Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Pośrednicy transakcyjni bez wynagrodzenia

12.04.2016

W dzisiejszym wpisie kolejny raz odniosę się do kwestii dotyczących pośredników transakcyjnych w piłce nożnej. Tym razem jednak w kontekście zawodników niepełnoletnich i zakazu wynagradzania pośredników zaangażowanych w zawieranie kontraktu lub umowy transferowej tego rodzaju piłkarzy. 

Zarówno zgodnie z art. 7 Regulations of Working with Intermediaries jak i art. 7 Uchwały nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi, zabronione jest uiszczanie przez zawodnika niepełnoletniego lub Klub jakichkolwiek opłat na rzecz Pośrednika w związku z zawarciem kontraktu lub umowy transferowej zawodnika niepełnoletniego lub zaciągania zobowiązań dotyczących uiszczania jakichkolwiek opłat na rzecz Pośrednika w związku z zwarciem kontraktu lub umowy transferowej w przyszłości.

Można więc postawić pytanie; czy wprowadzone regulacje nie przyznają klubom uprzywilejowanej pozycji negocjacyjnej? Bo czy Pośrednicy chcą uczestniczyć w negocjowaniu umów takich zawodników wiedząc, że nie otrzymają za to wynagrodzenia? Czy w ten sposób szanse piłkarzy na skorzystanie z usług profesjonalnych pośredników nie są mniejsze niż w przypadku zawodników, którzy osiągnęli pełnoletność? Pytań w tym zakresie pojawia się jednak więcej.

W świetle w/w art. 7 i brakiem opłat na rzecz pośrednika warto wskazać na art. 23 ust. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który stanowi, że ,,Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej”, a także na art. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych określającego elementy zadowalającego wynagrodzenia.

W odniesieniu do powyższego, pojawiają się zagadnienia związane z charakterem prawnym umowy zawieranej z pośrednikiem. a tym samym praw i obowiązków stron szczególnie więc pod kątem wynagrodzenia oraz możliwości wypowiedzenia umowy, a także porządku prawnego, który będzie miał zastosowanie do zawartej umowy. Częściowo na te zagadnienia zwracałam uwagę przy okazji omawiania kwestii odpowiedzialności pośredników (http://prawosportowe.pl/odpowiedzialnosc-agentow-posrednikow-pilkarskich.html). Należy więc tutaj pamiętać o Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych.

Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest fakt, że brak jest uregulowań dotyczących czasu trwania na jaki umowa z pośrednikiem może być w tym przypadku zawarta. Takie rozwiązanie istnieje chociażby w przypadku zawierania kontraktów zawodniczych U-18. Zgodnie z art. 13Uchwały nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, Kontrakt U18 może być zawarty wyłącznie przez zawodnika, który w momencie jego podpisania ukończył 15 rok życia, a nie ukończył 18 roku życia, na okres nie dłuższy niż 3 lata. Natomiast Kontrakt U18 obowiązujący w dniu ukończenia przez Zawodnika 18 roku życia zachowuje w pełni ważność do upływu okresu jego obowiązywania, bez względu na osiągnięcie przez Zawodnika pełnoletności.

Zgodnie z art. 1 ust 3 uchwały PZPN dot. pośredników transakcyjnych, ,,umowa pośrednictwa” jest to umowa zawarta przez klub lub zawodnika z pośrednikiem mająca postać umowy cywilnoprawnej w zakresie usług pośrednictwa. Art. 750 Kodeksu cywilnego stanowi, że do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Zgodnie natomiast z art. 746 § 1 k.c. ,,Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia […]”…

Jak w każdym przypadku, w którym dyskutuje się nad wprowadzeniem jakiegoś rozwiązania pojawiają się jego zwolennicy oraz przeciwnicy. Moim zdaniem warto zastanowić się, czy nie lepszym byłoby wprowadzenie przez FIFA procentowej maksymalnej stawki (wprowadzenie, a nie tylko rekomendowanie, jak jest w Regulations of Working with Intermediaries w przypadku piłkarzy pełnoletnich), jaką mogą otrzymać pośrednicy w omawianej dzisiaj sytuacji. Na pewno jednak należy stworzyć regulacje, które będą zapewniały ochronę niepełnoletnim sportowcom, ale nie będą przy tym naruszały prawa do wynagrodzenia za usługi świadczone przez pośredników transakcyjnych.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności