Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Zmiany w rozgrywkach piłkarskiego Pucharu Polski

Zakończyliśmy już omawianie przewinień dyscyplinarnych sędziów piłkarskich, obserwatorów i delegatów, a od dziś przyglądać będziemy się nowym regulacjom dotyczącym rozgrywek piłkarskiego Pucharu Polski.

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął 21 marca tego roku Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2018/2019. Zasadnicza zmiana dotyczy udziału drużyn z Ekstraklasy już od I rundy.

Podtrzymany został natomiast obowiązujący już w tym sezonie format rozgrywek polegający na przeprowadzaniu losowania po każdej rundzie rozgrywek. Nie mamy już zatem do czynienia z losowaniem drabinki aż do finału czy półfinału, jak ma to miejsce np. we Włoszech, gdzie drabinka składa się z dwóch połówek i zwycięzcy każdej z nich spotykają się w finale.

Warto przypomnieć, że Puchar Polski tak naprawdę rozgrywany jest w cyklu dwuletnim, czy jak kto woli nazwać dwusezonowym, bo mamy jednocześnie rozgrywki na szczeblu wojewódzkich związków piłki nożnej i na szczeblu centralnym. Drużyny walczące w sezonie 2017/2018 na szczeblu wojewódzkim, w przypadku zwycięstwa zagrają na szczeblu centralnym w sezonie 2018/2019, ale też wystartują na szczeblu wojewódzkim w sezonie 2018/2019, by o walczyć o przepustkę do rozgrywek szczebla centralnego w sezonie 2019/2020.

Zgodnie z przepisami art. 1 Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2018/2019:

1.1. Cykl rozgrywek na szczeblu związku piłki nożnej na sezon 2018/2019 kończy się do 30 czerwca 2018 roku i ma wyłonić 16 drużyn, które wezmą udział w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2018/2019.

1.2. Cykl rozgrywek na szczeblu centralnym w sezonie 2018/2019 rozpoczyna się 1 lipca 2018 roku a kończy nie później niż 1 czerwca 2019 roku.

Kto może uczestniczyć w rozgrywkach? Zgodnie z art. 2.1. Uchwały, w rozgrywkach o Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny Ekstraklasy, I, II, III i IV ligi oraz do klasy okręgowej włącznie. Klub klasy A może wystąpić do wojewódzkiego związku piłki nożnej o zwolnienie z udziału w rozgrywkach, natomiast pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie dobrowolności. Z kolei, wedle art. 2.2., warunkiem udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym jest posiadanie przez klub licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach mistrzowskich w sezonie 2018/2019.

Uchwała przewiduje sankcje dla drużyn, które zrezygnują z udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym. Zgodnie z art. 2.3., zespoły, które zrezygnują z udziału w rozgrywkach tego szczebla w sezonie 2018/2019 nie będą uprawnione do udziału w rozgrywkach o Puchar Polski w dwóch kolejnych cyklach rozgrywek. Niezależnie od tego, Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć także inne kary, przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. Do udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym – zgodnie z art. 2.4. Uchwały – uprawnieni są wszyscy zawodnicy danej drużyny klubu, którzy zostali uprawnieni w systemie Extranet, do gry w rozgrywkach mistrzowskich z jej udziałem w sezonie 2018/2019. Jedyne zastrzeżenie zawarte jest w art. 2.5. Uchwały, na mocy którego, do każdego klubu może być potwierdzona i uprawniona do gry dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w każdym meczu na szczeblu centralnym może występować równocześnie na boisku 2 zawodników danego klubu – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych.

Dochodzimy teraz do art. 3 Uchwały czyli do etapów rozgrywek. Etap I, kończący się do 30 czerwca 2018 r., na szczeblu związku piłki nożnej, w którym uczestniczą drużyny: III, IV ligi i klasy okręgowej włącznie oraz na zasadzie dobrowolności wszystkie inne zgłoszone do rozgrywek. W II etapie uczestniczy natomiast: 16 drużyn – zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związków piłki nożnej
w sezonie 2017/2018; 14 drużyn II ligi w sezonie 2018/2019, które w sezonie 2017/2018 uczestniczyły w rozgrywkach I lub II ligi; 4 drużyny, które w sezonie 2017/2018 zajęły miejsca 15-18 w rozgrywkach II ligi; 18 drużyn I ligi w sezonie 2018/2019 oraz 16 drużyn Ekstraklasy w sezonie 2018/2019.

Zgodnie z art. 4 Uchwały, pierwszy etap rozgrywek, kończący się do 30 czerwca 2018 r., przeprowadzają związki piłki nożnej (wojewódzkie i okręgowe) na podstawie opracowanych przez siebie regulaminów. Orzecznictwo dyscyplinarne wobec zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu związków piłki nożnej (wojewódzkich i okręgowych) należy do właściwości organów dyscyplinarnych związków piłki nożnej, chyba, że ze względu na właściwość przedmiotową sprawa zastrzeżona jest do rozpoznania przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. Wszystkie związki piłki nożnej obowiązane są w terminie do 2 lipca 2018 r. zgłosić pisemnie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN drużyny, które zakwalifikowały się do rozgrywek na szczeblu centralnym. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie spowoduje odmowę dopuszczenia drużyny do rozgrywek na szczeblu centralnym.

Rozgrywki Pucharu Polski przewidują również uczestnictwo więcej niż jednej drużyny klubowej w jednym cyklu rozgrywek. Zgodnie z przepisami art. 5 Uchwały, wystawienie przez klub więcej niż jednej drużyny, w jednym cyklu rozgrywek, zobowiązuje do stosowania następujących zasad:

  1. Zawodnicy, którzy brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej drużynie tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej,
  2. Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, najwyżej 3 zawodników tej drużyny może występować w meczach z udziałem drużyny swego klubu, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek,
  3. Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w których one aktualnie występują – I drużynę reprezentuje zespół występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej, itd.

Drugi etap uregulowany został w art. art. 6-12 Uchwały. Zgodnie z art. 6.1. w rundzie wstępnej Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz, a biorą w niej udział 4 drużyny II Ligi, które w sezonie 2017/2018 zajęły miejsca 11-14 w tabeli rozgrywek II ligi  i 4 drużyny, które w sezonie 2017/2018 zajęły miejsca 15-18 w tabeli rozgrywek II ligi,  a zgodnie z art. 6.2., mecze zostaną rozegrane wg. schematu: 11*-18*, 12*-17*, 13*-16* i 14*-15*, przy czym * oznacza miejsce w tabeli rozgrywek II ligi w sezonie 2017/2018. Zwycięzcy meczów uzyskają awans do rundy pierwszej – 1/32 Pucharu Polski.

Największa zmiana dotyczy pierwszej rundy – 1/32 finału Pucharu Polski. Zgodnie z art. 7.1. Uchwały,  w rundzie pierwszej – 1/32 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz, a w tej rundzie udział biorą:

  1. zwycięzcy meczów Rundy Wstępnej;
  2. zdobywcy Pucharu Polski na szczeblu związków piłki nożnej w sezonie 2017/2018;
  3. drużyny II ligi, w sezonie 2018/2019 z wyłączeniem uczestników Rundy Wstępnej i drużyn, które w sezonie 2017/2018 uczestniczyły w rozgrywkach III ligi;
  4. drużyny I ligi w sezonie 2018/2019;
  5. drużyny Ekstraklasy w sezonie 2018/2019.

Zgodnie z art. 7.2.Uchwały, gospodarzami meczów 1/32 Finału Pucharu Polski są drużyny występujące w niższej klasie rozgrywkowej. W przypadku drużyn występujących w tej samej klasie rozgrywkowej, gospodarzami są drużyny, które podczas losowania danej pary zostały wylosowane jako pierwsze. Natomiast, w sytuacji, gdy jedną parę utworzą drużyny Ekstraklasy, z których jedna uczestniczy w rozgrywkach Ligi Mistrzów lub Ligi Europy, gospodarzem meczu będzie drużyna uczestnicząca w tych rozgrywkach. Zwycięzcy meczów uzyskają oczywiście awans do rundy drugiej – 1/16 finału Pucharu Polski.

Poprzednia regulacja z Uchwały nr IV/64 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2017/2018 brzmiała tak:

Pierwsza runda – 1/32 finału Pucharu Polski

7.1 W rundzie pierwszej Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W tej rundzie udział bierze:

a) 20 zespołów – zwycięzców meczów z Rundy Wstępnej,

b) 12 zespołów I Ligi w sezonie 2016/2017, które zajęły miejsca 1-12 w tabeli rozgrywek.

7.2 Gospodarzami meczów 1/32 Finału Pucharu Polski są zdobywcy Pucharu Polski na szczeblu ZPN. W przypadku meczów z udziałem pozostałych drużyn, gospodarzami są zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2017/2018. W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2017/2018 w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarza wyłoni losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów Rundy Wstępnej.

7.3 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt 7.1, uzyskają awans do rundy drugiej – 1/16 finału Pucharu Polski.”

Jak zatem widać pierwsza runda była tylko z nazwy 1/32 finału, ponieważ brały w niej udział nie 64, a 32 zespoły, co jest właściwe dla 1/16 finału.

O innych najważniejszych regulacjach rozgrywek piłkarskiego Pucharu Polski w sezonie 2018/2019 w kolejnym odcinku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Afera korupcyjna w Belgii

Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące ustawiania meczów oraz oszustw finansowych w belgijskiej piłce klubowej. 10 października policja dokonała przeszukania w klubach piłkarskich, w tym najbardziej znanych: Anderlecht Bruksela. Club Brugge, Standard Liege czy KAA Gent.

Czytaj dalej Afera korupcyjna w Belgii

Opublikowane w

Rywalizacja od najmłodszych lat

100 lat Niepodległej Polski to także lata sukcesów polskiej piłki nożnej, medali Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, choć były też lata słabszych występów na arenie międzynarodowej. Z poziomem rodzimych rozgrywek ligowych też bywa różnie, ale to nie temat na dzisiejszy artykuł. Żeby cokolwiek byłoby lepiej w tym zakresie, potrzebne jest wychowywanie „narybku” czyli szkolenie młodzieży.

Czytaj dalej Rywalizacja od najmłodszych lat

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Rywalizacja od najmłodszych lat

100 lat Niepodległej Polski to także lata sukcesów polskiej piłki nożnej, medali Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, choć były też lata słabszych występów na arenie międzynarodowej. Z poziomem rodzimych rozgrywek ligowych też bywa różnie, ale to nie temat na dzisiejszy artykuł. Żeby cokolwiek byłoby lepiej w tym zakresie, potrzebne jest wychowywanie „narybku” czyli szkolenie młodzieży.

Czytaj dalej Rywalizacja od najmłodszych lat

Opublikowane w

Środki finansowe na szkolenie piłkarskiej młodzieży

Kilkanaście dni temu pisałem o przeznaczaniu przez Polski Związek Piłki Nożnej środków z umów z zakładami bukmacherskimi na korzystanie przez nie z wyników ligowych na potrzeby klubów I, II, III i IV ligi. Dziś o kolejnych środkach, tym razem przeznaczonych na szkolenie młodzieży w klubach Ekstraklasy. Źródło tych środków jest jednak inne. Pochodzą one z UEFA i związane są ze startami w rozgrywkach, a ostatnio w zasadzie tylko w eliminacjach rozgrywek Ligi Mistrzów i Ligi Europy.

Czytaj dalej Środki finansowe na szkolenie piłkarskiej młodzieży

Opublikowane w

Odznaczenia za działalność piłkarską w Polsce

Kilka tygodni temu, Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął Regulamin nadawania medalu „Za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej”. Znowelizowana została Uchwała nr VI/174 z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania medalu „Za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej”. Rozszerzono krąg podmiotów upoważnionych do zgłaszania do Komisji Odznaczeń PZPN na piśmie wniosków o nadanie tego medalu.

Czytaj dalej Odznaczenia za działalność piłkarską w Polsce

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts