Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Zwalczanie cybersquattingu na przykładzie sprawy Juventus F.C.

W jednym z ostatnich wpisów poruszaliśmy tematykę związaną z działalnością Centrum Mediacji i Arbitrażu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się jednemu ze starszych orzeczeń tej instytucji w sprawie związanej z nadal aktualnym zjawiskiem tzw. cybersquattingu.

Przypomnijmy, że cybersquatting obejmuje bezprawną rejestrację znaków towarowych przez osoby trzecie jako nazwy domen. Dokonujący rejestracji wykorzystują system rejestracji nazw domen, aby zarejestrować nazwy znaków towarowych należące do znanych osób lub firm, z którymi nie mają związku. Jako właściciele tych rejestrów cybersquatterzy często umieszczają nazwy domen na aukcjach lub oferują je do sprzedaży bezpośrednio firmie lub osobie, do której nazwa domeny nawiązuje w cenach wykraczających poza koszt rejestracji. Alternatywnie mogą zachować rejestrację i używać nazwy domeny, aby przyciągnąć osoby trzecie do własnych witryn.

Na kanwie powyższego zjawiska skargę do Centrum WIPO złożył klub piłkarski Juventus F.C., którego znaki towarowe JUVENTUS i JUVE są objęte prawami ochronnymi z tytułu rejestracji  w licznych krajach i obejmują rozmaite towary jak m.in. wydrukowane materiały, fotografie i czasopisma, biżuterię, pojazdy mechaniczne, taśmy wideo i dyski kompaktowe. Zarówno JUVE jak i JUVENTUS były zarejestrowane także na obszarze Japonii, gdzie w 2001 roku zamieszkały tam mężczyzna zarejestrował nazwy domen internetowych:  „juvecard.com”, „juvebiz.com”, „juvetravel.com”, „juvepark.com” oraz „juvemobile.com”.

Składając skargę do  Centrum WIPO klub argumentował, że w/w nazwy domen są łudząco podobne do zarejestrowanego znaku towarowego JUVE należącego do jednej z najsłynniejszych i najbardziej rozpoznawalnych drużyn piłkarskich na świecie. Ponadto, skarżący podniósł również, że słowa takie jak „biz”, „card”, „travel”, „mobile” i „park” zawarte w nazwach domen mają charakter opisowy i w połączeniu ze znakiem JUVE, powodują mylne skojarzenia ze skarżącym klubem. Wskazano także, że pozwany nie miał żadnej podstawy prawnej do korzystania ze znaku JUVE jak np. prawa z tytułu licencji.

W tym miejscu trzeba wskazać, że spory dotyczące domen przed Centrum WIPO rozstrzygane są m.in. na podstawie Jednolitej Polityki Rozwiązywania Sporów o Nazwy Domen (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy). Zgodnie z paragrafem 4(a) Polityki wydanie orzeczenia o przeniesieniu nazw domen następuje, gdy spełnione zostaną łącznie trzy poniższe przesłanki:

  1. nazwy domen są identyczne lub łudząco podobne do znaku towarowego lub znaku usługowego, do którego Skarżący ma prawa;
  2. pozwany nie ma żadnych praw ani uzasadnionych interesów w odniesieniu do nazw domen;
  3. domeny Pozwanego zostały zarejestrowane i są używane w złej wierze.

W przedmiotowej sprawie Centrum WIPO uznało, że wszystkie w/w przesłanki zostały spełnione i decyzją z dnia 9 września 2001 r. (numer sprawy: D2001-0896o) orzeczono o przeniesieniu nazw domen na rzecz Juventusu.

Jak widać na przykładzie powyższej sprawy, rozpoznawalne jednostki, które posiadają prawa ochronne z tytułu rejestracji znaków towarowych (w tym kluby sportowe) nie pozostają bezbronne wobec praktyki cybersquattingu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Zmiany w polskim karate i kwestia reprezentowania Polski na Igrzyskach Olimpijskich 2020

Polskie karate w 2018 roku przechodzi prawdziwą rewolucję organizacyjną. Za sprawą decyzji Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Karate (WKF) z 13 kwietnia bieżącego roku, Polski Związek Karate, który reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej od 38 lat, stracił status członka największej światowej organizacji tej dyscypliny i przestał być przez nią uznawany. Jednocześnie WKF przyjął w swoje struktury powstałą w grudniu 2017 roku Polską Unię Karate i to ta organizacja jest obecnie uprawniona do wystawiania polskich karateków w zawodach pod egidą Światowej Federacji Karate.

Czytaj dalej Zmiany w polskim karate i kwestia reprezentowania Polski na Igrzyskach Olimpijskich 2020

Opublikowane w

Kontrowersyjny zapis w Terminarzu Rozgrywek Młodzieżowych w piłce siatkowej

Polski Związek Piłki Siatkowej opublikował Terminarz Rozgrywek Młodzieżowych na sezon 2018/2019. Został w nim zawarty ciekawy zapis dotyczący udziału młodszych zawodników w rozgrywkach wyższych kategorii wiekowych, który natychmiastowo stał się przedmiotem ożywionej dyskusji w świecie siatkówki.

Czytaj dalej Kontrowersyjny zapis w Terminarzu Rozgrywek Młodzieżowych w piłce siatkowej

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Adwokat. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Fotografowanie imprez masowych w kontekście RODO

Przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) generują wiele wątpliwości wśród podmiotów prowadzących działalność sportową w kontekście organizacji wydarzeń sportowych i utrwalania wizerunków osób biorących w nich udział. Rodzi się pytanie, czy utrwalanie i publikacja wizerunków uczestników imprez jest dopuszczalna i z jakimi dodatkowymi obowiązkami należy się liczyć.

Czytaj dalej Fotografowanie imprez masowych w kontekście RODO

Opublikowane w

Ustalenie stawki VAT dla usług związanych z rekreacją

Zarządzający obiektami sportowymi świadczącymi usługi dla konsumentów polegające na sprzedaży karnetów wstępu oraz uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych często stosują do nich preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8%, niezależnie od charakteru konkretnej usługi. Czy takie działanie jest jednak uzasadnione w każdym przypadku?

Czytaj dalej Ustalenie stawki VAT dla usług związanych z rekreacją

Opublikowane w

Postępowanie UOKiK w sprawie kartelu na rynku fitness

W ogłoszonym dnia 29 czerwca 2018 r. komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o prowadzonym postępowaniu w związku z podejrzeniem zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję na rynku fitness.

Czytaj dalej Postępowanie UOKiK w sprawie kartelu na rynku fitness

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts