Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Odpowiedzialność społeczna w klubach piłkarskiej Ekstraklasy

12.01.2024

W ostatnich latach coraz więcej mówi się, ale też i wiele, a nawet bardzo wiele działa w temacie społecznej odpowiedzialności biznesu. Dotyczy to też sportu, klubów sportowych, ale też podmiotów organizujących rozgrywki, a takim jest też spółka Ekstraklasa S.A., organizująca w Polsce rozgrywki najwyższej klasy piłkarskiej i jej akcjonariusze – kluby Ekstraklasy.  

W Uchwale nr XIV/184 z dnia 11 grudnia 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia „Podręcznika Licencyjnego PZPN dla klubów Ekstraklasy na sezon 2024/2025 i następne” (dalej: podręcznik licencyjny) poza kryteriami sportowymi, infrastrukturalnymi, personelu i administracji,  prawnymi, finansowymi, jakie brane są pod uwagę w procesie przyznawania klubom licencji znalazły się też kryteria „odpowiedzialności społecznej” klubu. I ich miejsce w podręczniku jest wysoko, bo po kryteriach sportowych, a przed infrastrukturalnymi.

Zanim o samych kryteriach odpowiedzialności społecznej, to jeszcze warto wskazać, że w podręczniku licencyjnymi poza przedmiotowym podziałem kryteriów jest jeszcze podział kryteriów co do ich znaczenia, a więc są kryteria A, B i C.

„A” – to kryteria „OBOWIĄZKOWE” i jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z Kryteriów A, wówczas Licencja uprawniająca do udziału w Rozgrywkach Klubowych UEFA oraz Rozgrywkach Klubowych PZPN nie może zostać przyznana, chyba że wyraźnie i odrębnie stwierdzono, iż niespełnienie danego Kryterium A skutkuje jedynie nieprzyznaniem Licencji UEFA. W takiej sytuacji Licencja może być przyznana, jednakże Wnioskodawca będzie podlegać Środkom Kontroli PZPN.

„B” – to także kryteria „OBOWIĄZKOWE”, ale już nie tak kategoryczne jak „A”. Tu, jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z Kryteriów B, wówczas podlega Środkom Kontroli PZPN, lecz nadal ma prawo otrzymać Licencję oraz Licencję UEFA.

Z kolei, „C” – to kryteria nazywane jako „NAJWŁAŚCIWSZA PRAKTYKA POSTĘPOWANIA”. Kryteria „C” mają charakter rekomendacji w zakresie najlepszych praktyk w Systemie Licencyjnym. Organy Licencyjne mogą dokonywać weryfikacji spełnienia kryteriów C, lecz niespełnienie któregokolwiek z kryteriów „C” nie prowadzi do zastosowania Środków Kontroli PZPN ani do odmowy przyznania Licencji lub Licencji UEFA.

W preambule do KRYTERIÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ W PIŁCE NOŻNEJ, w podręczniku licencyjnym czytamy: „Wnioskodawca musi wdrożyć strategię odpowiedzialności społecznej zgodnej z UEFA Football Sustainability Strategy 2030 ,właściwymi wytycznymi UEFA oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju Piłki Nożnej w Polsce PZPN na lata 2023-2027”.

Pierwsze kryterium z kryteriów odpowiedzialności społecznej klubu – OS.01 – należy do grupy „B” i jest to „Społeczna odpowiedzialność w piłce nożnej”. Wnioskodawca jest zobowiązany przyjąć i wdrożyć strategię odpowiedzialności społecznej, zgodnej z UEFA Football Sustainability Strategy 2030, właściwymi wytycznymi UEFA oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju Piłki Nożnej w Polsce PZPN na lata 2023-2027. Wspomniana strategia powinna obejmować przynajmniej następujące kwestie, takie jak:

- równość i integracja;

- przeciwdziałanie rasizmowi;

- politykę bezpieczeństwa dzieci;

- dostępność piłki nożnej dla wszystkich w tym szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami;

- ochrona środowiska.

Kolejne kryterium - OS.02 – z kategorii B – to „Równość i integracja”. Wnioskodawca jest zobowiązany, w ramach strategii odpowiedzialności społecznej, przyjąć i wdrożyć politykę zapewniania równych praw oraz szans dla wszystkich śledzących oraz uczestniczących w formach aktywności piłkarskiej organizowanych lub prowadzonych przez Wnioskodawcę.

Następne kryterium to OS.03 – z kategorii A, czyli tej z której kryteria trzeba bezwzględnie spełnić, by licencję otrzymać. Jest to „Polityka przeciwko rasizmowi i dyskryminacji”. Wnioskodawca musi przygotować i wdrożyć politykę walki z rasizmem i dyskryminacją w piłce nożnej (politykę antydyskryminacyjną) oraz zapewnić, iż polityki, regulaminy oraz praktyki obowiązujące u Wnioskodawcy są stosowane bez jakiegokolwiek rodzaju dyskryminacji. Polityka antydyskryminacyjna musi zawierać elementy prewencyjno-wychowawcze, jak też określać zasady reagowania na zdarzenia będące przejawami rasizmu lub dyskryminacji w piłce nożnej. Wnioskodawca przedstawia Licencjodawcy oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego Kryterium wraz z listami obecności osób uczestniczących w szkoleniu z podpisem osoby przeprowadzającej szkolenie.

Kryterium OS.04 – także należy do kategorii A, a jest nim „Polityka Bezpieczeństwa Dzieci”. Wnioskodawca jest zobowiązany przyjąć i wdrożyć działania i procedury mające na celu ochronę i opiekę nad zawodnikami drużyn młodzieżowych oraz wszystkich niepełnoletnich zawodników szkolonych przez Wnioskodawcę i podmioty stowarzyszone. Polityka Bezpieczeństwa Dzieci ma na celu zapewnienie bezpiecznego udziału nieletnich zawodników w procesie szkoleniowym, poprzez wprowadzenie zasad postępowania, kodeksów dobrych praktyk, ocen ryzyka oraz procedur reakcji na nadużycia. Polityka Bezpieczeństwa Dzieci Wnioskodawcy powinna zostać opracowana zgodnie z wytycznymi i materiałami UEFA, PZPN oraz polskim prawem powszechnym w tym zakresie.

Kryterium OS.05 – z kategorii B – to „Dostępność piłki nożnej dla niepełnosprawnych”. Wnioskodawca jest zobowiązany przyjąć i wdrożyć politykę zapewniającą, aby śledzenie i uczestnictwo w formach aktywności piłkarskiej organizowanych lub prowadzonych przez Wnioskodawcę było dostępne i przyjazne dla wszystkich, niezależnie od stopnia sprawności lub czynników ograniczających funkcjonowanie.

I ostatnie kryterium. Kryterium OS.06 – z kategorii B – to „Ochrona środowiska”. Wnioskodawca musi przyjąć i wdrożyć politykę zwiększania pozytywnego oddziaływania na środowisko oraz zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do organizacji imprez, rozbudowy i zarządzania infrastrukturą oraz działalności Wnioskodawcy.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.