Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Meandry systemu licencyjnego

21.03.2016

Przeglądając podręczniki licencyjne PZPN dla wszystkich klas rozgrywkowych na sezon 2016/17 i następne, uznałem, że niektóre pojęcia wymagają dodatkowych objaśnień. Co przykuło moją uwagę i co moim zdaniem należałoby przybliżyć to np. „stopień ważności kryteriów”.

 Wszystkie kryteria, a zatem kryteria: sportowe;  infrastrukturalne”; „kryteria dotyczące personelu i administracji”; „prawne” i „finansowe” mają określone stopnie ważności. Przy literowym oznaczeniu rodzaju kryterium (np. „F” dla kryteriów finansowym), liczbie porządkowej (np. 01, 02, itd) oraz opisie wymogów mamy oznaczenie kategorii „A” lub „B” lub „C”. To oznaczenie to wspomniany już  „stopień ważności kryteriów”, opisany w pkt. 1.4. Podręcznika licencyjnego dla klubów Ekstraklasy na sezon 2016/17 i następne”. Wg tego przepisu, kryteria licencjonowania, opisane w „Podręczniku Licencyjnym dla Klubów Ekstraklasy na Sezon 2016/17 i następne”, podzielono na trzy odrębne typy („A”, „B” i „C”), a poszczególne typy Kryteriów zdefiniowano w sposób następujący:

„A” – Kryteria „OBOWIĄZKOWE”:

Jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z Kryteriów A, wówczas Licencja uprawniająca do udziału w Rozgrywkach Klubowych UEFA oraz Rozgrywkach Klubowych PZPN nie może zostać przyznana, chyba że wyraźnie i odrębnie stwierdzono, iż niespełnienie danego Kryterium A skutkuje jedynie nieprzyznaniem Licencji uprawniającej do udziału w Rozgrywkach Klubowych UEFA. W takiej sytuacji Licencja uprawniająca do udziału w Rozgrywkach Klubowych PZPN może być przyznana, jednakże Wnioskodawca będzie podlegać sankcjom wymienionym w pkt. 5.4.1.3. Podręcznika Licencyjnego PZPN.

Cytuję zatem przepis pkt. 5.4.1.3.

„Niespełnienie przez Wnioskodawcę/Licencjobiorcę lub wystąpienie w trakcie sezonu sytuacji, powodującej niespełnienie jednego z kryteriów A (dotyczy to wyłącznie Licencji uprawniającej do udziału w Rozgrywkach Klubowych PZPN) lub kryteriów B lub naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego, powinno być sankcjonowane przez Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN lub Komisję Odwoławczą ds. Licencji Klubowych PZPN poprzez:

a) ostrzeżenie (w przypadku stwierdzenia jedynie drobnych nieprawidłowości); lub

b) zakaz transferów do klubu, orzekany na czas nie dłuższy niż do zakończenia Sezonu Licencyjnego, na który wydawana jest Licencja.; lub

c) ograniczenie możliwości uprawniania nowych zawodników, orzekane na czas nie dłuższy niż do zakończenia Sezonu Licencyjnego, na który wydawana jest Licencja; lub

d) ograniczenie łącznego wynagrodzenia pojedynczego lub wszystkich zawodników; lub

e) karę pieniężną (w kwocie od 5000 PLN do 1.000.000 PLN) płatną w terminie 30 dni od uprawomocnienia się decyzji; lub

f ) pozbawienie na kolejny sezon rozgrywkowy punktów w Rozgrywkach Klubowych PZPN (w wymiarze od 1 do 10 punktów) z zastrzeżeniem pkt.10.11.1.2”, na mocy, którego naruszenie kryterium F.09[i] podlega karze pozbawienia w bieżącym sezonie rozgrywkowym punktów w Rozgrywkach Klubowych PZPN, o której mowa w punkcie 5.4.1.3 f ).

„B” – Kryteria „OBOWIĄZKOWE”:

Jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z Kryteriów B, wówczas podlega sankcjom wymienionym w pkt 5.4.1.3. Podręcznika Licencyjnego PZPN, lecz nadal ma prawo otrzymać Licencję uprawniającą do udziału w Rozgrywkach Klubowych PZPN i Rozgrywkach Klubowych UEFA.

„C” – Kryteria „NAJWŁAŚCIWSZA PRAKTYKA POSTĘPOWANIA”:

Kryteria C mają charakter rekomendacji w zakresie najlepszych praktyk w Systemie Licencyjnym. Niespełnienie któregokolwiek z Kryteriów C nie prowadzi do zastosowania sankcji wymienionych w pkt 5.4.1.3. Podręcznika Licencyjnego PZPN, ani do odmowy przyznania Licencji.

Przykładem kryterium z kategorii C jest:

I.42 C (czyli kryterium infrastrukturalne, z liczbą porządkową „42”) Telebimy

Zaleca się posiadanie na stadionie i wykorzystywanie podczas imprez przynajmniej dwóch telebimów (wielkoformatowych ekranów wideo).

Najważniejsze czynniki decydujące o położeniu ekranów to:

a) zapewnienie optymalnej widoczności dla wszystkich widzów;

b) wyeliminowanie lub ograniczenie do minimum utraty miejsc siedzących, a tym samym zmniejszenia pojemności Stadionu;

c) usytuowanie w miejscu, w którym ekrany nie będą stwarzać zagrożenia dla widzów i gdzie widzowie nie będą mieć możliwości ich uszkodzenia.

Kolejnym zagadnieniem wartym wyjaśnienia jest wygaśnięcie licencji. Każdy, kto posiada prawa czy to materialne czy niematerialne zastanawia się nad tym, czy mogą one wygasnąć i ewentualnie kiedy. Na mocy przepisu pkt. 4.3.1.3. Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na Sezon 2016/17 i następne, „licencja wygasa bez wcześniejszego zawiadomienia:

a) z końcem Sezonu Licencyjnego, na który została wydana; lub

b) z chwilą rozwiązania najwyższej klasy rozgrywkowej (tylko w przypadku Rozgrywek

Klubowych PZPN; warunek ten nie obowiązuje w przypadku Rozgrywek Klubowych UEFA);

c) z chwilą podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Licencjobiorcy;

d) z chwilą wydania w stosunku do Licencjobiorcy postanowienia sądu o ogłoszeniu

upadłości likwidacyjnej;

e) z chwilą wydania w stosunku do Licencjobiorcy postanowienia sądu o zmianie upadłości

układowej na upadłość likwidacyjną.”

A może mają Państwo kolejne pytania dotyczące procesu licencyjnego? Może z niższych klas? Proszę zadawać, z przyjemnością odpowiemy.[i] Brak przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu działalności transferowej oraz brak przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN (Wnioskodawca musi dowieść, że na dzień 30 listopada roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny, nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich z tytułu działalności transferowej oraz żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, które powstały do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny).

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności