Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Zakres przedmiotowy uzgodnień dotyczących budowy obiektów piłkarskich

W poprzednim blogu p.t. „Nowy obiekt, ale…” pisałem między innymi o formalnym etapie uzgodnień dotyczących budowy, przebudowy i modernizacji obiektów piłkarskich. Uzgodnienia takie jak wiadomo mają służyć temu, by powstające, przebudowywane lub modernizowane obiekty piłkarskie spełniały wymogi licencyjne.

Podstawy prawne znajdujemy w Uchwale nr III/60 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej do opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów.

Etapy procedury zawarte są w wytycznych opracowanych przez Departament Organizacji, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN na podstawie ust. 3 cytowanej już Uchwały nr III/60. O etapie formalnym już było. Pora na omówienie etapu merytorycznego.

Projekt stadionu uzgadniany przez wojewódzki związek piłki nożnej musi być  zgodny z właściwymi przepisami zawartymi w następujących dokumentach:

 1. Przepisy gry w piłkę nożną – w zakresie art. 1 (pole gry) wraz z postanowieniami PZPN do Przepisów gry w piłkę nożną w tym zakresie,
 2. Podręcznik Licencyjny PZPN dla właściwej klasy rozgrywkowej – w zakresie rozdziału dot. infrastruktury stadionowej,
 3. Regulamin rozgrywek dla właściwej klasy rozgrywkowej – w zakresie dot. infrastruktury stadionowej / obowiązków gospodarza zawodów (jeżeli regulamin przewiduje stosowne zapisy).

Za aktualne przyjmuje się te edycje poszczególnych dokumentów, które obowiązywały w momencie formalnego uruchomienia procesu uzgodnienia.

To tylko część minimalnych uzgodnień. Jeżeli nie istnieją przeciwskazania, Polski Związek Piłki Nożnej rekomenduje, aby projekt stadionu uzgadniany przez wojewódzki związek piłki nożnej był zgodny z właściwymi przepisami zawartymi w poniższych dokumentach:

 1. Wytyczne i dobre praktyki Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie infrastruktury stadionowej oraz organizacji meczów piłki nożnej – Część I: Infrastruktura Stadionowa (Edycja: kwiecień 2016 r. lub nowsza),
 2. Przepisy FIFA dotyczące technicznych rekomendacji i wymagań dla stadionów piłkarskich (5. edycja, 2011 r. lub nowsza),
 3. Regulamin UEFA w sprawie infrastruktury stadionowej (wersja 2010 lub nowsza),
 4. UEFA Guide To Quality Stadiums (wersja 2011 lub nowsza).,
 5. Polskie Normy dot. obiektów widowiskowych,
 6. Przewodnik CAFE w zakresie dostępności stadionu.

Omawiając zakres przedmiotowy uzgodnień warto przywołać ważną zasadę zawartą w cytowanych wyżej wytycznych Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej z kwietnia 2016 roku. Otóż, projekt stadionu uzgadniany przez wojewódzki związek piłki nożnej nie może naruszać właściwych przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności przepisów prawa budowlanego.

Po etapach formalnego przyjęcia wniosku oraz jego merytorycznego rozpoznania w oparciu o powyższe zakresy, pora na formalne zakończenie tej procedury. Proces uzgodnienia zostaje formalnie zakończony w momencie zaopiniowania przez wojewódzki związek piłki nożnej projektu przedłożonego przez wnioskodawcę. Formalne uzgodnienie projektu zawiera:

 1. Opinię, o której mowa w ust. 4 Uchwały III/60, wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uzgadniających ze strony Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej,
 2. Opieczętowanie oficjalną pieczątką WZPN dokumentacji projektowej,
 3. Wskazanie czy uzgodnienie obarczone jest dodatkowymi uwagami (oraz ewentualne ich spisanie bezpośrednio obok pieczątki wraz ze wskazaniem terminów realizacji lub spisanie uwag wraz z terminami realizacji w opinii, o której mowa powyżej).

Później, przychodzi czas na odbiór stadionu. Zgodnie z ust. 9 Uchwały III/60 do rozgrywek piłkarskich dopuszcza się wyłącznie te stadiony, których projekty budowy, przebudowy lub modernizacji zostały uzgodnione zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Uchwale. To zastrzeżenie dotyczy jednak tylko projektów powstałych po wejściu w życie Uchwały III/60, czyli po 30 marca 2016 roku.

Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej określił także rekomendowane kwalifikacje osób uzgadniających projekt z ramienia WZPN. I tak, zaleca się, aby każdy projekt stadionu był uzgadniany z ramienia wojewódzkiego związku piłki nożnej przez przynajmniej dwie osoby / ekspertów ds. uzgodnienia projektu stadionu. Zaleca się, aby w/w eksperci posiadali wiedzę i doświadczenie w następujących obszarach tematycznych:

 1. Przepisy gry w piłkę nożną,
 2. organizacja meczów piłkarskich,
 3. bezpieczeństwo meczów piłkarskich
 4. przepisy Licencyjne Polskiego Związku Piłki Nożnej (infrastruktura),
 5. właściwe przepisy wojewódzkiego związku piłki nożnej.

Opiniowanie czy uzgadnianie projektów budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów sportowych przez polskie, wojewódzkie czy okręgowe jest uzasadnione, bowiem pozwoli uniknąć błędów z poprzednich. I dotyczy to nie tylko piłki nożnej, wszak za publiczne pieniądze powstają również hale sportowe, boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej czy korty i każda współpraca władz samorządowych ze środowiskami sportowymi jest mile widziana i pozwoli uniknąć wielu błędów, bo nie zawsze projektant obiektu zna przepisy gry, przepisy związkowe, warunkujące zdobycie licencji. Dzięki temu unikniemy np. hali sportowej z oświetleniem zawieszonym na wysokości 6 metrów i 60 centymetrów, podczas gdy przepisy siatkarskie przewidują 7 metrów. I dotyczy to nie tylko najwyższych szczebli rozgrywek, ale również tych prowadzonych przez wojewódzkie i okręgowe związki sportowe w różnych dyscyplinach sportu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Odpowiedzialność klubu fitness za sprzęt oraz rzeczy pozostawione w szatni

Prowadzenie klubu fitness wobec braku stowarzyszeń, federacji czy innych organizacji na poziomie ogólnokrajowym zrzeszających poszczególne kluby i narzucających im wewnętrzne regulacje właściwe dla tej właśnie branży, może stanowić bardzo intratne zajęcie przy stosunkowo niskim „zagrożeniu” w zakresie spełniania określonych wymogów kadrowych, sanitarnych itp. Przepisy ogólne prawa polskiego i unijnego na różnym poziomie szczegółowości regulują jednak kwestie, z którymi na co dzień można się w klubach fitness zetknąć i na które ich właściciele powinni umieć reagować.

Czytaj dalej Odpowiedzialność klubu fitness za sprzęt oraz rzeczy pozostawione w szatni

Opublikowane w

Rozczarowujący początek hucznego projektu polskiej siatkówki

W miniony weekend zainaugurowano rozgrywki PlusLigi, a wczoraj rozegrano drugą kolejkę rundy zasadniczej. Jednak dla dwóch zespołów – Stoczni Szczecin oraz Trefla Gdańsk był to pierwszy mecz w sezonie. Wszystko za sprawą awarii prądu, która udaremniła widowisko wyczekiwane przez szczecinian oraz fanów siatkówki w całej Polsce. Huczny projekt budowany w Szczecinie rozpoczął się od wielkiego rozczarowania.

Czytaj dalej Rozczarowujący początek hucznego projektu polskiej siatkówki

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Udział drużyny piłkarskiej w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek

Ostatnio pisałem o nieodbytym lub przerwanym meczu w rozgrywkach piłkarskich, a dziś mowa będzie o udziale drużyny w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich czy pucharowych. Zapraszam do lektury.

Czytaj dalej Udział drużyny piłkarskiej w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek

Opublikowane w

Nieodbyty lub przerwany mecz w rozgrywkach piłkarskich

Ostatnio na łamach bloga prawosportowe.pl sporo piszę o tematyce „rozgrywkowej” w piłce nożnej na łamach portalu prwosportowe.pl. W poprzednim odcinku było o wycofaniu się drużyny z rozgrywek, a dziś o meczu, który – mówiąc kolokwialnie – nie został przeprowadzony bez przeszkód i ustaleniu odpowiedzialności. Tutaj posiłkować się trzeba przepisami regulaminów rozgrywek i Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Czytaj dalej Nieodbyty lub przerwany mecz w rozgrywkach piłkarskich

Opublikowane w

Wycofanie się drużyny z rozgrywek piłkarskich

Kontynuujemy tematykę „rozgrywkową” w piłce nożnej na łamach portalu prwosportowe.pl. Ostatnio pisałem o wyborze strojów drużyn w zawodach piłki nożnej, a dziś o wycofaniu się drużyny z rozgrywek. Tu również pomocne będą przepisy regulaminów rozgrywek i Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Czytaj dalej Wycofanie się drużyny z rozgrywek piłkarskich

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts