ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Zawodnik i trener w polityce polskiego związku sportowego

W opublikowanym przez MSIT Kodeksie Dobrego Zarządzania w jeden z rozdziałów poświęcony został tematyce zawodnika i trenera w polityce polskiego związku sportowego. MSIT podkreśla, że to właśnie zawodnicy i trenerzy powinni być priorytetem w polityce związku.

PZS, podobnie jak inne organizacje, powinny rozwijać współpracę ze wszystkimi grupami interesariuszy. Odpowiednie pozycjonowanie zawodników i trenerów przez związek wpływa na takie kwestie, jak uczestnictwo tych grup w procesach decyzyjnych w związku, czy polityka zatrudniania trenerów, a także podnoszenia ich kwalifikacji oraz wspierania zawodników w łączeniu przez nich sportu z nauką, pracą lub życiem rodzinnym. Obecnie rola trenera i zawodnika w polityce związku bywa marginalizowana. Z Analizy działalności PZS w sportach olimpijskich wyłania się obraz związków jako organizacji, które nie realizują zasady partycypacyjności. Kluby i trenerzy zarzucają PZS „odgórne” narzucanie decyzji bez poddawania ich konsultacjom z zainteresowanymi stronami. Stąd autorzy badania MSIT postulują, aby PZS były bardziej aktywne w pozyskiwaniu opinii trenerów i zawodników na temat podejmowanych decyzji oraz kierunków rozwoju danego sportu i by stosowały w tym celu różne środki komunikacji. Polityka związku wobec trenerów przejawia się także w działaniach na rzecz kształcenia i podnoszenia ich kompetencji. Na PZS spoczywa odpowiedzialność za takie działania m.in. w ramach wymiany dobrych praktyk i dokształcania zawodowego trenerów w danym sporcie.

W obszarze również poruszanym w Kodeksie Dobrego Zarządzania – Kadry dla sportu -poruszono już kwestie wprowadzenia przez PZS autonomicznych systemów licencyjnych dla trenerów. Kształcenie ustawiczne mogłoby w nich stanowić wymóg dla podtrzymania uzyskanych uprawnień. PZS, poza stworzeniem systemów licencyjnych, powinny same oferować trenerom możliwości doskonalenia zawodowego lub wspierać ich w uczestnictwie w kursach czy szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, w tym zagraniczne. Choć Analiza działalności PZS w sportach olimpijskich wskazuje, że trenerzy są na ogół zadowoleni z warunków doskonalenia zawodowego stwarzanych im przez PZS, to jednak sytuacja w tym zakresie kształtuje się odmiennie w każdym ze związków.

Innym ważnym aspektem polityki związku wobec trenerów jest kwestia podstaw formalno-prawnych zatrudniania opiekunów kadry narodowej przez poszczególne PZS. W wielu przypadkach trenerzy kadry narodowej (zwłaszcza kadr młodzieżowych i juniorskich) świadczą pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Powoduje to u nich brak pewności zatrudnienia, co z kolei wpływa na częste zmiany trenerów kadr narodowych, które mogą zaburzać proces szkolenia oraz wpływać na osiągane przez zawodników wyniki. Problem ten był podnoszony w Analizie działalności PZS w sportach olimpijskich, gdzie autorzy badania rekomendują ustabilizowanie zatrudnienia trenerów w PZS.

Jednym z elementów wspierania zawodników przez związki jest promowanie kariery dwutorowej, czyli rozwiązań polegających na zapewnianiu zawodnikom równoległej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej, umożliwiającej płynne wejście na rynek pracy po zakończeniu kariery sportowej. PZS powinien prowadzić w tym zakresie działania uświadamiające, zwracając zawodnikom uwagę na to, że ich kariera sportowa ma ograniczony horyzont czasowy, a tym samym konieczne jest planowanie dalszego, „pozasportowego” życia zawodowego. Ponadto PZS, planując kalendarz zawodów i zgrupowań, zwłaszcza dla młodych zawodników, powinien brać pod uwagę perspektywę roku szkolnego i akademickiego, aby ułatwiać młodym sportowcom godzenie nauki i kariery sportowej. „Duże” PZS powinny z kolei prowadzić własne programy kariery dwutorowej dla sportowców.

PZS winny także w swojej polityce uwzględnić zagadnienia związane z ochroną zawodników przed zagrożeniami, takimi jak stosowanie względem nich substancji zabronionych w sporcie, które dodatkowo mogą być szkodliwe dla zdrowia, czy przed wykorzystywaniem ekonomicznym zawodników. Szczególną uwagę należy też zwrócić na kwestię ochrony nietykalności fizycznej i psychicznej zawodników, w tym przede wszystkim przed molestowaniem. Ważne jest także wypracowanie odpowiednich procedur zapewniających zawodnikom możliwość uczestniczenia w zawodach sportowych, przeprowadzanych w bezpieczny dla ich życia oraz zdrowia sposób.

