Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Jak zgłosić drużynę do rozgrywek piłkarskich?

14.05.2024

Dziś temat, który być może zainteresuje czytelników portalu prawosportowe.pl, którzy wraz ze znajomymi grają w piłkę nożną w różnych ligach biznesowych, a może są wśród czytelniczek Panie, które amatorsko kopią piłkę, a chciałyby zgłosić drużynę do polskich rozgrywek piłkarskich? Jak wiadomo rozgrywki piłki nożnej (tej najpopularniejszej 11-osobowej), futsalu i piłki nożnej plażowej prowadzą Polski Związek Piłki Nożnej, a w niższych klasach rozgrywkowych – wojewódzkie związki piłki nożnej, których jest szesnaście.

Oczywiście zgłaszając nową drużynę (nowy klub) zaczynamy od najniższego szczebla rozgrywek, prowadzonych w danym wojewódzkim związku piłki nożnej (dalej także jako: wzpn). Siedziba klubu wpływa na właściwość terytorialną wzpn. Adekwatnie do liczby 16 województw mamy 16 wzpn-ów. Są to: Dolnośląski ZPN, Kujawsko-Pomorski ZPN, Lubelski ZPN, Lubuski ZPN, Łódzki ZPN, Małopolski ZPN, Mazowiecki ZPN, Opolski ZPN, Podkarpacki ZPN, Podlaski ZPN, Pomorski ZPN, Śląski ZPN, Świętokrzyski ZPN, Warmińsko-Mazurski ZPN, Wielkopolski ZPN oraz Zachodniopomorski ZPN.

Żeby zagrać w takich rozgrywkach trzeba być członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej. By nim został trzeba zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie (dalej: Uchwała) zgłosić się do danego wojewódzkiego związku piłki nożnej, właściwego terytorialnie dla siedziby naszego klubu. Klub sportowy może być jedno- lub wielosekcyjny, o czym stanowi par. 3 ust. 1 Uchwały, zgodnie z którym przez sekcję piłki nożnej w rozumieniu art.15 par.1 ust.1 Statutu PZPN należy rozumieć jedyną lub wyodrębnioną organizacyjnie część klubu sportowego, mogącą obejmować pierwszą drużynę seniorów, drużynę rezerwową oraz zespoły młodzieżowe w liczbie wymaganej dla danej klasy rozgrywkowej przez stosowne przepisy. Sięgając dalej do Uchwały, zgodnie z par. 3 ust. 2, wszelkie dopuszczalne zmiany form prawnych klubów piłkarskich, ich nazw lub siedzib mogą dotyczyć jedynie całości jednosekcyjnych klubów piłkarskich lub sekcji piłkarskich wielosekcyjnych klubów sportowych, a nie poszczególnych zespołów piłkarskich, będących częścią składową sekcji, a w świetle postanowień ust. 3, klub piłkarski może posiadać sekcję piłki nożnej mężczyzn i sekcję piłki nożnej kobiet, lub tylko jedną z nich.

Klub sportowy, którego składnikiem jest sekcja piłki nożnej musi posiadać osobowość prawną. To oznacza, że nie zgłosimy jednoosobowej działalności gospodarczej do rozgrywek. Zresztą jest bardzo częste pytanie, przy okazji tworzenia klubów sportowych. Zresztą działalność klubów sportowych, sygnowana kodem PKD – 93.12.Z jest zastrzeżona tylko dla osób prawnych. Podstawową formą prawną klubu sportowego jest stowarzyszenie. Można utworzyć klub w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, niemniej jednak kluby w formie spółek funkcjonują raczej w futbolu profesjonalnym, a do tego w lidze zawodowej działającej w formie spółki prawa handlowego może grać jedynie klub sportowy mający formę prawną spółki z o.o. lub spółki akcyjnej.

Zgodnie z par.5 ust. 1 Uchwały, Klub piłkarski musi posiadać osobowość prawną. Jako członek Związku może on działać pod postacią stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego. Ponadto ust. 2 dopuszcza także działalność klubu w formie fundacji, z tym, że ogranicza ją tylko do najniższych szczebli rozgrywek. Zgodnie z tym przepisem, Klub występujący w rozgrywkach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych może działać także pod postacią fundacji. Co do innych form, to ust. 3 przewiduje wyjątki i zgodnie z tym przepisem, Dopuszczenie do współzawodnictwa w sporcie piłki nożnej klubu piłkarskiego jako osoby prawnej działającej w innej, niż przewidziana w ust.1 i 2, formie prawnej wymaga decyzji Zarządu PZPN, podjętej po przedstawieniu stosownych opinii przez Komisję d.s. Licencji Klubowych PZPN i Komisję d.s. Prawnych PZPN.

Co do stowarzyszenia lub stowarzyszenia kultury fizycznej to może być ono zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji klubów sportowych, prowadzonej przez starostę powiatu (prezydenta miasta – w mieście na prawach powiatu), ale to osobne zagadnienie i to zależy od tego czy klub deklaruje prowadzenie działalności gospodarczej czy też nie.

O tym jakie dokumenty trzeba złożyć w celu przyjęcia w poczet członków WZPN stanowi par. 6 Uchwały. Jednym z nich jest podpisana przez przedstawicieli zgłaszającego klubu, zgodnie z zasadami reprezentacji klubu - deklaracja przestrzegania statutów, regulaminów, wytycznych i decyzji FIFA, UEFA, PZPN i WZPN oraz innych podmiotów prowadzących rozgrywki, realizacji obowiązków członkowskich, określonych w art.19 Statutu PZPN, przestrzegania Przepisów Gry w piłkę nożną uchwalanych przez IFAB lub FIFA ( w przypadku piłki halowej ), a także poddania wszelkich sporów z podmiotami podlegającymi jurysdykcji FIFA, UEFA, PZPN, WZPN oraz innych podmiotów prowadzących rozgrywki, organom jurysdykcyjnym tych organizacji oraz/względnie Trybunałowi Arbitrażowemu ds. Sportu w Lozannie (CAS). Wzór takiej deklaracji stanowi załącznik do Uchwały.

Trzeba oczywiście zgłosić drużyny do rozgrywek, ale jeśli nie mamy drużyny seniorów to nic nie szkodzi. Nie przeszkadza to w uzyskaniu członkostwa w związku. Pora też na przypomnienie bardzo ważnej daty. Co roku, drużyny do rozgrywek zgłasza się do 30 czerwca roku poprzedzającego nowy sezon, czyli drużyny na sezon 2024/2025 musimy zgłosić do 30 czerwca 2024 r., z zatem mamy niewiele ponad 40 dni. 

Wszelkie uchwały Zarządu WZPN w sprawach nabycia członkostwa przez klub powinny być podjęte na najbliższym posiedzeniu po wpływie wniosku. Mamy zatem tzw. „szybką ścieżkę”, bowiem zarządy wojewódzkich ZPN z reguły odbywają posiedzenia raz na kwartał, nieraz i częściej. Jeśli macie pytania związane z zakładaniem klubów piłkarskich, ale również klubów sportowych w innych dyscyplinach sportu, zadawajcie je, pisząc na adres: bok@prawosportowe.pl 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.