Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Zawieszenie lub darowanie kary dyscyplinarnej

Co jakiś czas powracam do zagadnień związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi przeciwko sportowcom: zawodnikom, zawodniczkom; trenerom czy działaczom sportowym. Wiele pisałem o regulacjach zawartych w aktach prawa związkowego w dyscyplinie piłki nożnej, a zwłaszcza w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

Kilka tygodni temu poświęciłem wpis na tym blogu kwestiom utrzymania bezpieczeństwa i porządku na obiekcie piłkarskim. Za naruszenie przepisów Regulaminu Dyscyplinarnego grożą sankcje, a organy dyscyplinarne nakładają kary. Od kar, jak wiadomo można odwołać się do organu II instancji. W przypadku piłki nożnej do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN lub do organów odwoławczych wojewódzkich związków piłki nożnej, ale dziś nie będzie o samym toku postępowania, bo to opisywałem już niejednokrotnie, ale o instytucjach o charakterze nadzwyczajnym, o których mowa w art. 165 Regulaminu czyli zawieszeniu kary lub darowaniu prawomocnie orzeczonej kary dyscyplinarnej.

Gdy kara stanie się prawomocna, żadne środki odwoławcze już nie przysługują, a podmiot, który został ukarany może odczuwać dużą surowość kary, np. zbyt długą – w jego subiektywnym odczuciu – karę dyskwalifikacji czasowej czy np. zakazu wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie lub zakazu rozgrywania meczu na określonym stadionie lub nakazu rozgrywania meczów bez udziału publiczności, w roli gospodarza. I co wtedy?

Czy istnieje możliwość skrócenia takiej kary? Jeżeli, tak to jakie warunki trzeba spełnić? Odpowiedzi na to pytanie daje przepis art. 165 §1 Regulaminu Dyscyplinarnego: „Na wniosek ukaranego podmiotu lub Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny, który wydał prawomocną decyzję, może zawiesić wykonanie lub darować prawomocnie orzeczoną karę dyscyplinarną”.

Organ, który orzekł karę i do którego podmiot ukarany zwrócił się o zawieszenie wykonania kary lub darowanie kary bada czy w sytuacji podmiotu ukaranego wystąpiły lub występują zdarzenia, którym można by przypisać cechy  szczególnie uzasadnionych okoliczności . Za takie można uznać np. niemożność zarabiania pieniędzy ze sprzedaży biletów na mecze, w przypadku kary polegającej na rozgrywaniu meczów bez publiczności, czy w tym samym przypadku brak wsparcia kibiców dla drużyny tego klubu w ważnych, decydujących meczach. To podlega ocenie organu dyscyplinarnego, który poprzedza ją analizą tego danego stanu faktycznego i odniesień do niego w przepisach dyscyplinarnych.

Kolejną przesłanką zawieszenia lub darowania kary orzeczonej w wymiarze czasowym jest upływ połowy kary, bowiem na mocy art. 165 §2 Regulaminu, zawieszenie lub darowanie kary orzeczonej w wymiarze czasowym, nie może nastąpić wcześniej, niż po odbyciu połowy kary. Natomiast, w świetle przepisu art. 165 §3, zawieszenie wykonania prawomocnej kary dyscyplinarnej może nastąpić na okres próby nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 5 lat i może być połączone z nałożeniem na ukaranego obowiązków. Zawieszona na podstawie tego przepisu kara może zostać „odwieszona” – mówiąc kolokwialnie – czyli może podlegać wykonaniu, a dzieje się tak na mocy przepisu ar. 165 §4, w przypadku nie wykonania obowiązków lub popełnienia w okresie próby podobnego przewinienia dyscyplinarnego. W przypadku wystąpienia takich okoliczności, zawieszona kara podlega wykonaniu.

Jak wspomniałem wyżej, z wnioskiem o darowanie lub zawieszenie kary może wystąpić Zarząd PZPN lub ukarany podmiot. W przypadku, gdy właśnie ukarany podmiot złoży wniosek,  a rozstrzygniecie organu dyscyplinarnego będzie zgodne z tym wnioskiem, organ dyscyplinarny zgodnie z przepisem art. 165 §5 nie sporządza uzasadnienia. W każdym innym przypadku, takie uzasadnienie jest sporządzane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Odpowiedzialność klubu fitness za sprzęt oraz rzeczy pozostawione w szatni

Prowadzenie klubu fitness wobec braku stowarzyszeń, federacji czy innych organizacji na poziomie ogólnokrajowym zrzeszających poszczególne kluby i narzucających im wewnętrzne regulacje właściwe dla tej właśnie branży, może stanowić bardzo intratne zajęcie przy stosunkowo niskim „zagrożeniu” w zakresie spełniania określonych wymogów kadrowych, sanitarnych itp. Przepisy ogólne prawa polskiego i unijnego na różnym poziomie szczegółowości regulują jednak kwestie, z którymi na co dzień można się w klubach fitness zetknąć i na które ich właściciele powinni umieć reagować.

Czytaj dalej Odpowiedzialność klubu fitness za sprzęt oraz rzeczy pozostawione w szatni

Opublikowane w

Rozczarowujący początek hucznego projektu polskiej siatkówki

W miniony weekend zainaugurowano rozgrywki PlusLigi, a wczoraj rozegrano drugą kolejkę rundy zasadniczej. Jednak dla dwóch zespołów – Stoczni Szczecin oraz Trefla Gdańsk był to pierwszy mecz w sezonie. Wszystko za sprawą awarii prądu, która udaremniła widowisko wyczekiwane przez szczecinian oraz fanów siatkówki w całej Polsce. Huczny projekt budowany w Szczecinie rozpoczął się od wielkiego rozczarowania.

Czytaj dalej Rozczarowujący początek hucznego projektu polskiej siatkówki

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Udział drużyny piłkarskiej w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek

Ostatnio pisałem o nieodbytym lub przerwanym meczu w rozgrywkach piłkarskich, a dziś mowa będzie o udziale drużyny w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich czy pucharowych. Zapraszam do lektury.

Czytaj dalej Udział drużyny piłkarskiej w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek

Opublikowane w

Nieodbyty lub przerwany mecz w rozgrywkach piłkarskich

Ostatnio na łamach bloga prawosportowe.pl sporo piszę o tematyce „rozgrywkowej” w piłce nożnej na łamach portalu prwosportowe.pl. W poprzednim odcinku było o wycofaniu się drużyny z rozgrywek, a dziś o meczu, który – mówiąc kolokwialnie – nie został przeprowadzony bez przeszkód i ustaleniu odpowiedzialności. Tutaj posiłkować się trzeba przepisami regulaminów rozgrywek i Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Czytaj dalej Nieodbyty lub przerwany mecz w rozgrywkach piłkarskich

Opublikowane w

Wycofanie się drużyny z rozgrywek piłkarskich

Kontynuujemy tematykę „rozgrywkową” w piłce nożnej na łamach portalu prwosportowe.pl. Ostatnio pisałem o wyborze strojów drużyn w zawodach piłki nożnej, a dziś o wycofaniu się drużyny z rozgrywek. Tu również pomocne będą przepisy regulaminów rozgrywek i Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Czytaj dalej Wycofanie się drużyny z rozgrywek piłkarskich

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts