Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Pro Junior System w sezonie 2023/2024

21.07.2023

Kibice piłki nożnej, kluby sportowe uczestniczące w rozgrywkach piłkarskich w Polsce znają doskonale obowiązujący już od kilku sezonów program Pro Junior System. W rozpoczętym ubiegłotygodniowym meczem o Superpuchar Polski sezonie, ten popularny program będzie regulowany Uchwałą nr VI/88 z dnia 16 czerwca 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia regulaminu programu Pro Junior System na sezon 2023/2024 i następne (zwanej dalej: Uchwałą).

W tym sezonie będzie kilka zmian i nowinek i na nich się skoncentrujemy, ale najpierw o celach. Zgodnie z art. 1 ust. 1 Uchwały, celem Programu jest promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach Ekstraklasy, I ligi, II ligi i III ligi poprzez premiowanie występów młodzieżowców, a w szczególności wychowanków, w rozgrywkach seniorów. Program polega na przyznawaniu punktów klubom za rozegrane minuty zawodników kwalifikujących się do Programu w oficjalnych meczach rozgrywek mistrzowskich. Na zakończenie ligowych rozgrywek mistrzowskich danego sezonu, kluby z największą liczbą punktów zostaną nagrodzone finansowo, a w programie uczestniczą kluby: Ekstraklasy, I ligi, II ligi i III ligi.

Pierwsze novum to przepis art. 1 ust. 5 Uchwały, zgodnie z którym, Kluby, które otrzymają nagrody finansowe z Programu, zobowiązane są przeznaczyć je w całości na wydatki związane z procesem szkolenia dzieci i młodzieży w Klubie lub Akademii klubowej. Nie będzie już zatem „życia” z tych pieniędzy i przeznaczania ich na przykład na kontrakt 30-letniego Słowaka.

Wywiązanie się z powyższego obowiązku Klub zobowiązany jest udokumentować i przedstawić PZPN dokumenty w terminie 6 miesięcy od zakończenia Sezonu rozgrywkowego, za który została przyznana nagroda. W przypadku nie spełnienia powyższych zobowiązań, Klub może zostać wykluczony z udziału w Programie.

Kolejne novum. Zaglądamy do art. 2 Uchwały zawierające definicje legalne pojęć występujących w Uchwale i mamy nową definicję Akademii klubowej, zgodnie z którą, Akademia klubowa to stowarzyszenie, fundacja lub ośrodek piłkarski prowadzący młodzieżowe zespoły klubu, z uwzględnieniem następujących warunków:

- uznania przez właściwy organ licencyjny PZPN lub WZPN, w trakcie procesu licencyjnego na dany sezon rozgrywkowy, takiego podmiotu jako prowadzącego młodzieżowe zespoły klubu i w pełni od niego zależnego personalnie, organizacyjnie i finansowo oraz

- prowadzenia zespołów młodzieżowych klubu przez dany podmiot nieprzerwanie w dwóch lub więcej sezonach poprzedzających sezon, stanowiący podstawę przyznawania punktów klubom za rozegrane minuty zawodników kwalifikujących się do Programu w oficjalnych meczach rozgrywek mistrzowskich.

Za Akademię Klubową klubu może być uznany tylko jeden podmiot spełniający powyższe kryteria.

Warto jeszcze pochylić się nad definicją „Młodzieżowca”. Młodzieżowiec to zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który,

- w przypadku klubów Ekstraklasy, 1. ligi i 2. ligi, w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21 rok życia oraz zawodnik młodszy.

- w przypadku klubów 3. ligi w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 19 rok życia oraz zawodnik młodszy.

Nie każdy młodzieżowiec pojawiający się na boisku „daje” swojej drużynie punkty. Zgodnie z art. 3 ust. 4, zgromadzone punkty za minuty rozegrane przez Młodzieżowca/Wychowanka zostaną uwzględnione w Punktacji końcowej danej drużyny po spełnieniu następujących warunków:

1) Ekstraklasa - Młodzieżowiec/Wychowanek musi rozegrać w danej drużynie co najmniej 270 minut i 5 meczów.

2) I liga – Młodzieżowiec/Wychowanek musi rozegrać w danej drużynie co najmniej 450 minut i 10 meczów;

3) II liga – Młodzieżowiec/Wychowanek musi rozegrać w danej drużynie co najmniej 450 minut i 10 meczów;

4) III liga – Młodzieżowiec/Wychowanek musi rozegrać w danej drużynie co najmniej 270 minut i 5 meczów.

I na koniec art. 5 Uchwały, wytłuszczonym drukiem zostały zamieszczone zmiany w Programie. Zmieniły się bowiem wysokości nagród i niektóre wymogi w porównaniu z poprzednimi Uchwałami Zarządu PZPN, regulującymi Pro Junior System.

