Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Licencje i wycofanie, a spadki i awanse. PZPN rozstrzygnął wątpliwości

03.01.2020

Często dyskutuje się na temat sytuacji, co stanie się, gdy jakaś drużyna wycofa się z rozgrywek albo nie dostanie licencji uprawniającej do gry w danej lidze. Przyjrzyjmy się, jak taki problem rozstrzygają przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Szóstego grudnia odbyło się ostatnie w 2019 roku spotkanie Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Podczas obrad została przyjęta Uchwała nr XII/183 w sprawie zasad uzupełniania klas rozgrywkowych. Właśnie w niej zawarto przepisy, które rozstrzygają podjęty we wstępie problem.

Dwa przypadki

Przepisy omawianej uchwały mają zastosowanie w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest sytuacja, gdy klub bądź kluby występujące w danym sezonie, w danej klasie rozgrywkowej nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału w tych rozgrywkach w następnym sezonie, natomiast druga z nich ma miejsce, kiedy dana ekipa zrezygnuje z udziału w rozgrywkach.

Gdy dojdzie do jednego z takich przypadków należy zastosować paragraf pierwszy uchwały, który stanowi, że taki klub zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach bieżącego sezonu, zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże zostanie przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej.

W ostatnim czasie dyskusje wywoływało to, co nastąpi, gdy dojdzie do opisanej wyżej sytuacji, czyli która drużyna uzupełni daną klasę rozgrywkową w kolejnym sezonie. Wątpliwości rozwiewa ustęp drugi paragrafu pierwszego uchwały:

„W sytuacji, o której mowa w ust. 1, miejsce w tej klasie rozgrywkowej zachowa odpowiednia liczba klubów sklasyfikowanych na kolejnych najwyższych miejscach spadkowych tabeli rozgrywek, które otrzymały licencję na udział w rozgrywkach tej klasy.”

Z kolei gdyby zdarzyło się, że drużyna nie otrzyma licencji także na grę w niższej lidze albo ekipa wycofana nie wyrazi chęci przystąpienia także do rozgrywek niższego szczebla, wówczas należy zastosować ustęp trzeci i czwarty paragrafu pierwszego uchwały:

„3. W sytuacji, gdy klub/kluby spadający z danej klasy rozgrywkowej do klasy niższej nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach klasy niższej lub zrezygnuje z udziału w tych rozgrywkach, klub ten zostanie przesunięty do kolejnej niższej klasy rozgrywkowej.”

„4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, miejsce w niższej klasie rozgrywkowej zachowa odpowiednia liczba klubów sklasyfikowanych na kolejnych najwyższych miejscach spadkowych tabeli rozgrywek, które otrzymały licencję na udział w rozgrywkach tej klasy.”

Brak awansu

W praktyce może dojść także do takiej sytuacji, że dany zespół sportowo zajmie miejsce w swojej lidze, które jest premiowane awansem do wyższej klasy rozgrywkowej i nie otrzyma licencji na grę wyżej albo zrezygnuje z takiej możliwości. Przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej dzielą taką sytuacją na trzy przypadki: 1) rozgrywki, których zasady awansu i spadku nie przewidują rozgrywania meczów barażowych o udział w rozgrywkach klasy wyższej oraz 2) rozgrywki, których zasady awansu i spadku przewidują rozegranie meczów barażowych o udział w rozgrywkach klasy wyższej pomiędzy uczestnikami rozgrywek klasy niższej, 3) rozgrywki, których zasady awansu i spadku przewidują rozegranie meczów barażowych o udział w rozgrywkach klasy wyższej pomiędzy uczestnikami rozgrywek klasy wyższej i klasy niższej.

W pierwszym z przypadków omawiana uchwała przewiduje następujące rozstrzygnięcie:

„1. W sytuacji gdy klub/kluby uprawniony, w wyniku rywalizacji sportowej, do bezpośredniego awansu do wyższej klasy rozgrywkowej nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w tych rozgrywkach w następnym sezonie lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach lub awans do rozgrywek klasy wyższej oznaczałby sprzeczność z zasadami, o których mowa w § 2 ust. 7 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach bieżącego sezonu zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże nie uzyska awansu do klasy wyższej.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, awans do wyższej klasy rozgrywkowej uzyska klub/kluby zajmujący kolejne najwyższe miejsce w tabeli rozgrywek, o ile otrzyma licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach klasy wyższej.

3. W sytuacji, gdy żaden z kubów, o których mowa w ust. 2 nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach klasy wyższej lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach, miejsce w tych rozgrywkach zachowa odpowiednia liczba klubów sklasyfikowanych na kolejnych najwyższych miejscach spadkowych tabeli rozgrywek, które otrzymały licencję na udział w rozgrywkach tej klasy.”

Pozostałe dwa przypadki zostały skonstruowane w bardzo podobny sposób. Oczywiście jest kilka różnic. Najistotniejszą z nich jest fakt, że w żadnym z przypadków awansu nie może uzyskać klub, który zajął miejsce poniżej lokaty, która uprawnia do uczestnictwa w spotkaniach barażowych. Ogólnie regulacje paragrafu trzeciego oraz czwartego uchwały nr XII/183 są bardzo szczegółowe i przewidują wszystkie możliwe sytuacje, które mogą wyniknąć w toku rywalizacji związanej z barażami.

Druga drużyna

Istnieje także możliwość, że druga drużyna jakiegoś klubu wywalczy awans albo zajmie miejsce barażowe uprawniające do gry w meczach o promocję do wyższej klasy rozgrywkowej. Wówczas, gdy pierwsza drużyna takiej ekipy, gra w tej bezpośrednio wyższej klasie rozgrywkowej, dany zespół „rezerw” nie ma możliwości awansu. Przypadek taki reguluje paragraf piąty uchwały:

„W sytuacji, gdy inna drużyna klubu/klubów uprawnionego do bezpośredniego awansu do klasy wyższej lub uprawnionego do udziału w meczach barażowych o udział w rozgrywkach klasy wyższej w następnym sezonie, występuje w rozgrywkach klasy wyższej, bezpośredni awans do tych rozgrywek lub prawo do udziału w meczach barażowych o udział w tych rozgrywkach w następnym sezonie uzyska klub/kluby sklasyfikowany na kolejnym miejscu tabeli rozgrywek klasy niższej.”

Uchwałą przyjętą w grudniu ubiegłego roku Polski Związek Piłki Nożnej ostatecznie zdecydował, jak postępować w sprawach związanych z awansami i spadkami wywołanym nieprzyznaniem licencji oraz wycofywaniem się drużyn z danych rozgrywek. Ponadto potwierdzono, w jaki sposób mogą rywalizować inne drużyny (rezerwy) danego klubu. W związku z tym, gdyby, co jest dosyć prawdopodobne, w najbliższym czasie doszło do sytuacji, w którym jakaś drużyna np. nie otrzyma licencji na grę w danej lidze, nie będzie wątpliwości, w jaki sposób postępować i zdecydować o tym, jakie ekipy mają pozostać na danym szczeblu bądź też uzyskać promocję do wyższej klasy rozgrywkowej.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.