Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Co wiemy o FIFA Football Tribunal?

13.12.2022

Trybunał Piłkarski FIFA (FIFA Football Tribunal) jest stosunkowo nowym (powołano go 21 maja 2021 r. na 71 Kongresie FIFA) organem decyzyjnym Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Rozpoczął on działalność w pełnej formie wraz z nadejściem dnia 1 października 2021 roku. W niniejszym artykule szerzej poszerzymy się nad jego kompetencjami i celami powołania takiej instytucji.

Jak wskazuje FIFA[1], powołanie Trybunału miało na celu skonsolidowanie i usystematyzowanie istniejących dotychczas organów decyzyjnych FIFA w jedną, spójną całość. Trybunał łączy w sobie funkcje uprzednio przyznane dwóm innym instytucjom: Izbie ds. rozwiązywania sporów (Dispute Resolution Chamber) oraz Komisji ds. statusu zawodników. Obecnie zgodnie z art. 54 ust. 1 Statutu FIFA (dalej jako “Statut”), Trybunał Piłkarski FIFA wydaje decyzje dotyczące sporów związanych z piłką nożną oraz dotyczące wniosków regulaminowych.

Trybunał ponadto składa się z trzech wyspecjalizowanych izb:

 1. Izby ds. Rozwiązywania Sporów
 2. Izby ds. Statusu Zawodników
 3. Izby Agentów

Izba ds. Rozwiązywania Sporów zajmuje się przede wszystkim decyzjami dot. sporów związanych z zatrudnieniem na linii piłkarz-klub oraz sporami związanymi z nagrodami treningowymi.

Izba ds. Statusu Zawodników zajmuje się sporami dotyczącymi zatrudnienia pomiędzy trenerami a klubami lub związkami, sporami dotyczącymi transferów między klubami oraz wnioskami regulacyjnymi związanymi z systemem transferów międzynarodowych.

Izba Agentów jak sama nazwa wskazuje - zajmuje się sporami związanymi z agentami piłkarskimi.

Jak wskazuje art. 54 ust. 2 Statutu - działalność Trybunału regulują akt prawny w postaci “Reguł Proceduralnych obowiązujących w Trybunale Piłkarskim”  (Procedural Rules Governing the Football Tribunal) - (dalej jako “Reguły”)

FIFA wskazuje na szereg pozytywnych aspektów, które nadeszły wraz z powołaniem Trybunału Piłkarskiego FIFA, w tym m.in.:

 • niepobieranie kosztów postępowania, jeśli co najmniej jedna ze stron sporu jest osobą fizyczną. Konieczność poniesienia kosztów pojawia się tylko wobec danej strony postępowania tylko, gdy zgłosi ona wniosek o uzasadnienie decyzji Trybunału, bądź decyzja Trybunału przyjdzie już opatrzona w owe uzasadnienie
 • została wprowadzona możliwość podjęcia mediacji : Strony mogą zostać zaproszone do podjęcia dobrowolnego i bezpłatnego procesu mediacji. Jeżeli mediacja zakończy się sukcesem, mediator i właściwy przewodniczący zatwierdzają ugodę. Ugoda w tym kształcie jest uważana za ostateczną i wiążącą decyzję
 • wprowadzono przyśpieszony etap wstępnej weryfikacji spraw, tak aby wykluczyć z nich sprawy, których jurysdykcją nie jest objęty Trybunał lub gdy dana sprawa jest w sposób oczywisty przedawniona

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Reguł - Językiem lub językami używanymi w postępowaniach przed Trybunałem Piłkarskim są oficjalne języki FIFA. Do oficjalnych języków FIFA zalicza się: j. angielski, hiszpański, francuski oraz niemiecki. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Reguł - Wnioski sporządzane w innym języku niż oficjalny język FIFA, zostają odrzucone.

Tak jak wspominałem już wcześniej, postępowanie przed Trybunałem obejmuje możliwość przeprowadzenia mediacji. Warto na chwilę się nad nią pochylić:

Zgodnie z art. 26 ust. 2 Reguł - Mediacja jest procesem dobrowolnym i bezpłatnym. Prowadzi się ją zgodnie z ogólnymi zasadami Regulaminu Mediacji CAS (Court Arbitration of Sport, czyli Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie - przyp. red.) oraz przez mediatorów uznanych na liście zatwierdzonej przez sekretariat generalny FIFA.

Z pewnością ciekawą konstrukcją jest w tym przypadku bezpośrednie odwołanie się do procedur mediacyjnych CAS-u, co jednocześnie obrazuje autorytet i estymę, którą cieszy się ta instytucja.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 Reguł - Jeśli mediacja zakończy się sukcesem, ugoda zostanie podpisana przez strony i zatwierdzona przez mediatora i przewodniczącego odpowiedniej izby (Trybunału Piłkarskiego - przyp. red.). Ugoda zostaje uznana za ostateczną i wiążącą decyzję Trybunału zgodnie z odpowiednimi przepisami FIFA. W przypadku niepowodzenia mediacji, Sekretariat Generalny FIFA będzie kontynuował procedurę w punkcie, w którym została wstrzymana.

Pierwszy raport roczny z działalności Trybunału Piłkarskiego (21/22) opublikowany 15 września 2022 roku

 

FIFA oceniła w swoim raporcie oceniła, iż łączna ilość spraw, zapytań i wniosków, która wpłynęła do Trybunału (a dokładniej do PSD - Players` Status Department, czyli Departamentu ds. Statusu Zawodników, który pełni rolę sekretariatu Trybunału Piłkarskiego) opiewała na 14.540. Jest to rekordowa liczba, najwyższa w historii Departamentu.

W raporcie warto szczególnie zwrócić uwagę na jeden fakt, a ściślej - duży wzrost w pewnym obszarze. Tym obszarem są wnioski o rejestrację małoletnich, które wpływały do PSD. W tym miejscu mamy do czynienia ze wzrostem o ponad 144%. Tym samym, wnioski o rejestrację małoletnich opiewają na liczbę 9,018, co stanowi nieco ponad 62% wszystkich spraw, które pojawiły się przed Trybunałem w omawianym okresie..

Jak wskazuje sam raport, wskazując przy tym przyczyny tego wzrostu  - Nastąpił duży wzrost liczby wniosków o rejestrację małoletniego zawodnika w latach 2021/2022, odnotowując nowy rekord wszech czasów - 9 018 wniosków. Ten skok jest prawdopodobnie związany ze zniesieniem ograniczeń w ruchu międzynarodowym, które zostały nałożone przez wiele krajów w odpowiedzi na pandemię COVID-19, a także z sytuacją wynikającą z wojny na Ukrainie.

Należy podkreślić, że w sezonie 2020/2021, liczba wniosków o rejestrację małoletnich opiewała na łączną sumę 3,694.

Jaka przyszłość czeka Trybunał Piłkarski FIFA? Czy wciąż prowadzona wojna w Ukrainie wpłynie na dalsze wzrosty w omawianych obszarach, ze względu na brak możliwości normalnego funkcjonowania Ukraińskiej Federacji Piłkarskiej? Zobaczymy co czeka nas w nadchodzącym 2023 roku.

 

Źródła:

 

https://www.fifa.com/legal/football-tribunal

https://digitalhub.fifa.com/m/c6d842538959177/original/FIFA-Football-Tribunal-Report-2021-22.pdf

https://digitalhub.fifa.com/m/7e791c0890282277/original/FIFA-Statutes-2021.pdf

https://digitalhub.fifa.com/m/14d279fc4f967991/original/Procedural-Rules-Governing-the-Football-Tribunal-Oct-21-EN.pdf

 

[1] https://www.fifa.com/legal/football-tribunal

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.