Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Fitness

Czy stanowisko WADA w sprawie Meldonium oznacza amnestię dla zawodników?

14.04.2016

Od wczoraj media sportowe znów żyją Meldonium, a to za sprawą stanowiska Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Stanowisko to zostało wydane w związku z co raz liczniejszymi wpadkami dopingowymi związanymi ze stosowaniem Meldonium – substancji, która od stycznia 2016 r. znajduje się na Liście Substancji i Metod Zabronionych. Wiele portali wskazuje na możliwość amnestii dla zawodników – czy słusznie?

Zacznijmy od przybliżenia dat związanych z Meldonium:

 • lata 2011 – 2015 – proces analityczny i badawczy nad Meldonium prowadzony przez WADA;
 • styczeń 2015 r. – dodanie Meldonium do Programu Monitorującego;
 • wrzesień 2015 r. – przyjęcie przez WADA Listy Substancji i Metod Zabronionych na rok 2016;
 • 29 września 2015 r. – poinformowanie przez WADA wszystkich sygnatariuszy Kodeksu o nowej Liście oraz opublikowanie jej na stronie internetowej.

Dlaczego Meldonium znalazło się na Liście? Po przeprowadzonych badaniach WADA stwierdziła, że Meldonium spełnia dwa z trzech kryteriów określonych w art. 4.3.1. Światowego Kodeksu Antydopingowego (Kodeks) tj.:

1) istnieją medyczne lub inne naukowe dowody, działania farmakologiczne lub doświadczenie, że substancja lub metoda sama lub w połączeniu z innymi substancjami lub metodami może poprawiać lub poprawia wyniki sportowe;
2) istnieją medyczne lub inne naukowe dowody, działania farmakologiczne lub doświadczenie, że substancja lub metoda sama lub w połączeniu z innymi substancjami lub metodami stanowi faktyczne lub potencjalne zagrożenie dla zdrowia zawodnika;
3) WADA ustaliła, że użycie substancji lub metody narusza ducha sportu opisanego we wstępie do Światowego Kodeksu Antydopingowego.

Jednocześnie w związku ze skalą problemu obecnie WADA prowadzi wraz z akredytowanymi laboratoriami szczegółowe badania, które zostaną niezwłocznie opublikowane po ich sporządzeniu. Jednakże już wstępne wyniki badań doprowadziły do następujących wniosków:

 • całkowite usunięcie Meldonium z nerek znacząco się różni między osobami, w zależności od podawanej dawki i czasu podawania leku;
 • pojedyncze i wielokrotne aplikacje Meldonium wskazują, że usunięcie substancji z organizmu przy zalecanych dawkach obejmuje początkową szybką fazę wydalania (szacunkowy okres półtrwania substancji: 5-15 godzin), po którym następuje druga faza eliminacji, która trwa ponad 100 godzin;
 • powyższe przekłada się na stężenie Meldonium w moczu na poziomie większym niż 10 ug/mL do 72 godzin (pierwsza faza eliminacji) i poziomie 2 ug/mL w ciągu 3 tygodni (druga faza eliminacji). Jednocześnie Meldonium w koncentracji poniżej 1 ug/mL do kilkuset ng/mL może utrzymywać się kilka tygodni, a spadek do kilkudziesięciu ng/mL może trwać do kilku miesięcy.

Dodatkowo po części opisującej wstępne wyniki badań WADA informuje o kwestiach związanych z zarządzaniem wynikami i orzekaniem.

Przede wszystkim obecność Meldonium w organizmie Zawodnika od 1 stycznia 2016 r. powoduje naruszenie art. 2.1 Kodeksu, co skutkować powinno nałożeniem sankcji przewidzianych w Kodeksie. Tym samym na Zawodnika na podstawie art. 7.9.1 Kodeksu powinno być nałożone tymczasowe zawieszenie, na czas rozpoznania jego sprawy.

Zawodnicy, na podstawie przepisów antydopingowych, mają obowiązek dopilnować by do ich organizmów nie zostały wprowadzone żadne substancje zabronione. Co więcej jeśli Zawodnik podejmuje decyzje o zastosowaniu substancji, która w niedługim czasie zostanie umieszczona na Liście, wówczas jego obowiązkiem jest „wyczyszczenie” swojego organizmu do czasu, aż nowa Lista wejdzie w życie.

W sprawie Meldonium brak jest jednoznacznych naukowych dowodów wskazujących na czas wydalania substancji z organizmu. Dlatego też w sprawach Zawodników, którzy są w stanie udowodnić, że stosowali Meldonium przed 1 stycznia 2016 r., zespoły orzekające mają prawo uznać, że nie wiedzieli oni ani nie mogli podejrzewać, że Meldonium będzie nadal obecne w ich organizmie po 1 stycznia 2016 r. Mając to na uwadze WADA uważa, że w tego rodzaju sprawach istnieją podstawy do skrócenia kary wykluczenia z powodu braku winy lub zaniedbania (no fault or negligence).

Co to powoduje? Mianowicie na podstawie art. 10.4 Kodeksu w takiej sytuacji istnieje możliwość rezygnacji z kary wykluczenia, która w przeciwnym razie zostałaby nałożona. Nie zmienia to jednak faktu, że w takich wypadkach dojdzie do automatycznego unieważnienia indywidualnych wyników na podstawie art. 9 Kodeksu.

Natomiast we wszystkich sprawach, w których Zawodnik ponosi winę za wykrycie Meldonium w jego organizmie, wszystkie kryteria mające na celu określenie stopnia winy lub zaniedbania i celowości mają zastosowanie, a więc między innymi: poziom należytej staranności Zawodnika, jakiekolwiek uzasadnienie medyczne do jego stosowania, zadeklarowanie stosowania leku podczas kontroli antydopingowej, itp.

Mając na uwadze powyższe przy określaniu stopnia winy, WADA sugeruje by:

1) postępowanie było nadal prowadzone w sytuacjach, gdy:

a) zawodnik przyznał się do stosowania Meldonium po 1 stycznia 2016 r.

b) istnieje inny dowodów potwierdzający, że Zawodnik stosował Meldonium po 1 stycznia 2016 r.

c) stężenie Meldonium w organizmie jest powyżej 15 ug/mL, co potwierdza że Zawodnik obecnie stosował Meldonium;

d) stężenie Meldonium w organizmie jest pomiędzy 1 ug/mL a 15 ug/mL i kontrola antydopingowa została przeprowadzona po 1 Marca 2016 r.

2) postępowanie zostało zawieszone, w sytuacjach gdy:

a) stężenie Meldonium jest pomiędzy 1 ug/mL a 15 ug/mL i kontrola antydopingowa została przeprowadzona przed 1 marca 2016 r. – z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań, które będą w stanie dookreślić czas użycia Meldonium;

b) stężenie Meldonium jest poniżej 1ug/mL i kontrola antydopingowa została przeprowadzona po 1 Marca 2016 r. – z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań, które będą w stanie dookreślić czas użycia Meldonium

Jeśli postępowanie zostanie zawieszone, wówczas zespół orzekający może zadecydować:

 • że Zawodnik nadal pozostaje tymczasowo zawieszony, aż do pojawienia się wyników badań i wówczas wydawana jest decyzja;
 • tymczasowe zawieszenie zostaje zniesione – jednak Zawodnik powinien zostać w takiej sytuacji poinformowany, że jeśli następnie na podstawie badań okaże się, że stosował on Meldonium po 1 stycznia 2016 r. będzie się to wiązało z: a) unieważnienie wszystkich wyników w okresie, w którym tymczasowe zawieszenie zostało zniesione wraz z przepadkiem medali, punków i nagród oraz b) okres kary wykluczenia będzie biegł od dnia wydania decyzji (z zaliczenie okresu tymczasowego zawieszenia, które zawodnik do tej pory odbył).

3) w sprawach, gdzie stężenie Meldonium jest poniżej 1 ug/mL i kontrola antydopingowa została przeprowadzona przed 1 marca 2016 r. możliwe jest uznanie, że Zawodnik przyjmował Meldonium przed 1 stycznia 2016 r. Jeśli organizacja antydopingowa prowadząca postępowanie uzna, że Zawodnik nie mógł wiedzieć lub podejrzewać, że Meldonium nadal będzie obecny w jego organizmie po 1 stycznia 2016 r. istnieje możliwość stwierdzenia braku winy lub zaniedbania.

Mając na uwadze powyższe – oświadczenie WADA nie powoduje amnestii dla Zawodników stosujących Meldonium. Po pierwsze w poprzednich wpisach wskazywaliśmy, iż argumentacja Zawodnika podparta dowodowo, że stosował on Meldonium wyłącznie przed 1 stycznia 2016 r., a obecne wykrycie tej substancji nastąpiło wyłącznie z uwagi na brak całkowitego wydalenia substancji z organizmu winna skutkować znacznym łagodzeniem kary, a nawet możliwością rezygnacji z jej nałożenia. Po drugie w innych przypadkach, a więc tam gdzie stężenie jest powyżej 1 ug/mL postępowania nadal będą się toczyć i istnieje możliwość wyłącznie ich zawieszenia (w pewnych stricte określonych sytuacjach opisanych powyżej) do momentu opublikowania bardziej szczegółowych wyników badań, na podstawie których będzie możliwe precyzyjniejsze ustalenie czasu użycia Meldonium.

Tym samym stanowisko WADA w sprawie Meldonium – nie oznacza amnestii dla Zawodników. Jednocześnie po przedstawieniu przez WADA szczegółowych wyników badań do sprawy na łamach niniejszego portalu wrócimy.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.