Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Nowelizacja Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN

10.05.2024

Niespełna miesiąc temu Uchwałą nr IV/58  z dnia 18 kwietnia  2024 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN (dalej: RD PZPN lub Regulamin) został znowelizowany RD PZPN.

Pierwsza ze zmian ma charakter doprecyzowujący i rozciąga się na kilka przepisów, bowiem w art. 13 § 3 pkt 11, art. 46 § 1 lit. g), art. 100 lit. b), art. 104 § 1 pkt 1 lit b), art. 104 § 2  pkt 1 lit. b), art. 105 § 1 ust. 1 lit. b), art. 105[1] § 2 lit. d), art. 105[4] lit. b), art. 109 pkt 1 lit b) oraz art. 130 § 3 Regulaminu sformułowania „zakaz dokonywania transferów”, „zakaz dokonywania  transferów krajowych do klubu”, „zakaz dokonywania transferów krajowych  (definitywnych i czasowych) do klubu”, zostały zastąpione sformułowaniem „zakaz potwierdzania nowych zawodników do klubu i uprawniania ich do gry”.

A zatem teraz w przypadku kar orzeczonych na podstawie art. art. 100 lit. b), art. 104 § 1 pkt 1 lit b), art. 104 § 2  pkt 1 lit. b), art. 105 § 1 ust. 1 lit. b), art. 105[1] § 2 lit. d), art. 105[4] lit. b), art. 109 pkt 1 lit b) RD PZPN będzie można dokonać transferu, ale co z tego, skoro na klubie będzie ciążyć zakaz potwierdzania nowych zawodników do klubu i uprawniania ich do gry.

Zakaz potwierdzania nowych zawodników do klubu i uprawniania ich do gry może zatem zostać teraz orzeczony wobec klubu w wypadku popełnienia jednego z następujących deliktów dyscyplinarnych:

- nadużycie uprawnień lub niedopełnienia przez klub obowiązków określonych w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej lub FIFA, dotyczących zasad lub sposobu współpracy z agentami piłkarskimi;

- niewykonania w terminie 30 dni lub przewlekłej realizacji prawomocnych orzeczeń i decyzji organów jurysdykcyjnych PZPN;

- niewykonania w terminie 30 dni lub przewlekłej realizacji prawomocnych orzeczeń i decyzji organów jurysdykcyjnych wojewódzkich związków piłki nożnej;

- niewykonywania zobowiązania wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub związków piłki nożnej,

- nieterminowego wykonywania zobowiązań finansowych przez kluby;

- naruszenia przez kluby obowiązków wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych podlegających jurysdykcji PZPN, zgodnie z warunkami określonymi w umowach;

- jednostronnego rozwiązanie kontraktu przez klub z powodu ciąży zawodniczki oraz

- naruszenia przepisów związanych ze zmianą przynależności klubowej.

Nowe następujące brzmienie otrzymał art. 36 RD PZPN:

Art. 36

Zakaz potwierdzania nowych zawodników do klubu i uprawniania ich do gry

§ 1. Karę zakazu potwierdzania nowych zawodników do klubu i uprawniania ich do gry wymierza się na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

§ 2. Organ orzekający karę określa zasady wykonywania zakazu, jego zakres i czas trwania. Organ może wskazać zespoły i klasy rozgrywkowe, których zakaz dotyczy, w szczególności określając zasady potwierdzania i uprawniania nowych zawodników do drużyn młodzieżowych lub zawodników o statusie amatora.

§ 3. W okresie obowiązywania zakazu potwierdzania nowych zawodników do klubu i uprawniania ich do gry, ukarany klub nie ma prawa do potwierdzania i uprawnienia do gry nowych zawodników spoza klubu, z zastrzeżeniem §2.

W art. 58 RD PZPN odnoszącym się do otrzymania przez zawodnika napomnienia (żółtej kartki) w czasie zawodów mistrzowskich  – automatyczna kara dyskwalifikacji dodano przepis dający autonomię wojewódzkim związkom piłki nożnej w kwestii przepisów regulujących ten aspekt. Do § 1 - który stanowi: „Z zastrzeżeniem Art. 58[1] zawodnik lub osoba inna niż zawodnik, uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych, która w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółtą kartkę),  zostanie automatycznie ukarany: 1) przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 2) przy ósmym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  3) przy dwunastym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,  4) przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itd.) – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów” – dodano drugie zdanie (zd. 2) w brzmieniu:

Decyzja w zakresie stosowania automatycznej kary dyskwalifikacji, o której mowa w  zdaniu pierwszym w rozgrywkach mistrzowskich w ramach piłkarstwa  amatorskiego   tj. w szczególności na poziomie od IV ligi do niższych klas  rozgrywkowych oraz w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych, pozostaje w  kompetencji właściwego wojewódzkiego związku piłki nożnej prowadzącego rozgrywki”.

Zmieniono także brzmienie art. 129 RD PZPN regulującego rodzaje środków zapobiegawczych. Obecnie wobec niżej wymienionych osób mogą być stosowane następujące środki zapobiegawcze:

- wobec zawodników – zakaz uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich, zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, 

- wobec klubów – zakaz uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich, zakaz  potwierdzania nowych zawodników do klubu i uprawniania ich do gry, zakaz  rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem  publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej  siedzibą klubu, zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie, zakaz wyjazdów  zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,

- wobec trenerów – zakaz prowadzenia drużyny w czasie meczów pucharowych i mistrzowskich, zawieszenie licencji, zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną,

- wobec działaczy klubowych – zakaz reprezentowania klubu, zakaz udziału we wszelkiej  działalności związanej z piłką nożną, 

- wobec działaczy związkowych – zakaz sprawowania funkcji w PZPN i wojewódzkim związku piłki nożnej, zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną,

- wobec sędziów – zakaz prowadzenia zawodów piłkarskich, zakaz udziału we wszelkiej  działalności związanej z piłką nożną, a wobec obserwatorów i delegatów – zakaz prowadzenia obserwacji i innej działalności obserwacyjnej i kwalifikacyjnej, zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.

Pozostałe postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej nie ulegają zmianie. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmienione przepisy mają zastosowanie do spraw wszczętych po dniu 18 kwietnia 2024 roku.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.