Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Obowiązki sędziów podczas meczów piłkarskich

24.05.2023

Obowiązki sędziów podczas meczów piłkarskich – to temat „długi jak rzeka”. Postaramy się dzisiaj przybliżyć choćby ich część. Zrobimy to na przykładzie rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy i to jeszcze w kontekście przepisów, które obowiązywać będą w nowym sezonie, czyli rozgrywkach sezonu 2023/24. Rozpoczynamy od art. 25 Uchwały nr III/45 z dnia 27 marca 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2023/2024 i następne (zwanej dalej: Uchwałą).

„Wyznaczanie sędziów oraz ich obowiązki” to tytuł ogólny przepisów art. 25. Zgodnie z art. 25.1 Uchwały, właściwy organ sędziowski PZPN (czyli Kolegium Sędziów PZPN) wyznacza sędziego głównego, sędziów-asystentów oraz sędziego technicznego na każdy mecz. W razie nieprzybycia sędziego lub niemożności prowadzenia meczu przez wyznaczonego sędziego stosuje się zasady określone w Przepisach Gry w Piłkę Nożną – Postanowieniach PZPN art. 25.2 Uchwały).

W art. 25.3 Uchwały zawarty jest bardzo ważny, fundamentalny wręcz obowiązek, a mianowicie, bezpośrednio po meczu sędzia wypełnia sprawozdanie i zamieszcza je w Extranecie PZPN. Sprawozdanie musi być zamieszczone w Extranecie PZPN nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu. Na wniosek Ekstraklasy S.A. oryginał musi być wysłany do Biura Ekstraklasy S.A. pocztą w przeciągu 24 godzin od złożenia wniosku. Sędzia jest zobowiązany do zachowania kopii sprawozdania meczowego. W sprawozdaniu sędzia opisuje tak szczegółowo jak to możliwe wszelkie incydenty przed, w trakcie i po meczu takie jak:

- niedozwolone zachowanie zawodników upomniane żółtą bądź czerwoną kartką,

- niesportowe zachowanie pracowników Klubów, kibiców i innych osób pełniących funkcje na meczu z ramienia Klubów,

- inne incydenty.

W sytuacji zaistnienia podczas meczu zdarzenia o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, skrajnie obraźliwym, obelżywym w stosunku do kibiców, zawodników, konkretnych osób lub grup osób sędzia upoważniony jest do wstrzymania meczu i zwrócenia się do spikera o wygłoszenie oświadczenia, wzywającego kibiców do zaprzestania rasistowskich zachowań i ostrzegające, że mecz zostanie wstrzymany, a następnie zakończony, jeżeli takie niedopuszczalne zachowanie będzie kontynuowane (art. 25.5 Uchwały). Z kolei art. 25.6 wskazuje o sytuacji, o której mowa w art. 25.5.

Wówczas sędzia wszczyna następującą procedurę – tzw. procedurę „trzech kroków”:

- Pierwszy krok: jeśli sędzia zaobserwuje zachowania/okrzyki, flagi / banery / oprawy l o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, skrajnie obraźliwym, obelżywym w stosunku do kibiców, zawodników, konkretnych osób lub grup osób lub zostanie o nich poinformowany przez sędziego technicznego, powinien w pierwszej kolejności wstrzymać grę i zwrócić się do spikera o wygłoszenie oświadczenia wzywającego do natychmiastowego zaprzestania takiej aktywności

- Drugi krok: jeśli niepożądana aktywność nie ustanie po wznowieniu gry, sędzia wstrzymuje mecz i wzywa drużyny o udanie się do szatni. W tym czasie wygłoszone zostanie przez spikera kolejne oświadczenie.

- Trzeci krok: jeśli niepożądana aktywność nie ustanie po ponownym wznowieniu gry, sędzia powinien po uprzedniej konsultacji z delegatem meczowym PZPN, definitywnie zakończyć mecz. Każda decyzja o przerwaniu meczu zostanie podjęta dopiero po wdrożeniu wszelkich innych możliwych środków i ocenie wpływu przerwania meczu na bezpieczeństwo zawodników i kibiców.

Jak więc łatwo zauważyć ważna jest współpraca sędziego z delegatem meczowym. Podobnie jak fundamentalne znaczenie ma wzorowa współpraca sędziego z wozem VAR, bowiem zgodnie z art. 25.7 Uchwały, podczas meczów może być wykorzystywany system VAR (Video Assistant Referee). Warto wskazać, że decyzje w zakresie wykorzystania systemu podczas wybranych meczów, każdorazowo podejmuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.

Nieraz patrzymy, że sędzia długo konsultuje się z VAR-em, a dzieję się tak, bowiem, decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne i nie mogą być zmienione.

Z kolei w świetle art. 25.9 Uchwały, ewentualne błędy sędziego, w tym ewentualne błędne decyzje podjęte z wykorzystaniem systemu VAR, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych i/lub finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu.

Teraz o dwóch nowych przepisach, czy art. art. 25.10 i 25.11 Uchwały. Oba dotyczą jakże ważnej, a pomijanej nieco nie przez PZPN i krajowe federacje, a FIFA problematyki urazów głowy podczas meczów piłkarskich. Pierwszy przepis czyli art. 25.10, stanowi, iż w przypadku podejrzenia wstrząśnienia mózgu, sędzia zatrzymuje grę, aby umożliwić lekarzowi drużyny zbadanie kontuzjowanego zawodnika, zgodnie z Artykułem 5 Przepisów Gry IFAB. Czyli nie będzie już takiego „wypuszczania” oszołomionego zawodnika przez trenera. Zgodnie z omawianym przepisem i jego brzmieniem: „z zasadzie nie powinno to zająć więcej niż trzy minuty, chyba że poważny incydent wymaga opatrzenia zawodnika na boisku lub unieruchomienia na boisku w celu natychmiastowego przewiezienia do szpitala (np. uraz kręgosłupa)”. Z kolei, zgodnie z art. 25.11, każdy zawodnik, który doznał urazu głowy wymagającego oceny pod kątem potencjalnego wstrząśnienia mózgu, będzie mógł kontynuować grę dopiero po potwierdzeniu przez lekarza zespołu sędziemu, że zawodnik jest do tego zdolny.

Sędziów dotyczą też przepisy tzw. „innych postanowień” Regulaminu. Skoncentrujmy się na art. 27 i 28 Uchwały czyli na prezentacji przedmeczowej i procedurze powitania. Zgodnie z art. 27.1, zawodnicy wychodzą na oficjalną prezentację wyłącznie w strojach meczowych zaakceptowanych przez właściwy departament Ekstraklasy S.A. Dopuszcza się odrębny sposób wyjścia zawodników na oficjalną prezentację wyłącznie w związku z oficjalnymi działaniami i programami Ekstraklasy S.A., o czym właściwy departament Ekstraklasy S.A. stosownie informuje Kluby, a zgodnie z art. 28.1, zawodnicy obydwu drużyn witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po zakończeniu procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem meczu. Drużyna gości wita się najpierw z sędziami, a następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z zawodnikami zespołu – gospodarza. Po losowaniu stron sędziowie schodzą do przecięcia linii środkowej z linią boczną, do którego podchodzą trenerzy i witają się ze sobą. Po zakończeniu procedury sędziowie odbiegają na swoje pozycje.

Pozostał jeszcze w Regulaminie art. 28.2, „mówiący”, iż w przypadku przeprowadzania rozgrywek w okresie pandemii, Ekstraklasa S.A. może określić odrębną procedurę powitania.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.