Art. 5

Nagrody finansowe

 1. Pula nagród w Programie wynosi łącznie minimum 32.800.000,00 zł brutto na sezon, z czego na nagrody dla klubów poszczególnych klas rozgrywkowych zostanie przeznaczone:

1) Kluby Ekstraklasy – minimum 10.000.000,00 zł brutto, z czego:

a) 4.000.000,00 zł ze środków PZPN;

b) minimum 6.000.000,00 zł netto ze środków przekazywanych przez Ekstraklasa S.A, zgodnie ze złożonym oświadczeniem oraz odrębnymi ustaleniami pomiędzy Ekstraklasa S.A, klubami a PZPN.

2) Kluby I ligi – 12.000.000,00- zł brutto,

3) Kluby II ligi – 6.000.000,00- zł brutto,

4) Kluby III ligi – 4.800.000,00- zł brutto.

 1. Kluby, które zajmą miejsca 1-7 w klasyfikacji końcowej klubów Ekstraklasy otrzymają nagrody w wysokości:

1) 1 miejsce – 3.250.000,00 zł brutto,

2) 2 miejsce – 2.250.000,00 zł brutto,

3) 3 miejsce – 1.750.000,00 zł brutto,

4) 4 miejsce – 1.250.000,00 zł brutto,

5) 5 miejsce – 750.000,00 zł brutto,

6) 6 miejsce - 500.000,00 zł brutto,

7) 7 miejsce - 250.000,00 zł brutto.

 1. 1. Kluby, które zajmą miejsca 1-7 w klasyfikacji końcowej klubów I ligi, otrzymają nagrody w wysokości:

1) 1 miejsce – 1.600.000,00 zł brutto,

2) 2 miejsce – 1.300.000,00 zł brutto,

3) 3 miejsce – 1.100.000,00 zł brutto,

4) 4 miejsce – 800.000,00 zł brutto,

5) 5 miejsce – 600.000,00 zł brutto,

6) 6 miejsce – 400.000,00 zł brutto,

7) 7 miejsce – 200.000,00 zł brutto.

 1. Pula dodatkowa: Pozostała kwota 6.000.000,00 zł brutto zostanie rozdzielona pomiędzy wszystkich uczestników rozgrywek I ligi w danym sezonie, proporcjonalnie do liczby zdobytych punktów w klasyfikacji końcowej, przy czym postanowienia art. 3 ust. 6 oraz art. 5 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

4.  1. Kluby, które zajmą miejsca 1-7 w klasyfikacji końcowej klubów II ligi, otrzymają nagrody w wysokości:

1) 1 miejsce – 1.100.000,00 zł brutto,

2) 2 miejsce – 800.000,00 zł brutto,

3) 3 miejsce – 700.000,00 zł brutto,

4) 4 miejsce – 500.000,00 zł brutto,

5) 5 miejsce – 400.000,00 zł brutto,

6) 6 miejsce – 300.000,00 zł brutto,

7) 7 miejsce – 200.000,00 zł brutto,

 1. Pula dodatkowa: Pozostała kwota 2.000.000,00 zł brutto zostanie rozdzielona pomiędzy wszystkich uczestników rozgrywek II ligi w danym sezonie, proporcjonalnie do liczby zdobytych punktów w klasyfikacji końcowej, przy czym postanowienia art. 3 ust. 6 oraz art. 5 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

5. 1. Kluby, które zajmą miejsca 1-4 w klasyfikacji końcowej poszczególnych grup III ligi, otrzymają nagrody w wysokości:

1) 1 miejsce - 400.000,00 zł brutto,

2) 2 miejsce - 300.000,00 zł brutto,

3) 3 miejsce - 200.000,00 zł brutto,

4) 4 miejsce - 100.000,00 zł brutto.

 1. Pula dodatkowa: Pozostała kwota 200.000,00 zł brutto zostanie rozdzielona pomiędzy wszystkich uczestników rozgrywek III ligi w danej grupie w danym sezonie, proporcjonalnie do liczby zdobytych punktów w klasyfikacji końcowej danej grupy, przy czym postanowienia art. 3 ust. 6 oraz art. 5 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

6 . W sytuacji, gdy więcej niż jedna drużyna jednego klubu uczestniczy w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi, to klub jest uwzględniany w klasyfikacji końcowej dla najwyższej klasy rozgrywkowej, w której uczestniczyła drużyna klubu. Inne drużyny klubu będą uwzględnione w klasyfikacjach końcowych programu dla pozostałych rozgrywek jedynie przy podziale kwot z puli dodatkowej na wszystkich uczestników rozgrywek w danym sezonie, proporcjonalnie do liczby zdobytych punktów. Postanowienia art. 3 ust. 6 oraz art. 5 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

7. W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania nagrody finansowej zajmie klub zajmujący miejsce spadkowe po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, wartość przysługującej nagrody zostaje pomniejszona o 50%. Pozostałe 50% wartości nagrody zostanie przekazane Fundacji Piłkarstwa Polskiego na realizację jej zadań statutowych.

8. Wypłata nagród nastąpi po wystawieniu przez klub odpowiedniego dokumentu obciążeniowego.

Zachęcając do zapoznania się z tym ile można zarobić w Pro Junior System w tym sezonie, życzę Państwu wielu emocji w rozpoczynających się rozgrywkach ligowych. Przypomnę, już dzisiaj startuje Ekstraklasa i I liga.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.