Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Poznaj Polskę na Sportowo

17.08.2023

Polski Związek Piłki Nożnej na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki realizuje już kolejny raz przedsięwzięcie w ramach, którego dzieci i młodzież mogą obejrzeć widowiska sportowe – mecze piłki nożnej. W nowym sezonie piłkarskim, aktem prawa związkowego regulującym ten program jest Uchwała VI/91 z dnia 16 czerwca 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Przedsięwzięcia „Poznaj Polskę na Sportowo” na rok 2023.

Wraz z przyjęciem tej Uchwały, straciła moc Uchwała VIII/106 z dnia 3 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Przedsięwzięcia „Poznaj Polskę na Sportowo”. Zgodnie z art. 1 ust. 2 Uchwały VI/91, przedsięwzięcie pod nazwą „Poznaj Polskę na Sportowo”  jest przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych  w wieku od 6 lat do 19 lat, będących jednocześnie zawodnikami klubów sportowych (w rozumieniu przepisów Ustawy o Sporcie) - członków PZPN (tj. Klubów sportowych) oraz tychże Klubów, które uprzednio zawarły z PZPN umowy ramowe dotyczące udziału w Przedsięwzięciu.

Cele Przedsięwzięcia obejmują w szczególności:

- promocję wśród Uczniów pozytywnych wzorców jakie niesie ze sobą sport, takich jak: determinacja, wytrwałość, wola walki, konsekwencja, dyscyplina pracy;

- przedstawienie Uczniom dydaktycznej i wychowawczej funkcji sportu;

- przekazanie Uczniom wiedzy na temat uniwersalnych wartości sportu;

- przekazanie Uczniom wiedzy na temat historii sportu, w szczególności piłki nożnej oraz;

- promocję wśród Uczniów zdrowego i aktywnego trybu życia.

Przedmiot Przedsięwzięcia obejmuje organizację przez PZPN w porozumieniu ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi wyjazdów dla Uczniów na zawody sportowe realizowane w ramach organizowania przez PZPN współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie sportowej piłka nożna („Wydarzenia Sportowe”), w roli widza tj. osoby oglądającej Wydarzenie Sportowe. Lista wydarzeń sportowych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. Mecze ligowe mężczyzn w rundzie jesiennej w sezonie 2023/2024 (mecze na poziomie Ekstraklasy oraz I i II Ligi);
 2. Mecze ligowe kobiet w rundzie jesiennej w sezonie 2023/2024 (mecze na poziomie Ekstraligi);
 3. Mecze ligowe w futsalu mężczyzn w rundzie jesiennej w sezonie 2023/2024 (mecze na poziomie Ekstraklasy);
 4. Mecze Pucharu Polski mężczyzn, kobiet i futsalu mężczyzn w rundzie jesiennej w sezonie 2023/2024 (gdzie organizatorem meczu jest drużyna z punktów 1 - 3)
 5. Mecze pucharowe Polskich klubów w rozgrywkach UEFA rozgrywane na stadionie w Polsce w rundzie jesiennej w sezonie 2023/2024
 6. Mecze Reprezentacji A Mężczyzn, Kobiet, Futsalu, Beach Soccer w roku 2023
 7. Mecze Reprezentacji Młodzieżowych Mężczyzn, Kobiet i Futsalu w roku 20223
 8. Mecze ligowe AMP Football w rundzie jesiennej w sezonie 2023/2024
 9. Mecze Reprezentacji AMP Football w roku 2023.

Zgodnie z przepisem § 3 Uchwały, PZPN powierza organizację i przeprowadzenie wyjazdu Uczniów na Wydarzenie Sportowe, Klubom, których zawodnikami są Uczniowie, a Kluby – poprzez przystąpienie do Przedsięwzięcia: akceptację Regulaminu , podpisanie Umowy i złożenie Wniosku – przyjmują do prawidłowego i terminowego wykonania określone w Regulaminie zadania i zobowiązania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyjazdu Uczniów na Wydarzenie Sportowe. Warunkiem udziału Uczniów w Wydarzeniu Sportowym jest złożenie przez Klub – poprzez System PPnS – wniosku do PZPN na określonym przez PZPN w tym celu formularzu online.

Dofinansowanie wyjazdu na Wydarzenie Sportowe zostało uregulowane w § 5 Uchwały. Warunki i zasady udziału Klubu w Przedsięwzięciu w zakresie dotyczącym możliwości przyznania Klubowi i rozliczenia dofinansowania wyjazdu na Wydarzenia Sportowe, w ramach Poznaj Polskę na Sportowo, na podstawie Wniosków składanych przez Klub i rozpatrzonych pozytywnie przez PZPN zgodnie z Regulaminem określa Umowa Ramowa zawarta przez Klub z PZPN.

Na koniec, trochę o kwotach. Dofinansowanie kosztów organizacji wyjazdu na Wydarzenie Sportowe, w tym kosztów usług gastronomicznych dla Zawodnikom i ich opiekunów uczestniczących w Wydarzeniu Sportowym oraz kosztów zapewnienia opieki Uczniom, koordynacji wyjazdu i wyżywienia uczestników, przyznaje się na następujących zasadach:

Dofinansowanie będzie udzielone do kwoty rzeczywiście poniesionych kosztów jednak nie wyższej niż przyznany limit dofinansowania wynikający z iloczynu liczby uczestniczących w wydarzeniu sportowym Uczniów oraz stawki osobowej, która za każdego Zawodnika uczestniczącego w wydarzeniu sportowym wynosi 30 zł (trzydzieści złotych) – jeżeli odległość między siedzibą klubu a miejscem organizacji wydarzenia sportowego nie jest większa niż 50 km; 40 zł (czterdzieści złotych) – jeżeli odległość między siedzibą klubu a miejscem organizacji wydarzenia sportowego mieści się w przedziale 51 – 100km; 50 zł (pięćdziesiąt złotych) - jeżeli odległość między siedzibą klubu a miejscem organizacji wydarzenia sportowego mieści się w przedziale 101 – 150km; 60 zł (sześćdziesiąt złotych) - jeżeli odległość między siedzibą klubu a miejscem organizacji wydarzenia sportowego mieści się w przedziale 151 – 200km; 70 zł (siedemdziesiąt złotych) - jeżeli odległość między siedzibą klubu a miejscem organizacji wydarzenia sportowego mieści się w przedziale 201 – 250 km; 80 zł (osiemdziesiąt złotych) - jeżeli odległość między siedzibą klubu a miejscem organizacji wydarzenia sportowego mieści się w przedziale 251 – 300km.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.