21 każda osoba w kontaktach z dziennikarzami winna dołożyć starań, aby przekazywana przez nią informacja spełniała reguły etycznej poprawności, walcząc z wszelkimi przejawami zła na boiskach i wokół nich, pamiętając o promowaniu szlachetnego współzawodnictwa, czystości reguł i obiektywizmu oraz o mocy informacji, przekazywanych za pośrednictwem mediów.

Na zakończenie Rozdziału 2 Kodeksu Etycznego i na zakończenie niniejszych rozważań przeanalizujemy zasadę kulturalnego dopingu. Odnosi się ona do kibiców, którzy powinni powinni postępować w następujący sposób: gorąco wspomagać własnych zawodników (drużynę), przy uznaniu klasy przeciwnika, życzyć zwycięstwa swoim piłkarzom, a także uczciwie gratulować sukcesu lepszemu rywalowi. W żadnym przypadku nie można tolerować kibicowskich zachowań w postaci obelg, szyderstw czy gróźb. Ze stadionów piłkarskich powinny zniknąć szowinizm, agresja i wszelkie akty przemocy wymierzone w idee sportu piłki nożnej.

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.