Bezwzględnie wiążące wytyczne dla PZS w tym obszarze:

a) PZS promuje koncepcję dwutorowej kariery wśród zawodników i trenerów,

b) Planując zgrupowania i krajowe zawody mistrzowskie (zwłaszcza w sporcie młodzieżowym) PZS bierze pod uwagę kalendarz szkolny i akademicki,

c) PZS zapewnia udział trenerów kadry narodowej w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii Trenerskiej finansowanej ze środków MSIT,

d) W systemie licencji dla trenerów w danym sporcie znajduje się wymóg ciągłego doskonalenia zawodowego,

e) PZS przynajmniej raz do roku organizuje konferencje trenerskie celem wymiany dobrych praktyk i doświadczeń,

f) W PZS działają komisja zawodnicza i trenerska,

g) Decyzje dotyczące kierunków rozwoju danego sportu są konsultowane ze środowiskiem trenerów i zawodników, a z trenerami dodatkowo decyzje odnoszące się do procesu szkoleniowego,

h) PZS ubezpiecza zawodnika kadry narodowej od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie.

Na zdjęciu: siedziba Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Przepisy dotyczące transferów w PZPS

Okienko transferowe w polskiej siatkówce dobiega końca. Wydawać by się mogło, że czasu na ewentualne zmiany barw klubowych jest sporo, aczkolwiek zważywszy na potencjalne negocjacje, spory, tudzież kwestie formalne związane z transferem, właśnie teraz wybija ostatni dzwonek.

Czytaj dalej Przepisy dotyczące transferów w PZPS
Opublikowane w

Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

Pod koniec ubiegłego roku Włoska Federacja Pływacka (ISF) planowała zorganizowanie turnieju „Energy for Swim”, w którym zawodnicy i zawodniczki rywalizowaliby indywidualnie, bez reprezentowania swoich federacji krajowych. W grudniowych zawodach przeprowadzonych w Turynie miały wziąć udział największe światowe gwiazdy, rywalizujące nie tylko o wynik sportowy, lecz również o pokaźne nagrody finansowe. Wydarzenie to miało stać się pierwszym krokiem dla utworzenia nowej międzynarodowej ligi pływackiej.

Czytaj dalej Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

O autorze

Joanna Maj

Joanna Maj

Wpisy autora

Opublikowane w

Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego

Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego określa umowa. Za termin realizacji zadania rozumie się okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia realizacji zadania określony umową. Do rozliczenia zadania nie mogą być zaliczone zakupione usługi lub materiały sprzed daty określonej w umowie lub po dacie zakończenia realizacji zadania. Przedłożone do rozliczenia faktury z datą wystawienia i realizacji sprzed dat lub po datach określonych w umowie uznawane są za wydatki niezwiązane z umową i nie zostaną uznane w przedkładanym rozliczeniu.

Czytaj dalej Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego

Opublikowane w

Doświadczenia MSIT z nadzoru nad polskimi związkami sportowymi

W Kodeksie Dobrego Zarządzania dla polskich związków sportowych MSIT formułując konkretne wytyczne dla poszczególnych obszarów działalności PZS kierował się między innymi własnymi doświadczeniami ze sprawowania nadzoru nad polskimi związkami sportowymi. Pozwoliły one na sformułowanie kilku powtarzalnych błędów popełnianych przez PZS, które stanowią cel naprawczy dla MSIT.

Czytaj dalej Doświadczenia MSIT z nadzoru nad polskimi związkami sportowymi

Opublikowane w

Testosteron pod kontrolą

W dniu 1 listopada 2017 r. weszły w życie nowe przepisy Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki (dalej: IAAF) wprowadzające restrykcje w zakresie uczestnictwa w międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych osób sklasyfikowanych jako tzw. DSD (ang. differences of sex development), a więc u których stwierdzono hiperandrogenizm – nadmiar męskich hormonów płciowych. Nowe regulacje nie bez zaskoczenia nie spodobały się lekkoatletkom, które do momentu wejścia w życie przedmiotowych restrykcji mogły bez ograniczeń medycznych uczestniczyć we wszelkich międzynarodowych imprezach sportowych w klasyfikacji kobiet. W dniu 19 czerwca 2018 r. słynna południowoafrykańska biegaczka Caster Semenya przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu (dalej: CAS) w Lozannie zarzuciła nowym przepisom niezgodność z prawem.

Czytaj dalej Testosteron pod kontrolą

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.